SISA informuje o povinné výbavě vozidel

26. listopadu 2018, 11:47

SISA přináší kompletní přehled povinné výbavy vozidel dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 341/2001 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí:

 • náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,
 • klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a
 • příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.

Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou:

 • vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
 • vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
 • vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,
 • městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele nebo
 • vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

Lékárnička

Obsahem motolékárničky musí být:

Zdravotnický materiál množství (ks)
Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) 1
Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) 1
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1.250 mm) 1
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1

Obsahem autolékárničky musí být:

Zdravotnický materiál množství (ks)
Velikost lékarničky
I. II. III.
Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) 3 5 10
Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) 3 5 10
Náplast hladká cívka (velikost 2,5cm x 5m, min. lepivost 7 N/25mm) 1 2 4
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1.250 mm) 1 3 5
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4
Isotermická fólie (min. rozměr 200 x 140 cm) 1 1 1
POZNÁMKA: Autolékarničku velikosti III. Je možno nahradit dvěma velikosti II.

Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.

Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to:

 • vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí autolékárnička ve velikosti II,
 • vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně ve velikosti II,
 • jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.

Požární motorové vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jiným právním předpisem.

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

Výstražný trojúhelník

Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.

Hasicí přístroj

Hasicím přístrojem se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu. Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou.

Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to:

 • vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,
 • jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107,
 • sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.

Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

Reflexní vesta

Pokud jde o reflexní vestu, upozorňujeme, že není uvedena ve vyhlášce č.341/2014 Sb., protože je stanovena v jiném právním předpisu a tím, je Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 5 odst. 1 písm. l) stanoví povinnost: Mít na sobě oděvní doplňky s označením z retro reflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Andy, 14. ledna 2019, 17:17 0 0

take jsem si vsiml, ze vesta vypadla ze seznamu povinne vybavy vozidel dle vyhlasky 341... at zije ceska legislativa!

Odpověď