Firma Banner zaznamenala pozitivní ekonomický vývoj navzdory složité situaci

5. června 2024, 10:04

Obchodní rok 2023/24 (1. 4. 2023 až 31. 3. 2024) nebyl pro koncern Banner vůbec jednoduchý. Navzdory lehkému poklesu obratu v porovnání s předchozím rokem hledí společnost do budoucnosti s optimismem a vkládá naděje do udržitelných technologií a inovativních řešení v oblastech Automotive a řešení energetických úložišť. Díky významným investicím a silnému zaměření na udržitelnost a rozvoj zaměstnanců se skupina Banner nadále řadí mezi přední výrobce v branži.

Obrat ve výši 302 milionů eur pro společnost znamená pokles takřka o jedno procento přibližně na úroveň loňského roku. Tento vývoj je třeba vnímat v kontextu náročné situace na trhu.

„Obchodní rok byl ovlivněn energetickou krizí v souvislosti s válkou na Ukrajině a s tím spojenou inflací. Zesílený konkurenční tlak ze strany asijských výrobců, kteří se snaží proniknout na evropský trh, stejně jako rostoucí komplexnost dodavatelského řetězce a energetická krize mají enormní dopad na automobilový průmysl,“ vysvětluje Andreas Bawart, obchodní ředitel skupiny Banner. Navzdory těmto výzvám vkládá divize Automotive nadále naděje do osvědčené technologie olověných baterií, která díky vlastní výrobě v Leondingu zaručuje spolehlivé dodávky.

Elektromobilita a olověné baterie

„Jsme svědky toho, že počáteční euforie vyvolaná elektromobily opadá a přichází určité vystřízlivění. Řada těch, kdo si pořídili elektroauta velmi záhy, zjišťuje, že slibovaný dojezd zůstal na papíře a také nabídka veřejných dobíjecích stanic je nadále nedostatečná,“ říká Andreas Bawart. „Tato skutečnost vedla k tomu, že počet elektromobilů uvedených nově do provozu poklesl, především po snížení státní podpory v Německu. Nezávisle na tom se ve více než 90 procentech elektroaut budou i v budoucnu používat 12V baterie pro palubní sítě vycházející z osvědčené technologie olověných baterií,“ dodává Bawart a předpovídá další růst trhu s olověnými bateriemi o jedno až dvě procenta ročně během následujících deseti let.

Investice do výrobního závodu a učiliště

V uplynulých třech letech skupina Banner investovala více než 25 milionů eur do rozvoje firemní centrály v Leondingu. Hlavním cílem bylo a nadále je rozšíření výrobních kapacit a modernizace administrativní budovy. Investice do digitalizace a zlepšování procesů zajišťují, aby podnik obstál i v budoucnu. Banner se vedle toho ve své centrále snaží vypořádat s nedostatkem odborných pracovníků budováním moderního učiliště a programem „Do učení v 15“, který bude spuštěn koncem roku 2024. Již na podzim zahájí vzdělávání u společnosti Banner první zájemci o studium oboru provozní elektrotechnik. Také interními akcemi zaměřenými na zvyšování kvalifikace a úzkou spoluprací s vyššími technickými školami společnost podporuje další generaci svých zaměstnanců. Aktuálně skupina v celosvětovém měřítku zaměstnává 750 pracovníků.

Divize Energy Solutions: Inovace a expanze

Divize Energy Solutions, druhý pilíř skupiny Banner, se věnuje novým technologiím a řešením energetických úložišť pro kritické infrastruktury. Společnost nedávno investovala kolem deseti milionů eur do vybudování nového závodu s cílem vyvíjet řešení na míru, která budou přesně uzpůsobena individuálním požadavkům zákazníků. Možnosti využití baterií z divize Energy Solutions sahají od elektrických vysokozdvižných vozíků přes zvedací pracovní plošiny až po hobby vozítka, jako jsou golfové vozíky či karavany. Divize se připravuje na to, aby byla schopna vyhovět rostoucí poptávce po řešeních energetických úložišť a proniknout na nové trhy.

Udržitelnost a recyklace

Udržitelnost a šetrné zacházení se zdroji v rámci celého hodnotového řetězce jsou hlavními tématy skupiny Banner. Společnost se rozhodla pro příslušnou transformaci a klade velký důraz na dodržování kritérií ESG (Environmental, Social and Governance). V rámci výrobního procesu startovacích baterií a baterií pro palubní sítě se využívá více než 95 procent recyklovaného olova a na nádoby baterií až 80 procent recyklovaného polypropylenu. Kromě toho se kyselina sírová získaná z použitých baterií zpracovává na síran sodný, který se opět používá k výrobě pracích prášků a skla. Koncern se tak intenzivně snaží o udržitelný rozvoj a systematicky pracuje na optimalizaci své ekologické stopy.

Závěr a výhled

Skupina Banner hledí do budoucnosti se smíšenými pocity. Jasným zaměřením na udržitelnost, inovace a rozvoj zaměstnanců doufá v setrvalý růst a silnou pozici na trhu.

„Naše strategické kroky podtrhují naše rozhodnutí reagovat na aktuální požadavky, ale ztížené rámcové podmínky v Rakousku nám stále více znesnadňují, abychom tuto strategii také úspěšně prosadili,“ shrnuje Andreas Bawart.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!