Nedostatek dílů u distributorů – výsledky ankety v rámci střední a východní Evropy

12. listopadu 2021, 14:33

Průzkum, který jsme nedávno provedli mezi zástupci českých autoservisů, ukázal, že trh se potýká s výrazným problémem nedostatku náhradních dílů. Je situace na ostatních trzích střední a východní Evropy podobná? Podívejte se na výsledky našeho průzkumu.

Problémy s dodávkami automobilových dílů – pozadí průzkumu

Cílem průzkumu, který jsme provedli mezi servisy osobních vozidel, bylo shromáždit informace v souvislosti s nedostatkem sortimentu v automobilovém průmyslu. Průzkum byl proveden v říjnu 2021. Zúčastnilo se ho 390 zástupců servisů z následujících zemí: Polsko, Litva, Maďarsko, Bulharsko a Chorvatsko. Získané údaje jsme porovnali s výsledky průzkumu provedeného na českém trhu (podrobné zpracování českých výsledků naleznete zde).

Nedostatek dílů v Česku a dalších zemích

Výsledky našeho průzkumu ukázaly, že v každé ze sledovaných zemí je znatelný problém s dostupností některých náhradních dílů pro automobily, přičemž tento problém je nejvýraznější v Polsku, České republice a Bulharsku a nejméně výrazný v Litvě. Pouze v Litvě uvedlo více servisů, že nemají problémy s dodávkami, než že mají znatelné problémy.

Anketa Motofocus EU

Jaké díly nejčastěji chybí v servisech ve střední a východní Evropě? Průměrný výsledek za všechny sledované země ukazuje, že je nedostatek dílů renomovaných značek. Více než polovina dotázaných si na něj stěžuje. Nedostatek dílů privátních a ekonomických značek je v průměru méně výrazný, ale v některých zemích (např. v Polsku, Maďarsku a Bulharsku) dosahuje podobné úrovně jako nedostatek prémiových značek. Nedostatek originálních dílů (s logy výrobců automobilů) je podle respondentů menším problémem, přičemž nejvíce postiženými trhy jsou Česká republika, Bulharsko a Chorvatsko.

Anketa Motofocus EU

Zdá se, že na žádném ze sledovaných trhů nepředstavuje nedostatek dílů nepřekonatelný problém. Převládající metody řešení tohoto problému se však na jednotlivých trzích liší. Například zaměstnanec českého autoservisu, když nemůže sehnat hledaný díl, obvykle vybere jiný díl u stejného distributora. Stejně tak to mají Litevci a Maďaři.

Anketa Motofocus EU

Problémy s objednáváním potřebných dílů znamenají více ztraceného času a práce zaměstnanců servisu. V průměru ve zkoumaných zemích více než dvě třetiny autoservisů považují problémy s dostupností dílů za překážku ve své práci. Rozsah problému lze posoudit na základě toho, kolik času v průměru stráví autoservisy cenovou kalkulací pro zákazníky (včetně objednávání dílů). V mnoha z nich to trvá až 6 hodin denně. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce.

Výsledky Ankety Motofocus EU

Proč je na trhu nedostatek automobilových dílů? Problém je složitý. Jeho povahu jsme popsali u příležitosti zveřejnění výsledků průzkumu z českého trhu. Tento článek naleznete zde.

Kompletní výsledek průzkumu ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!