SISA projednávala na valné hromadě plán aktivit pro rok 2019

12. listopadu 2018, 10:11

Ve čtvrtek 8. listopadu se sešli zástupci členských firem sdružení importérů a dovozců součástí automobilů a servisní techniky k zasedání valné hromady sdružení. Na zasedání se hodnotila činnost v roce 2018 a představili plány pro rok 2019.

V úvodu zasedání vystoupil Ing. Jiří Počta, vedoucí oddělení odboru 150 Ministerstva dopravy ČR, který seznámil přítomné se změnami legislativy, ke kterým došlo v průběhu letošního roku v oblasti silniční dopravy a schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Na jeho vystoupení navázal Ing. Vladimír Rybecký, šéfredaktor odborného motoristického časopisu. Zajímavou formou přednesl stručnou informaci o současných trendech
v automobilovém odvětví. V diskusi odpověděl na několik dotazů z pléna.

Valná hromada potom projednala a schválila zprávu představenstva o své činnosti v období od ledna 2018, zprávu o hospodaření sdružení, plán aktivit pro rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2019. Z plánu aktivit lze jmenovat:

  • bojovat s projevy nekalosoutěžního jednání
  • spolupodílet se na tvorbě legislativy
  • jako člen mezinárodní federace FIGIEFA pokračovat v jednáních o odstranění bariéry pro prodej karosářských dílů v ČR
  • zasazovat se o nediskriminační přístup k technickým informacím pro opravy a údržbu motorových vozidel.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!