Jak to vidí profesní komora STK

4. září 2020, 15:44

V rámci odborné debaty k tématu měření emisí a STK požádali zástupci Profesní komory STK o prostor v časopisu autoEXPERT, který jim jej poskytl a přinesl článek jejího předsedy Jiřího Rejmona, doplněný o krátký rozhovor. My jej nyní také zveřejňujeme.

Předseda Profesní komory STK Jiří Rejmon
Předseda Profesní komory STK Jiří Rejmon

O emisích aut se hodně diskutuje nejen z pohledu zelené Evropy, ale i skutečné potřeby zlepšit stav ovzduší na naší planetě. Přísné emisní limity dělají vrásky automobilkám, a ty se tak snaží přejít na systémy, které by plnily tyto limity. V nedávné minulosti se však ukázalo, že některá vozidla v provozu vypouští mnohem větší množství škodlivých látek než při testech v laboratorním prostředí.

Na samotný proces měření emisí v rámci pravidelné technické prohlídky však celosvětová kauza manipulací s emisemi vliv príliš neměla. Meření emisí je stále prováděno na stacionárním pracovišti, jelikož časová, technologická i finanční náročnost meření emisí v provozu by mnohonásobně překračovala současné meze, tudíž je zatím v praxi nerealizovatelné. Úkolem technické prohlídky je totiž podle evropské směrnice co možná nejrychleji a nejlevneji bez použití demontáže posoudit technický stav vozidla.

Situace v České republice
V České republice muže stanici meření emisí provozovat jakýkoli subjekt, který splní zákonné podmínky. Pracoviště tedy nemusí být jen u stanice technické kontroly, ale může být i při autoservisu. Ještě v nedávné minulosti bylo v ČR přibližně 3.000 stanic měření emisí. Po zpřísnění podmínek měření (zavedení focení na emisích či on-line protokolu) jich však většina ukončila činnost. V současné době existuje přes 900 stanic měření emisí v celé republice. Z tohoto počtu STK provozují cca 170 stanic měření emisí. Ostatní, tedy i ty, které jsou při STK, provozují jiné subjekty, autoservisy. Počet STK je nyní v ČR přibližně 380, tedy více než 700 stanic měření emisí provozují autoservisy.

Nespokojenost s měřením emisí se promítla i do novely zákona 56/2001 Sb. v roce 2018, kdy Ministerstvo do­pravy dalo za povinnost do pěti let po­stavit stanice měření emisí při všech stanicích technických kontrol.

Takže např. při měření emisí se zjišťuje, zda vozidlo v danou chvíli plní požadavky předpisů. Není tedy primárním úkolem zajistit kompletní diagnostiku s určením příslušné záva­dy, od toho je pak servisní pracoviště. Navíc na pracovišti měření emisí by se přibrzdila činnost a vznikaly by zde ještě větší fronty. K frontám přispívá i to, že servisy si mohou vybrat, koho mohou změřit, SME v rámci STK musí vzít všechny druhy pohonů.

Řeč statistik
Ze statistik poskytnutých Minister­stvem dopravy za rok 2019 vyplývá, že v ČR při měření emisí nevyhoví okolo 2,2 % aut u STK a při vlastní prohlídce pak nevyhoví podmínkám zhruba de­setina všech vozů. Zástupci některých autoservisů přitom tvrdí, že měření emisí při STK probíhá nekvalitně a má zásadní vliv na tvorbu emisí z dopravy.

Z níže uvedené tabulky je ale vidět, že propust­nost v autoservisech je naopak mírně větší, nevyhoví 1,9 až 2 %.

Celkem je v České republice 374 STK Počet stanic emisí Propustnost emisí (%)
Z toho provozují STK přímo emise 173 97,8
Emise autoservisů nebo nezávislé u STK 201 98,1
Emise u autoservisů nebo nezávislé mimo STK 587
Celkem stanic emisí 961 98

Přesto je neustále nutné klást důraz na kvalitu provedených prohlídek emisních systémů a dodržování předepsaných postupů. K tomu je třeba si připomenout, že stanice měření emisí z principu své činnosti vykonává přenesenou působnost státní správy, provádí tedy kontrolu dle platných právních předpisů. Bohužel však víme, že v praxi není vždy vše tak ideální a že se činnost vyhledaly a potíraly.

Pane Rejmone, děkujeme za článek, prosím dovolte několik doplňujících …

Přejděte na další stránku.

Související články

AutoEXPERT září 2020
AutoEXPERT září 2020

Časopis AutoEXPERT, určený pro profesionály v autoopravárenství, ve svém zářijovém čísle přináší spoustu informací. Příloha se věnuje automobilovým ložiskům v praxi.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!