Přišla “móda” repasování – reportáž ze závodu Valeo v Czechowicích-Dziedzicích

10. června 2024, 8:53

Repasování náhradních dílů je jednou z nejvýraznějších, ale také nejúčinnějších metod snižování dopadu automobilového průmyslu na životní prostředí a redukce jeho uhlíkové stopy. Problémem pro trh je však stále přetrvávající negativní image repasovaných dílů, kterou si řidiči a automechanici spojují s amatérskými opravami opotřebovaných součástek. Moderní tovární repasování je však něco zcela jiného. Dokládá to společnost Valeo, která nás pozvala na návštěvu své polské továrny, jež se zabývá výhradně repasovanými díly.

závod Valeo v Czechowicích-Dziedzicích

Proč se výrobci zabývají repasováním dílů?

Z pohledu běžného účastníka trhu s náhradními díly se může zdát, že jejich výrobci mají zájem pouze na výrobě a prodeji nových výrobků. Dnešní realita je však jiná. Výrobní společnosti chtějí fungovat v souladu s vizí udržitelnosti, a proto se co nejvíce snaží snížit dopad svých činností na životní prostředí. Pomineme-li, do jaké míry je motivace k těmto aktivitám spojena s legislativou EU, můžeme s jistotou říci, že repasování dílů se v poslední době dostalo do módy a zažívá renesanci.

Hlavní skupiny výrobků repasovaných společností Valeo

Móda repasování je dobou vhodnou pro společnosti, jako je francouzská společnost Valeo, která má s repasováním dílů několik desetiletí zkušeností. Koncern v současné době repasuje milion výrobků ročně a do roku 2030 plánuje toto číslo zdvojnásobit. Ne každý ví, že v Polsku se nachází jeden z největších závodů na repasování ve struktuře společnosti. Na ulici Bestwinska v Czechowicích-Dziedzicích se v něm repasují mimo jiné alternátory, startéry, škrticí klapky nebo EGR ventily, ale také motory pro elektrokola nebo komponenty používané v pohonech elektromobilů. Valeo již také uvažuje o repasování elektronických součástek z moderních automobilů – například komponentů systému ADAS. Je první společností, která továrně repasovala přední kameru systému ADAS z vozidla skupiny Stellantis.

repase alternátoru Valeo

Jak probíhá repasování dílů v závodě Valeo v Czechowicích?

Každý, kdo překročí práh závodu Valea v Czechowicích-Dziedzicích, jistě vyžene z mysli zastaralý, negativní obraz repasování dílů. Zdá se, že procesy, které v tomto závodě probíhají, mají více společného s výrobou nových dílů než s opravou dílů použitých. V továrně jsou desítky stanovišť, na kterých pracují technici. Korpusy, tj. díly klasifikované jako vhodné pro repasování, putují od demontážních stanic přes čištění a výměnu potřebných součástek až k opětovné montáži, povrchové ochraně, lakování a nakonec balení.

Cesta od starého dílu k hotovému výrobku po repasi

Repasované díly se vzhledově neliší od nových a jejich trvanlivost potvrzuje zanedbatelná míra reklamací 0,1 %. Inženýři společnosti Valeo nám sdělili, že ve fázi repasování je často možné výrobek vylepšit – opravit výrobní vady. Továrna repasuje nejen výrobky Valeo, ale také díly jiných předních výrobců.

Přestože závod v Czechowicích dnes repasuje především mechanické součástky, které jsou automobilovému průmyslu známé již řadu let, aktivně pracuje na rozšíření své nabídky o repasování elektronických součástek. To je pro trh velkou výzvou, protože v současné době vzniká na celém světě přibližně 55 milionů tun odpadu z elektronických zařízení ročně. Podíl elektronických dílů ve vozidlech přitom neustále roste.

Poněkud odlišným odvětvím tohoto průmyslu jsou součástky pro elektrifikované automobily, které společnost Valeo označuje jako “High Voltage”. Společnost Valeo odhaduje, že do roku 2030 bude 25 % automobilů na silnicích poháněno elektřinou. Společnost již má odborné znalosti v oblasti repasování motorů elektromobilů, měničů, reduktorů (obdoba převodovek ve spalovacích automobilech), kompresorů chladicího systému pro elektromobily a také nabíječek a měničů výkonu. Závod v Czechowicích je také zodpovědný za rozvoj této divize podnikání společnosti Valeo. K tomuto účelu má mimo jiné zřízenou laboratoř ProtoLab.

repasování elektronických součástek ve Valeu

Zajímavou iniciativou společnosti Valeo, do které se zapojila polská továrna, je dohoda s francouzským provozovatelem půjčovny městských kol Smovengo. Tato společnost nabízí pronájem elektrokol Valob. V současné době má ve vozovém parku přibližně 8 000 těchto dopravních prostředků. Jejich opotřebované pohonné moduly jsou zasílány do Czechowic, kde procházejí procesem tovární repase.

Repase pohonných modulů elektrokol

Valeo a dekarbonizační plány

Skupina Valeo zahájila v roce 2021 svůj program dekarbonizace CAP 50 a je také signatářem kampaně “Business Ambition for 1,5 °C”, která sdružuje společnosti zavázané k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Dekarbonizace musí jít ruku v ruce s uzavřenou ekonomikou, jejíž součástí je repasování dílů. Z tohoto důvodu skupina v roce 2023 zahájila program 4R, který se skládá z několika aktivit zaměřených na udržení výrobku na trhu co nejdéle. Tato opatření zahrnují výrobu dílů s robustní konstrukcí, které lze snadno opravit a které lze po skončení jejich životnosti opětovně továrně repasovat, případně recyklovat (aby se zpětně získalo co nejvíce surovin).

Sklad repasovaných dílů Valeo

Společnost Valeo rovněž zahájila program “I Care 4 the Planet”, který zahrnuje několik aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí. Tato iniciativa se dotýká tří oblastí činnosti: nabídka produktů (včetně většího počtu a rozmanitosti repasovaných nebo ekologičtějších autodílů – například stěračů Canopy), ekologičtější obaly a logistika rozvíjená za účelem zkrácení dodacích vzdáleností.

Společnost Valeo se rovněž snaží zlepšit informovanost distributorů svých dílů a zaměstnanců autoservisů, aby je přesvědčila o výhodách továrně repasovaných výrobků.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!