Společnost Schaeffler dobře zahájila nový finanční rok 2024

20. května 2024, 16:15

Společnost Schaeffler AG dnes zveřejnila své výsledky za první kvartál 2024. V prvních třech měsících roku 2024 byl obrat ve výši 4.085 milionů eur upravený o měnové vlivy přibližně na úrovni předchozího roku (v předchozím roce: 4.152 milionů eur). Pokles obratu rozšířené a přejmenované divize Bearings & Industrial Solutions byl kompenzován rozvojem divizí Automotive Technologies a Vehicle Lifetime Solutions – obchodní oblasti Automotive Aftermarket.

Divize Automotive Technologies, poprvé bez oblasti Bearings, která byla od 1. ledna 2024 převedena do divize Bearings & Industrial Solutions (dříve Industrial), vykázala mírný nárůst měnově upraveného obratu o 0,8 %. Tento nárůst je způsoben především zvýšením objemu ze zahájení projektů v obchodních oblastech E-Mobility a Chassis Systems. Divize Vehicle Lifetime Solutions (dříve Automotive Aftermarket) zvýšila svůj obrat upravený o měnové vlivy o 8,6 %, zatímco divize Bearings & Industrial Solutions zaznamenala v důsledku tržních podmínek pokles měnově upraveného obratu o 4,1 %.

V regionu Evropa se obrat upravený o měnové vlivy na úrovni skupiny snížil o 0,4 %. Region Amerika dosáhl nárůstu obratu upraveného o měnové vlivy o 4,2 %, zatímco obrat upravený o měnové vlivy v regionech Velká Čína a Asie/Pacifik byl o 3,6 % a 0,5 % nižší než v předchozím roce.

Skupina Schaeffler dosáhla v prvních třech měsících roku EBIT před zvláštními efekty 322 milionů eur (v předchozím roce: 335 milionů eur), což odpovídá EBIT marži před zvláštními efekty ve výši 7,9 % (v předchozím roce: 8,1 %). Mírný pokles EBIT marže před zvláštními efekty v prvním čtvrtletí roku 2024 byl mimo jiné způsoben příspěvkem k vlastnímu kapitálu z prvního zahrnutí 38,9% podílu ve společnosti Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (“Vitesco”). Ve sledovaném období byl výsledek pozitivně ovlivněn zvláštními efekty ve výši 93 milionů eur netto, které byly způsobeny zejména účetní změnou v odhadech ocenění zásob v rámci celé skupiny. EBIT včetně zvláštních efektů dosáhl 415 milionů eur (v předchozím roce: 244 milionů eur), což odpovídá nárůstu o 70,3 % ve srovnání s předchozím rokem. Výsledek koncernu připadající na vlastníky podílů mateřské společnosti, který v prvním čtvrtletí roku 2024 činil celkem 231 milionů eur, představoval rovněž výrazné zlepšení s nárůstem o 79,7 % (předchozí rok: 128 milionů eur).

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva Schaeffler AG: „Skupina Schaeffler navzdory náročnému prostředí dobře zahájila nový rok. Naše široká pozice je i nadále zárukou našeho úspěchu. Pozitivní výsledky v divizích Automotive Technologies a Vehicle Lifetime Solutions úspěšně vykompenzovaly klesající trend v průmyslovém odvětví související s trhem. Potvrzujeme náš celoroční výhled beze změny.”

Automotive Technologies – příjem objednávek v oblasti E-mobility v hodnotě 1,5 miliardy eur

Divize Automotive Technologies dosáhla na upraveném základě v průběhu prvních třech měsíců roku výnosy z obratu ve výši 1 770 milionů eur (v předchozím roce: 1 778 milionů eur). Mírný nárůst výnosů z obratu upravený o měnové vlivy ve výši 0,8 % byl především výsledkem spuštění projektů a celkově překonal celosvětovou produkci automobilů.

Při celosvětovém poklesu objemu produkce (-0,8 %) to odpovídá lepšímu výkonu oproti celosvětové výrobě osobních a lehkých užitkových vozidel v hodnotě 1,6 procentuálního bodu.

Obchodní oblasti E-Mobility a Chassis Systems zvýšily ve sledovaném období své obraty upravené o měnové vlivy o 2,2 % a 10,0 %. Obchodní oblasti Engine & Transmission Systems zaznamenaly po úpravě o měnové vlivy pokles obratu o 0,3 %.

