Nejběžnější porucha klimatizačního systému automobilu

10. května 2021, 12:17

Nejběžnější poruchou klimatizačního systému automobilu, se kterou se setkávají mechanici, je samozřejmě … netěsnost. Plnění netěsné klimatizace nemá velký smysl, protože jde o opatření nejen na úkor životního prostředí a proti předpisům EU, ale také na úkor zákazníka.

Někteří řidiči si jsou vědomi, že je nutné klimatizační systém servisovat. Jsou také řidiči, kteří si vzpomenou na existenci klimatizace až na jaře, když se oteplí. Když systém přestane chladit, navzdory skutečnosti, že namáhá motor a zvyšuje spotřebu paliva, zákazníci začnou navštěvovat servisy. Existují také zákazníci, kteří si právě koupili ojetý vůz. Předchozí majitel použil standardní vzorec „klimatizace je funkční, pouze nedoplněná“. Ale dobrou klimatizaci doplňovat nemusíte.

Doplňování chladiva do netěsného klimatizačního systému lze srovnat s doplňováním hladiny kapaliny v netěsném chladicím systému nebo doplňováním oleje v netěsném mazacím systému. V každém z těchto případů jde o nesmyslnou akci, a to na úkor klienta. A navíc také na úkor přírodního prostředí, protože unikající plyn a provozní kapaliny jej znečišťují.

Nejběžnější poruchy klimatizačních systémů, kterým čelí mechanici

V klimatizačních systémech automobilů se nejčastěji vyskytuje netěsnost způsobená přirozeným opotřebením nebo mechanickým poškozením (potrubí, kondenzátoru). Druhým častým selháním je zablokování kompresoru způsobené nedostatkem pravidelného servisu nebo nákupem použitých dílů neznámého původu na aukčních portálech.

Netěsnost v klimatizačním systému – to je nejčastější porucha

Netěsnosti způsobují, že chladivo „uniká“, čímž je klimatizační systém stále méně účinný, a nakonec ztrácí schopnost chladit úplně.

Proč dochází k poškození kompresoru klimatizace? Jedním z možných důvodů je, že díky netěsnostem uniká také olej pro mazání kompresoru. Ten standardně cirkuluje s chladivem v klimatizačním systému. Kvůli nedostatku oleje se kompresor nakonec zadře.

Příčiny netěsností v klimatizaci automobilů

Aby systém klimatizace správně fungoval, musí být 100% vzduchotěsný. Během provozu vozidla se však objevují netěsnosti. Mohou být způsobeny opotřebením materiálu (např. stárnutí gumy, korozí kovových trubek), vibracemi nebo poškozením při nehodě.

Nejběžnějšími zdroji netěsností v klimatizačním systému automobilu jsou:

 • uvolněné spoje;
 • poškozené nebo opotřebované těsnění;
 • poškozené kovové trubky (např. zkorodované);
 • poškozené hadice;
 • mechanicky poškozené součásti klimatizačního systému, např. poškozený kondenzátor.

Před naplněním byste měli zkontrolovat těsnost klimatizace vozidla

Jo dobré zákazníka informovat, že plnění netěsné klimatizace je zbytečné. To, zda je těsná, zjistíte až po zkoušce. Pokud jsou netěsnosti v klimatizačním systému malé, bude systém správně fungovat pouze po určitou dobu. Pokud jsou netěsnosti velké, systém klimatizace přestane velmi rychle chladit.

Jaké příznaky mohou naznačovat netěsnost klimatizačního systému?

 • nízká účinnost chlazení, i když je systém kompletní a kompresor běží;
 • vůbec žádné chlazení, i když je systém kompletní a kompresor běží;
 • příliš malé hodnoty vysokého a nízkého tlaku;
 • vzduchové bubliny viditelné skrz kontrolní sklo filtru – vysoušeče klimatizačního systému;
 • únik chladiva zpod termosenzitivního prvku, například přítomnost ledu v potrubí kondenzátoru a kolem expanzního ventilu;
 • příliš vysoké tlaky ve vysokotlakém okruhu a příliš nízké tlaky ve vysokotlakém okruhu, nejčastěji způsobené únikem chladiva z kompresoru.

 Které součásti klimatizačního systému je třeba zkontrolovat, aby se ověřila jeho těsnost?

Věnujte pozornost následujícím částem:

 • servisní spojky a ventily;
 • pružné hadice a kovové trubky;
 • kompresor;
 • kondenzátor:
 • výparník;
 • vysoušeč;
 • tlakový spínač;
 • expanzní ventil.

Ano, hledání úniku bohužel znamená kontrolu celého systému.

Jak zkontrolovat těsnost klimatizačního systému?

 • použitím kontrastní látky přidané do chladiva. Kontrastní látka se objeví tam, kde jsou netěsnosti a obarví je. Barvy jsou viditelné pod světlem ultrafialové lampy.
 • po vypuštění klimatizačního systému a jeho naplnění směsí dusíku s přídavkem vodíku (až 5 %). Poté by měl být použit elektronický senzor, jehož měřící sonda detekuje vodík.
 • pomocí speciální pěny pro kontrolu těsnosti. Nastříkejte všechny konektory a připojení. Na místě úniku se tvoří bubliny.
 • naplněním prázdného systému dusíkem (do 12 barů) a následným sledováním tlakových parametrů. Dále lze použít pěnu pro kontrolu těsnosti.

Nejlepším způsobem opravy je vyměnit poškozené díly (spoje, těsnění atd.) za nové. Nepřímou metodou opravy je použití chemického utěsňovače přidaného do chladiva. Je to ale docela riskantní metoda, protože v případě použití nekvalitního utěsňovače bude možným důsledkem zadření kompresoru klimatizace.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!