Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM)

Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM)

Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) je zájmová organizace, jejímž hlavním cílem je udržitelný stav emisí pocházejících z dopravy motorových vozidel a ze zdrojů se spalovacími motory. ASEM chce působit na maximální využití současných technologií a jejich udržování v takovém technickém stavu, aby ohrožení zdraví obyvatel a zatížení životního prostředí v důsledku emisí z těchto zdrojů bylo co nejmenší. ASEM současně hodlá rozvíjet obor autoopravárenství propojeného na emisní měření, které jsou nezbytné k dosažení potřebného stavu. K dosažení tohoto stavu chce ASEM působit a spolupracovat s dotčenými orgány a působit na podporou svých členů, zejména v oblasti právní a technické, pro docílení vyšší kvality odváděné práce v autoservisech a SME.

Cíle ASEM
Asociace ASEM vznikla především na popud těch poctivějších autoopravářů, kteří označují zákonem nařízené „Měření emisí“ motorových vozidel za systémově nefunkční. Za posledních 15 let se z něj totiž stal za nečinného přihlížení státu „prodej kladných emisních protokolů“. Honba STK a SME za ziskem nechala zmizet jejich původní účel, tedy kontrolu technického stavu vozidla a jeho emisního systému.

Následkem téměř trestuhodné benevolence větší části těchto stanic nejsou tato vozidla údržbována a opravována tak, jak by měla, a tím ohrožují život a zdraví náš i našich blízkých, především našich dětí.

Sekundární dopad je patrný i v opravárenství, kde se tak bohužel daří podvodníkům např.vytloukajícím z vozidel filtry částic a katalyzátory nebo nabízejíc neodborné opravy, kterým poctivý opraváři nemohou ani nechtějí konkurovat. Poctivé opravárenství s uváděním vozidel do funkčního technického stavu nikdo nevyžaduje, protože se stát o zdraví svých obyvatel emisními kontrolami nestará. Naneštěstí všemu tento trend nemá ani kladný vliv na ekonomický provoz vozidla (větší finanční zátěž pro majitele) a nižší příjmy států ve výběru daní z autoopravárenství.

​ASEM vytváří komplexní zázemí pro rozvoj opravárenství, a to zejména v posílení jednací pozice s dotčenými orgány, při vymáhání práv na rovnou konkurenční soutěž.

Články o společnosti:

Poslanec Jiří Bláha podpořil deregulaci STK a vyzval zúčastněné strany k jednání jak oblast technických kontrol vozidel nejlépe reformovat

Sdílíme článek sdružení ASEM, který se vyjadřuje k současné problematice regulace STK.

Článek ASEM: Připravuje se konference o „STK“, které se můžete zúčastnit

Ve sněmovně přistál návrh na deregulaci STK a zrušení „průjezdních velkokapacitních linek“, jako jediné možné formy STK. V rámci schvalování změn organizuje poslanec Jiří Bláha dne 18. 9. 2019 od 13:00 do 15:00 hod. sněmovní konferenci. Přinášíme článek v celém znění.

ASEM: Majitel autoservisu je sprostý podezřelý

Donedávna měřili majitelé autoservisů a opraváři v jedné osobě emise a nikomu to nevadilo. Od října loňského roku v nich vidí stát potencionální podvodníky a nechce jim nechat měřit ani emise, natož pak provádět kontroly celých vozidel. Přinášíme článek sdružení ASEM v plném znění.

ASEM: Poslanec Jiří Bláha organizuje konferenci o STK

Společnost ASEM zveřejnila článek o plánované konferenci o STK. Zveřejňujeme jej v plném znění.

ASEM: Malá TK+ME bez regulace putuje do sněmovny!

Přinášíme plné znění článku, který byl zveřejněn na stránkách sdružení ASEM o změně zákona o úplném zrušení regulace STK v okresech dle kapacitní nasycenosti a odstranění definice „Průjezdní kontrolní linky dlouhé nejméně 26 metrů a pro nejméně tři vozidla“.

Více