SISA informuje: Návrh vyhlášky o STK

9. března 2020, 13:14

Sdružení SISA přináší informace ohledně nového návrhu vyhlášky o technických prohlídkách vozidel.

Ministerstvo dopravy připravuje materiál návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“), kterou se provádí zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vzhledem k tomu, že obdobný rozsah kontrolních úkonů je i vymezen ve vyhlášce č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela vyhláška o technických silničních kontrolách“).

SISA (Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky) jako neopomenutelný účastník připomínkového řízení odeslala v rámci připomínkové řízení několik připomínek k tomuto návrhu a zároveň požádala o informace, jakým způsobem budou její připomínky vypořádány.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!