Sdružení AP jednalo s představiteli Odborového svazu KOVO

26. ledna 2010, 0:00

Dne 21. ledna 2010 se uskutečnilo jednání představitelů Sdružení AP a Odvětvové sekce automobilového průmyslu Odborového svazu KOVO.

Za Sdružení AP jednání vedl jeho viceprezident pan Pavel Juříček, za stranu odborů pan Břetislav Witwer (předseda Odvětvové sekce AP) a pan Zdeněk Dobiáš (ved. úseku odb. politiky Odborového svazu KOVO). Jednání proběhlo dle připraveného programu, k jednotlivým bodům proběhla vzájemná výměna informací a názorů. Obě strany se v úvodu jednání shodly v tom, že situace v evropském automobilovém průmyslu není ve výhledu na rok 2010 (i přes některé dílčí pozitivní signály) příliš optimistická. V současné době je avizováno snižování výroby u většiny evropských automobilek, což může mít negativní dopady na české dodavatele v dalším průběhu roku 2010.Ještě horší situace je v oblasti výroby nákladních automobilů, přívěsů a návěsů, kde v roce 2009 došlo k poklesům výroby o více než 60 %. Pro rok 2010 není předpokládáno žádné výrazné zlepšení situace. Dále bylo konstatováno, že ve vládním materiálu „Východiska z ekonomické krize“, který byl projednáván v „Radě hospodářské a sociální dohody“ (tripartitě) 21.1.2010, nebyl zmíněn tzv. „kurzarbeit“ (tj. zkrácený pracovní týden – systém, kde v rámci zachování pracovních míst stát doplácí zaměstnavateli 25 % platu zaměstnance). Dle dostupných informací z tohoto jednání vláda ČR s jeho zavedením nepočítá (z finančních důvodů).Při jednání se představitelé Sdružení AP i přítomní zástupci odborů shodly na jednoznačné podpoře uplatnění tohoto opatření. Shoda panuje i v tom, že při prosazování tohoto opatření budou zdůrazňovány argumenty úspor na straně státu a argument zachování zaměstnanosti. Kriticky byla při jednání hodnocena i připravovaná Smlouva EU o volném obchodu s Jižní Koreou. Obě strany v souladu se svými dřívějšími prohlášeními jednoznačně odmítají schválení předmětné dohody ze strany ČR. Bylo rovněž konstatováno, že v souvislosti s probíhající hospodářskou recesí se objevují též náznaky ochranářských opatření domácího průmyslu u vlád některých zemí EU. Sdružení AP a Odvětvová sekce automobilového průmyslu OS KOVO vyjadřují nesouhlas s ochranářskými opatřeními, která se některé země EU snaží prosazovat z vládní úrovně. Do programu jednání byla zařazena i otázka obnovy vozového parku. Sdružení AP a Odvětvová sekce automobilového průmyslu OS KOVO společně prohlašují, že vláda ČR by měla připravit komplexní program obnovy vozového parku. Jednotlivé prvky tohoto programu však vyžadují veřejnou diskusi k nalezení konsenzu. Zároveň bude nutné nastavit parametry systému tak, aby přinesly žádoucí efekty (zlepšení ekologie, zvýšení bezpečnosti provozu) při zachování sociální únosnosti ve vazbě na veřejnou dopravní obslužnost v jednotlivých regiónech. Diskutována byla i problematika vzdělávání. Obě strany vyjádřily svou podporu programům „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se“, které v loňském roce vyhlásilo MPSV ČR. Ze strany odborů budou podporovány i připravované vzdělávací projekty Sdružení AP „Autoadapt“ a „Auta nás baví“ a již probíhající projekt „IQ Industry“. V otázce daní z příjmu fyzických a právnických osob ke shodě nedošlo. OS KOVO je pro opětovné zavedení progresivní daně. Zástupci Sdružení AP k tomu uvedli, že Česká republika potřebuje sociálně – pragmaticky orientované daně. K nyní silně medializované problematice státních, veřejných a soukromých zakázek bylo oboustranně konstatováno, že při jednání se státní správou a samosprávou bude podporována tzv. „metoda poslední výzvy“ (tj. dát vždy šanci českým firmám – vyzvat je k účasti ve výběrových řízeních). V době ekonomické recese by měla být preferována zásada, aby ke státním a veřejným, ale i soukromým zakázkám, byly, samozřejmě v souladu s principy volného obchodu, v co možné nejvyšší míře využívány výrobní firmy působící na území ČR. Ze strany odborů bylo dále uvedeno, že v celé EU se rozšiřují tzv. rizikové formy zaměstnanosti. OS KOVO zásadně upřednostňuje pracovní poměry na dobu neurčitou. Cílem odborových organizací je samozřejmě omezování jiných forem zaměstnávání (agenturní zaměstnávání, dohody o provedení práce, …). Zároveň ale zástupci OS KOVO chápou, že v současné ekonomické situaci musí tyto formy práce firmy částečně využívat. OS KOVO ale důrazně trvá na dodržování Zákoníku práce a využívání těchto forem práce pouze v omezeném rozsahu. Obě strany se shodují na žádoucím omezení počtu pracovních agentur a zejména na sjednocení podmínek pro služby, které při zprostředkování práce tyto subjekty poskytují.

Více na autosap.cz.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!