SISA informuje: Jak novela zákona č. 56 reaguje na podvody se stáčením km

29. října 2018, 12:51

Od 1.10.2018 platí novela zákona č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která již konečně řeší také dlouholetý nešvar – podvody se stáčením tachometrů.

Zákon reaguje na podvody se stáčením tachometrů takto:
Část čtvrtá – Vozidlo v provozu
Hlava 1 – Silniční vozidlo v provozu

§ 36 byl doplněn o odstavec čís. 4 takto:
Záznam o celkové ujeté vzdálenosti ne počitadle ujeté vzdálenosti nesmí být měněn, ledaže ke změně dojde při opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti. O provedení opravy nebo výměně počítače ujeté vzdálenosti vystaví osoba, která tuto opravu nebo výměnu provedla, protokol, jenž předá provozovateli silničního vozidla.
Provozovatel silničního vozidla předá protokol stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole.
Tento protokol obsahuje:
a) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla,
b) stav celkové ujeté vzdálenosti před provedením a po provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti,
c) datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti a
d) jméno a adresu bydliště nebo sídla osoby provádějící opravy nebo výměnu počítadla ujeté vzdálenosti.

Ustanovení § 83 zákona o přestupcích a jejich postihy:
pro fyzické osoby – písm. i) pokud změní záznam o celkové ujeté vzdálenosti – lze uložit pokutu do výše 500.000,-Kč

písm. j) pokud nevystaví protokol v případě opravy nebo výměny počítadla a nepředá jej provozovateli – lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč

písm. k) pokud provozovatel nepředá stanici technické kontroly protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti – lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.

V případě, že se přestupku dopustí právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba
§ 83a – odst. 1 písm. x) – změní záznam o ujetých kilometrech – lze uložit pokutu do výše 500.000,-Kč

písm. y) – nevystaví protokol o opravě nebo výměně počítadla a nepředá jej provozovateli – lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč,

písm. z) pokud provozovatel nepředá stanici technické kontroly protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla – lze uložit pokutu do výše 10.000,- Kč.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!