Palivové identifikační štítky mají jednotnou podobu

3. října 2018, 20:11

Od října vstupují v platnost jednotné palivové identifikační štítky. Ačkoli jsou tyto informace v současné době uvedeny ve všech příručkách vozidel a taktéž u uzávěru plnícího hrdla/krytu nádrže většiny vozidel, tento systém značení nebyl dosud v Evropě plošně sjednocen.

Směrnice Evropské unie 2014/94/EU Evropského parlamentu a Evropské rady se zabývá zaváděním infrastruktury pro alternativní paliva v celé EU. Tato směrnice se zaměřuje na budoucí potřeby Evropy v oblasti poskytování širšího přístupu k alternativním palivům. Zahrnuje také požadavek na označení nových vozidel a všech palivových čerpacích/dobíjecí stanic tak, aby spotřebitel mohl lépe identifikovat palivo, které lze pro jeho motorové vozidlo použít.

Nové palivové identifikační štítky

Novými identifikačními štítky budou označena tato nově vyráběná motorová vozidla:

 • mopedy, motorky, tříkolky a čtyřkolky;
 • osobní vozidla;
 • lehká užitková vozidla;
 • těžká užitková vozidla;
 • autobusy a autokary.

Palivový identifikační štítek se skládá z:

 • unikátního identifikačního tvaru pro daný typ paliva;
 • informace uvnitř identifikačního tvaru o maximálním obsahu biopaliva v palivu, které je doporučeno pro použití vozidlem, jež je vybaveno novým identifikačním štítkem

Tvar a informace uvnitř stanovuje norma  CEN EN16942:

 • Kruh pro benzín. Informace uvnitř tvaru o podílu biosložky benzínu jsou označeny jako ExxE představuje „ethanol“ a „xx“ maximální množství ethanolu, které je pro vozidlo doporučeno k použití a které bude odpovídajícím způsobem dostupné u palivového stojanu.
 • Čtverec pro naftu. Informace uvnitř tvaru o podílu biosložky v naftě jsou označeny jako BxxB znamená bionaftu a „xx“ je maximální podíl biosložky, který je pro dané vozidlo doporučen k používání. Stejným způsobem je označeno palivo na výdejním stojanu čerpací stanice. „B“ pro „bionaftu“ je „zkratka“ informující, že motorová nafta může obsahovat biosložku ve formě methylesteru mastných kyselin (FAME) až do maximálního procentního objemu dle připojeného čísla.
 • Čtverec je také používán pro „XTL“, což je typ parafínové motorové nafty vyráběné z obnovitelných nebo fosilních materiálů, které tvoří motorovou naftu syntézou nebo hydrogenací. Parafínová motorová nafta má tedy podobné složení jako tradiční fosilní motorová nafta. Použitá norma CEN pro XTL je EN15940.
 • Pravoúhlý kosočtverec pro plynná paliva. Informace uvnitř tvaru udávají, zda vozidlo může být doplněno vodíkem „H2“, stlačeným zemním plynem „CNG“, zkapalněným zemním plynem „LNG“ nebo zkapalněným ropným plynem „LPG“.Podobu štítku stanovuje norma CEN EN16942Co elektricky nabíjená vozidla nebo vozidla, která jsou poháněná pouze elektřinou? Norma CEN  se připravuje i na identifikační štítky, které se týkají elektrických vozidel a dobíjecích bodů.

Kde identifikační štítky nalezneme v praxi:

 • na novém vozidle;
 • v příručce pro motorová vozidla;
 • na čerpací stanici,
 • u prodejce vozidla.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!