Opravné sady ventilačních systémů VAICO nově u Auto Kelly

20. listopadu 2017, 11:43

Kompletní sortiment opravných sad ventilačních systémů klikové skříně VAICO nyní
nově najdete v nabídce Auto Kelly

Olejový kal v odvzdušňovací hadici
Olejový kal v odvzdušňovací hadici

Plyny, které se uvolňují během procesu spalování v klikové skříni, jsou vráceny zpět do spalovací komory znečištěné nejjemnějšími kapkami oleje, zbytkovým palivem, vodními parami a sazemi. Musí proto být vyčištěny odlučovačem oleje předtím, než budou přiváděny zpět přívodem vzduchu do motoru. V opačném případě může docházet k usazování znečištění v sacím potrubí turbodmychadla, v nejhorším případě může dojít k poškození motoru.

Proto je včasná výměna všech dotčených komponentů, jako jsou ventily, odlučovače
a sací hadice, zásadní.

Zanesený kryt ventilu
Zanesený kryt ventilu

Jak rozpoznat chybu v systému?
V některých případech svítí žlutá nebo červená kontrolka – symbol motoru a kód chyby, který upozorňuje, že se hodnoty emisí zhoršují. Řidič by se však neměl spoléhat pouze na upozornění systému, protože tato chyba není vždy zobrazena.

Dalšími znaky jsou extrémně silný bílý nebo černý kouř z výfuku, pěnové usazeniny na krytu olejového filtru a u měrky oleje, velké ztráty oleje nebo nepravidelný chod motoru.V nejhorším případě se motor zastaví. V případě pochybností odšroubujte víčko plnicího otvoru oleje při volnoběžných otáčkách.

Pokud je možné uzávěr lehce otevřít – mírné sání je normální – ventily, odlučovač a hadice jsou v pořádku. Pokud je však uzávěr uchycen silným odsáváním a je nutné uzávěr vytáhnout (větší než běžnou) silou, je ventil vadný. Pokud kvůli tlaku v krytu doslova praskne víčko, odlučovač oleje je zablokován.

Znečištění v odlučovači oleje
Znečištění v odlučovači oleje

Jak tomu zabránit?
Vyměňte všechny hadice a ventilační jednotku při třetí výměně oleje nebo každých 80.000 km.

TIP
U mnoha hadic a odlučovačů oleje je k dispozici verze pro státy s trvale nižšími venkovními teplotami. Tyto hadice jsou proto opatřeny izolační vrstvou, čímž se zamezí nebezpečí zamrznutí v zimě.

Více se dozvíte v e-Info Auto Kelly listopad 2017.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!