Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM)

Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM)

Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) je zájmová organizace, jejímž hlavním cílem je udržitelný stav emisí pocházejících z dopravy motorových vozidel a ze zdrojů se spalovacími motory. ASEM chce působit na maximální využití současných technologií a jejich udržování v takovém technickém stavu, aby ohrožení zdraví obyvatel a zatížení životního prostředí v důsledku emisí z těchto zdrojů bylo co nejmenší. ASEM současně hodlá rozvíjet obor autoopravárenství propojeného na emisní měření, které jsou nezbytné k dosažení potřebného stavu. K dosažení tohoto stavu chce ASEM působit a spolupracovat s dotčenými orgány a působit na podporou svých členů, zejména v oblasti právní a technické, pro docílení vyšší kvality odváděné práce v autoservisech a SME.

Cíle ASEM
Asociace ASEM vznikla především na popud těch poctivějších autoopravářů, kteří označují zákonem nařízené “Měření emisí” motorových vozidel za systémově nefunkční. Za posledních 15 let se z něj totiž stal za nečinného přihlížení státu “prodej kladných emisních protokolů”. Honba STK a SME za ziskem nechala zmizet jejich původní účel, tedy kontrolu technického stavu vozidla a jeho emisního systému.

Následkem téměř trestuhodné benevolence větší části těchto stanic nejsou tato vozidla údržbována a opravována tak, jak by měla, a tím ohrožují život a zdraví náš i našich blízkých, především našich dětí.

Sekundární dopad je patrný i v opravárenství, kde se tak bohužel daří podvodníkům např.vytloukajícím z vozidel filtry částic a katalyzátory nebo nabízejíc neodborné opravy, kterým poctivý opraváři nemohou ani nechtějí konkurovat. Poctivé opravárenství s uváděním vozidel do funkčního technického stavu nikdo nevyžaduje, protože se stát o zdraví svých obyvatel emisními kontrolami nestará. Naneštěstí všemu tento trend nemá ani kladný vliv na ekonomický provoz vozidla (větší finanční zátěž pro majitele) a nižší příjmy států ve výběru daní z autoopravárenství.

​ASEM vytváří komplexní zázemí pro rozvoj opravárenství, a to zejména v posílení jednací pozice s dotčenými orgány, při vymáhání práv na rovnou konkurenční soutěž.

Články o společnosti:

DIAGNOSTIC CON bude! Doporučujeme

DIAGNOSTIC CON bude!

Díky časopisu autoEXPERT vám přinášíme rozhovor s Michalem Fleischhansem o Diagnostic Conu, novém projektu s Univerzitou Pardubice a po­kračující iniciativě ASEM.

Jak to vidí profesní komora STK Doporučujeme

Jak to vidí profesní komora STK

V rámci odborné debaty k tématu měření emisí a STK požádali zástupci Profesní komory STK o prostor v časopisu autoEXPERT, který jim jej poskytl a přinesl článek jejího předsedy Jiřího Rejmona, doplněný o krátký rozhovor. My jej nyní také zveřejňujeme.

ASEM: Otevřený dopis Ministru dopravy k návrhu novely zákona 56/2001 Sb.

Zeptali jsme se v otevřeném dopise Ministra dopravy na chystanou novelu zákona 56/2001 Sb., proč postrádá očekávané změny v technických prohlídkách vozidel.

Pozastavení činnosti kontrolního technika na základě propadnutí jeho profesního osvědčení nehrozí. Musí to však ohlásit

Přikládáme dopis Ministerstva dopravy z 11. 3. 2020, zveřejněný na webu ASEM, který informuje o řešení situace kontrolních techniků.

Poslanec Jiří Bláha podpořil deregulaci STK a vyzval zúčastněné strany k jednání jak oblast technických kontrol vozidel nejlépe reformovat

Sdílíme článek sdružení ASEM, který se vyjadřuje k současné problematice regulace STK.

Více