S jakými obtížemi se potýkají evropské autoservisy? Výsledky ankety

3. července 2023, 14:25

Provozování malých a středních firem někdy způsobuje jejich majitelům silné bolesti hlavy a majitelé autoservisů nejsou v tomto případě žádnou výjimkou. Tento druh podnikání s sebou přináší mnoho obtíží, které jsou pro toto odvětví specifické. S jakými největšími problémy se autoservisy potýkají?

Celoevropský problém autoservisů

Zástupci evropské autoservisní komunity téměř jednomyslně uvedli, že jejich největší bolestí jsou vysoké provozní náklady a také nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Vysoké náklady na podnikání nejvíce zatěžují Maďary, zatímco nedostatek kvalifikovaných pracovníků je největším problémem pro podnikatele v Rumunsku.

Vysoké provozní náklady jsou nepochybně z velké části způsobeny inflací, která v poslední době postihla celou Evropu. Ceny elektřiny, plynu nebo třeba za likvidaci odpadu rostou v posledních letech závratným tempem. Zvyšuje se také průměrná mzda zaměstnanců a ceny školení, které potřebují k řádnému výkonu své práce. Je třeba přiznat, že existují země, kde si podnikatelé na náklady na podnikání nestěžují tolik jako Maďaři. Avšak i na Slovensku, kde si na tento problém stěžuje nejméně podnikatelů, je jich téměř polovina.

V celé Evropě je také nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Co může být příčinou tohoto stavu? Důvodů je přinejmenším několik. Zaprvé, podnikatelům mohou chybět peníze na školení stávajících zaměstnanců nebo na přijetí dobře kvalifikované osoby. Náklady na podnikání jsou tak vysoké, že další výdaje na školení, během kterých si zaměstnanec na sebe nevydělává, jsou mimo finanční možnosti majitelů autoservisů. Totéž platí i pro otázku zaměstnání kvalitního a dobře kvalifikovaného pracovníka, který se v oboru vyzná, protože dobře zná svou cenu.

Proč autoservisy nemají k dispozici technické informace potřebné k opravě vozidel?

Z výsledků průzkumu je zřejmé, že vysoce rozvinuté země mají větší problém s přístupem k technickým údajům. Tato situace může být způsobena tím, že vyspělejší země mají mladší vozový park a přístup k technickým údajům o nejnovějších automobilech je na jedné straně obtížnější, ale také dražší. Pokud k tomu připočteme již tak vysoké náklady na podnikání, odpověď na otázku se rýsuje sama.

Rafał Kędziorek„Podle mého názoru je obtížný přístup k technickým údajům novějších vozidel způsoben něčím jiným. Vlastníkem těchto údajů je výrobce vozidla. Z právního hlediska nemůže přístup k těmto údajům omezit, ale nikdo neříká, že by to měl konkurenci nějak usnadnit. Proto jsou bariéry, říkejme jim „IT“ bariéry, na denním pořádku. Víceúrovňové přihlašování k datovým serverům, nutnost zřizovat speciální účty a instalovat specializované aplikace, elektronické potvrzování totožnosti, získávání hardwarových klíčů, komunikace s call centry atd. jsou samozřejmostí. Navíc je to u každé značky velmi odlišné. Pokud by výrobci automobilů chtěli tato data prodávat nezávislým autoservisům, šli by zcela jinou cestou, známou například z bankovních systémů, které mají být uživatelsky co nejpřívětivější. Protože poskytováním těchto údajů svým způsobem podporují své konkurenty, snaží se to nedělat příliš okatě. I zde lze spatřovat souvislost s největším problémem odvětví, a to s nedostatkem odborníků. Dnešní automechanik musí být současně elektronikem a stále častěji i specialistou na IT. Pro mladého člověka, který téměř od narození komunikuje s chytrými telefony, tablety a internetem, by bylo získávání technických údajů jistě mnohem menším problémem. Bohužel mladí lidé, až na výjimky, nevnímají autoopravárenství jako atraktivní,“ říká Rafał Kędziorek, manažer rozvoje sítě Nexus Automotive Central Europe.

Chybí autoservisům zákazníci?

Bez zákazníků nemůže fungovat žádný podnik. V tomto ohledu vypadají výsledky průzkumu opravdu optimisticky. Naprostá většina zástupců autoservisů je s počtem zákazníků ve svém podniku spokojena. To by mělo mít nepochybně pozitivní dopad na finanční výsledky servisů, přesto tomu tak není. Je na vině nedostatek kvalifikovaného personálu? Zaměstnanec s nízkou kvalifikací většinou nezvládne svou práci rychle a je také pravděpodobnější, že se dopustí chyb, které bude muset později napravovat. Nebo je na vině příliš velká konkurence, která tlačí ceny služeb dolů?

Akutnější je nedostatek nářadí nebo diagnostického softwaru?

Z průzkumu vyplývá, že zhruba každý sedmý autoservis si stěžuje na nedostatek dílenského vybavení nebo nedostatečný diagnostický software. Při pohledu na graf, který porovnává výsledky průzkumu ze zemí střední a východní Evropy s Velkou Británií a Itálií, které reprezentují západní Evropu, je patrný jistý trend. Zatímco na problémy s diagnostickým softwarem si stěžovalo podobné procento autoservisů, zástupce střední a východní Evropy dvakrát častěji trápí nedostatečné specializované servisní vybavení. Pravděpodobně řešení problému opět spočívá ve financování. Specializované vybavení stojí v celé EU zhruba stejně, přičemž v méně rozvinutých zemích je kupní síla nižší, a proto musí servisy ve střední Evropě opravovat více vozů, aby si na specializované nářadí vydělaly.
Problém přístupu k vhodnému diagnostickému softwaru je jeho výrobcům dobře znám. Ti často uvádějí, že autoservisy se zdráhají provádět aktualizace softwaru určeného pro diagnostiku.

Metodika výzkumu

Výzkum, z něhož tento článek vychází, provedl MotoFocus.eu formou online šetření mezi zástupci autoservisů působících v evropských zemích (CAWI). Průzkumu se zúčastnilo celkem 1.134 osob zastupujících nezávislé autoservisy.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!