DIAGNOSTIC CON bude!

4. září 2020, 16:30

Díky časopisu autoEXPERT vám přinášíme rozhovor s Michalem Fleischhansem o Diagnostic Conu, novém projektu s Univerzitou Pardubice a po­kračující iniciativě ASEM.

Michale, v úterý 22. září přivítáte v Praze v nových konferenčních sálech O2 UNIVERSUM účastníky již 8. Diagnostic Conu, tedy již tradiční a po dvou letech se opakující konference a setkání autodiagnostiků. Akce oslovuje nejen profesionály z autoservisů a emisních stanic, ale i zástupce výrobců automobilů, diagnostických zařízení a dalších organizací. Na jaká témata, informace, diskuse a workshopy se mohou účastníci letos těšit?

Zdravím všechny čtenáře a děkuji AutoEXPERTU za pozvání i partnerství a podporu této akce. Ano, tak jako kaž­dé dva roky připravujeme i letos témata konference a zveme k setkání, před­náškám i workshopům důležité hosty. Témata i hosty Diagnostic Conu volíme podle toho, s jakými problémy nás au­toservisy a emisní stanice kontaktovaly na FCD.eu nebo osobně. Na ty nejčas­tější, popř. nejpalčivější problémy se pak zaměříme při vytváření prezentací a výběru dalších odborníků. S nimi se na akci může kdokoliv potkat a slyšet od nich důležité informace a doporu­čení k tématům, která se třeba veřejně moc neprezentují. Přihlížíme přitom tradičně i k hodnocení jednotlivých témat předchozího ročníku a zde nás trvale těší hojně odevzdávané dotazní­ky, svědčící o velkém zájmu účastníků. Z nich vyplynulo, že si nejvíce přejí technické informace a doporučení k diagnostickým postupům, které jinak vyučujeme na našich školeních.

Velkou inspirací pro výběr témat byly i dotazy a výsledky měření zákazníků, kteří si zakoupili naše nová on-line školení, nabízená na FCD.eu teprve od začátku tohoto roku. První část Diagnostic Conu tak bude doslova nabitá technic­kými prezentacemi mého otce Libora Fleischhanse, ke kterým si zve i různé hosty, aby jej doplnili. Půjde tedy o ta­kové superškolení na témata, jako jsou diagnostika systémů DPF, informace zjednodušené pro pochopení funkcí systémů, způsoby, jak maximalizovat efektivitu diagnostiky pomocí simulací a jiných fíglů. Prezentovat ale budeme také zcela nové problémy, se kterými se servisy potýkají např. při diagnos­tice hybridů, popř. diagnostice vozidel s nejmodernějšími systémy, kde více než kdy dříve dokáže při analýze příčiny problému pomoci analyzátor výfuko­vých plynů.

V druhé části Diagnostic Conu půjde pak o témata, která neblaze ovlivňují naše profesní prostředí a branži jako takovou. Zde cítíme nutnost diskuse a společné působení organizované komunity proti všem nešvarům, pro – tože jednotlivec nic nezmůže. Pak je to i současné zapojování se do potenci­álně významných a velmi důležitých projektů, které nám pomohou naši práci dělat efektivněji, s větší radostí a smysluplně. Jako diagnostici a opra­váři se snahou odvádět svou práci dobře a přitom růst a profitovat nesmíme na tuto oblast zapomínat. Pokud totiž pozapomeneme na vlastní vývoj a snahu o férové profesní prostředí vzdáme, mohou nám problémy brzy přerůst přes hlavu a třeba naše podnikání nakonec zlikvidovat. Vezměme příklad specia­lizovaných autoservisů, které doposud vlastnily emisní přístroje a jejichž majitele začalo nedávno Ministerstvo dopravy účelově označovat za „osoby ve střetu zájmů“ a úředně jim zakazuje měřit emise při současném provádění oprav. To se v jiných oborech neděje a je to praktická diskriminace bez logické­ho odůvodnění, která nepřímo povede k likvidaci jejich specializace a zániku jejich podnikání. Nikdo z nich totiž bez měření emisí tyto přístroje dostatečně neuživí. Kdo pak bude opravovat, oprav­du nevím. To bychom neměli dopustit.

V našich aktivitách nás pravidelně podporují i partneři Diagnostic Conu, kteří akci navštíví se svými produkty a budou s branží nejen diskutovat, ale nabídnou i případné workshopy, kde si jejich hardware bude moci každý prak­ticky vyzkoušet. Těmto partnerům, kteří jsou s námi de facto od začátku, chci moc poděkovat, protože bychom bez nich podobnou akci asi ani nebyli schopni pořádat. Proto velké díky i AutoEXPERTU.

Diagnostic Con má neustále rostoucí účast a větší prestiž. Co však očekáváte letos, kdy zájem o informace sice růst může, ale jak víme …

Přejděte na další stránku.

Související články

AutoEXPERT září 2020
AutoEXPERT září 2020

Časopis AutoEXPERT, určený pro profesionály v autoopravárenství, ve svém zářijovém čísle přináší spoustu informací. Příloha se věnuje automobilovým ložiskům v praxi.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!