Celkový příjem objednávek v prvním čtvrtletí dosáhl 2,1 miliardy eur, z toho 1,5 miliardy eur připadá na obchodní oblast E-Mobility.

V prvních třech měsících dosáhla divize Automotive Technologies EBIT před zvláštními efekty ve výši 93 milionů eur (v předchozím roce: 87 milionů eur). EBIT marže před zvláštními efekty činila 5,3 % (v předchozím roce: 4,9 %). Zvýšení EBIT marže před zvláštními efekty bylo způsobeno zejména pozitivními objemovými vlivy.

Vehicle Lifetime Solutions – velmi silný kvartální výsledek

Divize Vehicle Lifetime Solutions zaznamenala ve sledovaném období obrat ve výši 625 milionů eur (v předchozím roce: 581 milionů eur), co odpovídá zvýšení upravenému o měnové vlivy o 8,6 %. Je to zejména důsledek pozitivních objemových vlivů. Kromě toho se na vývoji obratu pozitivně projevily loňské úpravy prodejních cen.

Na zvýšení obratu divize v prvních třech měsících roku se podílely všechny regiony. Zatímco region Evropa, který je z hlediska obratu nejsilnějším regionem, dosáhl po úpravě o měnové vlivy nárůstu obratu o 3,7 %, obrat v regionech Amerika a Velká Čína se po úpravě o měnové vlivy zvýšil oproti předchozím roku o 17,7 %, resp. 29,4 %. Nárůst obratu v regionu Asie/Pacifik, upravený o měnové vlivy, činil 11,7 %, k čemuž kromě jiného přispěla platforma elektronického obchodování Koovers, která byla pořízena na konci finančního roku 2023.

Ve sledovaném období byl dosažen EBIT před zvláštními efekty v hodnotě 109 milionů eur (v předchozím roce: 90 milionů eur). EBIT marže před zvláštními efekty byla v prvním čtvrtletí 17,4 % (v předchozím roce: 15,4 %). Zvýšení EBIT marže před zvláštními efekty bylo zejména výsledkem pozitivních vlivů objemu a prodejních cen.

Bearings & Industrial Solutions – EBIT marže před zvláštními efekty 8,5 %

Divize Bearings & Industrial Solutions, která bude v budoucnu zahrnovat kompletní obchodní oblast ložisek skupiny Schaeffler, dosáhla v prvním čtvrtletí 2024 obrat ve výši 1 677 milionů eur (upravený obrat v předchozím roce: 1 787 milionů eur). Pokles výnosů z obratu upravený o měnové vlivy o 4,1 % byl zejména důsledkem objemových vlivů.

Zatímco region Evropa zaznamenal měnově upravený pokles obratu o 5,4 %, obrat v regionu Amerika ve sledovaném období vzrostl o 4,1 %, a to zejména díky nárůstu obratu v klastru Aerospace a v oblasti Automotive Bearings. V regionu Velká Čína se obrat za první tři měsíce po úpravě o měnové vlivy snížil o 9,8 % ve srovnání s předchozím rokem. Výrazný negativní vliv na vývoj obratu mělo slabé tržní prostředí. Pokles zaznamenal zejména klastr Wind. Region Asie/Pacifik zaznamenal ve sledovaném období po úpravě o měnové vlivy pokles obratu o 2,6 %.

V prvním čtvrtletí dosáhla divize Bearings & Industrial Solutions EBIT před zvláštními efekty ve výši 143 milionů eur (v předchozím roce: 159 milionů eur). EBIT marže před zvláštními efekty činila 8,5 % (v předchozím roce: 8,9 %). Mírný pokles EBIT marže před zvláštními efekty byl způsoben zejména objemovými vlivy.

Potvrzená prognóza na finanční rok 2024

Představenstvo Schaeffler AG na svém zasednutí 23. dubna 2024 potvrdilo prognózu z 20. února 2024.

Skupina Schaeffler ve finančním roce 2024 nadále očekává nárůst obratu upraveného o měnové vlivy. Společnost zároveň v roce 2024 očekává dosažení EBIT marže před zvláštními efekty ve výšce 6 % až 9 % a Free Cash Flow před započtením příjmů a plateb za fúze a akvizice ve výši 300 až 400 milionů eur.

Dobrovolný výhled na vývoj divizí s ohledem na organizační úpravy plánované v roce 2024 v souvislosti se sloučením společností Vitesco a Schaeffler AG se nadále neposkytuje.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!