Praha se zapojila do projektu MOBILUS – chce mít čistou, sdílenou, inteligentní a samořídící dopravu

4. června 2018, 9:07

Rada hlavního města Prahy odsouhlasila spolupráci mezi hlavním městem Prahou, Škodou Auto a ČVUT a společně se bude podílet na mezinárodním projektu MOBILUS, v rámci kterého budou rozvíjeny projekty v oblasti autonomní dopravy a parkování či datových analýz za účelem získávání informací pro plánování tras.

Zapojení se do projektu MOBILUS, kterého se v současné době účastní 40 partnerů z členských států Evropské unie, umožní Praze čerpat finanční prostředky z komunitárního programu Horizont 2020, jenž slouží k financování vědy a výzkumu na evropské úrovni.

Jednoznačným přínosem tohoto partnerství bude získání přístupu ke sdíleným znalostem v oblasti mobility a logistiky, které pomáhají měnit městské prostředí v ekologičtější, integrovanější a bezpečnější místo pro Pražany.

Spolupráce mezi Prahou, Škodou Auto a ČVUT bude stvrzena deklarací podpory implementace Memoranda a Akčního plánu o budoucnosti českého automobilového průmyslu v hlavním městě Praze.

Praha si je také vědoma, že na poli elektromobility má oproti jiným evropským metropolím co dohánět. Proto se bude soustřeďovat na vytváření dobíjecích hubů. Do konce roku 2019 bude v ulicích Prahy vybudováno celkem 50 rychlonabíjecích stanic a 9 středně rychlých nabíjecích bodů.

„Naše strategie spočívá v tom, že po vyhodnocení pilotních projektů bychom se měli zaměřit na plošné zavádění čisté mobility s přispěním zdrojů z evropských strukturálních fondů, komunitárních programů Evropské komise nebo využitím dalších finančních nástrojů,“ uvedl generální ředitel Operátora ICT Michal Fišer.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!