AutoSAP a SDA vítají opatření na omlazení vozového parku

14. prosince 2016, 18:09

Svaz dovozců automobilů (SDA) i Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vítají Vládou ČR schválený „Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice“ jako krok správným směrem. Automobilové asociace podporují návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na využití prostředků Státního fondu životního prostředí ke snižování emisí z dopravy a podpoře nákupu osobních vozidel šetrných k životnímu prostředí.

AutoSAP i SDA se v uplynulém období aktivně podílely na projednávání materiálu o obnově vozového parku v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí.

Česká republika je ve výrobě vozidel automobilovou velmocí, ale i přes rekordní prodeje nových vozů, český vozový park stárne s nadstandardně vysokým průměrným věkem osobních automobilů blížící se v průměru 15 rokům. Usilujeme o koncepční řešení, kterým stát na jedné straně podpoří odevzdání přestárlých vozů k ekologické likvidaci a na druhé straně zavede dlouhodobý systém, který bude motivovat firmy a osoby k vlastnictví novějších, ekologičtějších a bezpečnějších vozů.

Ředitel sekretariátu AutoSAP Zdeněk Petzl k návrhu na zlepšení struktury vozového parku v ČR řekl: „Cílem je koncepční dlouhodobé řešení směřující k obnově vozového parku. Našim asociacím nejde o navýšení prodejů, nové vozy se prodávají dobře, ale jde nám o celkovou kultivaci prostředí v ČR, ve kterém žijeme.“

Tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný připomněl, že v obnově vozového parku zaostáváme za evropskými zeměmi, se kterými se chceme srovnávat: „Věřím, že navržené kroky umožní posunout stav vozového parku v ČR blíže k zemím na západ od nás. Při počtu registrovaných vozidel bude mít i malé zlepšení skladby vozidel pozitivní dopady na ekologii a bezpečnost.“

V současnosti, kdy podíl dovezených ojetých automobilů starších 10 let překračuje 50%, zůstáváme „popelnicí Evropy“, shodli se představitelé AutoSAP a SDA. Jedním z dostupných nástrojů, které mohou motivovat ke změně a zároveň zajistit finance pro opatření podporující obnovu vozového parku, je rozšíření ekologického poplatku za přihlášení vozů třídy Euro 3 a využití těchto vybraných prostředků zpět na programy pro motoristy.

Tisková zpráva AutoSAP a SDA

Související články

Registrace vozidel v ČR za 1-11 / 2016
Registrace vozidel v ČR za 1-11 / 2016

Listopadové registrace osobních automobilů opět atakují nejlepší letošní výsledky.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!