Nová pravidla EU pro nakládání s daty – co to bude znamenat pro automobilový průmysl?

, 7. března 2022, 16:41

Evropská komise ve středu 23. února navrhla nová pravidla pro spravedlivou a inovativní ekonomiku založenou na datech. Vymezují, kdo může využívat údaje získané v EU ve všech odvětvích hospodářství. Cílem zákona je zajistit spravedlnost v digitálním prostředí, stimulovat konkurenční trh s daty, otevřít příležitosti pro inovace, které využívají jejich potenciál, a zpřístupnit data všem.

Evropští zákonodárci doufají, že díky této legislativě vzniknou nové inovativní služby, které do roku 2028 přinesou evropskému HDP dodatečných 270 miliard eur.

Margrethe Vestagerová, komisařka pro hospodářskou soutěž a výkonná viceprezidentka pro Evropu v digitálním věku, k tomu uvedla: „Chceme dát spotřebitelům a podnikům ještě větší kontrolu nad tím, k čemu mohou být jejich údaje použity, a to tím, že určíme, kdo a za jakých podmínek může k údajům přistupovat. Jedná se o klíčovou digitální zásadu, která přispěje k robustní a spravedlivé datové ekonomice a určí směr digitální transformace do roku 2030.“

Důležitou roli zde hraje konkurenceschopnost. Podle návrhu nařízení mají být poprodejní služby nebo opravy předmětů připojených k internetu nabízeny za konkurenční ceny.

„Dnes činíme důležitý krok k otevření přístupu k bohatým zdrojům průmyslových dat v Evropě ve prospěch podniků, spotřebitelů, veřejných služeb a celé společnosti. Zatím se využívá jen malá část průmyslových dat, přičemž potenciál pro růst a inovace je obrovský. Zákon o ochraně osobních údajů zajistí, že průmyslové údaje budou sdíleny, uchovávány a zpracovávány při plném respektování evropských pravidel. Bude to základem silné, inovativní a suverénní evropské digitální ekonomiky,“ řekl Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh.

Tento zákon bude mít samozřejmě velký vliv na stále více digitalizovaný automobilový průmysl. Novější vozidla jsou již téměř počítače na kolech, a to velmi pokročilé počítače. Co si o navrhovaných právních předpisech myslí automobilový průmysl?

„Tento právní předpis je nesmírně potřebný. O tom není pochyb. Stanovuje důležité zásady, jako je právo uživatelů na přístup k údajům, které vznikly při používání produktů připojených k internetu, a na přidělení práv na přístup k údajům externímu poskytovateli služeb podle jejich volby. Výslovně jsou zde zahrnuty i opravárenské a servisní služby mimo síť OE servisů a také přístup k diagnostickým informacím. Mezi další důležitá ustanovení patří povinnost výrobce zajistit, aby údaje byly pro uživatele transparentní a „snadno dostupné“. Zákon rovněž obsahuje omezení pro výrobce, aby mohl sledovat činnost uživatele nebo třetí strany. Bohužel vidíme i určitá omezení tohoto zákona. Upozorňujeme, že se jedná o horizontální ustanovení, a proto se vztahují na všechna odvětví hospodářství. Ačkoli tedy uznáváme, že se jedná o důležitý krok k rozvoji evropské ekonomiky založené na datech, jsme pevně přesvědčeni, že v automobilovém průmyslu tato legislativa nebude dostačující. Proto potřebujeme pro automobilový průmysl důkladné odvětvové právní předpisy,“ říká Tomasz Bęben, člen sdružení FIGIEFA.

Široká evropská koalice automobilového průmyslu AFCAR rovněž upozorňuje, že některé aspekty nařízení o ochraně osobních údajů musí být pro automobilový průmysl jasnější, protože v současnosti ponechávají příliš mnoho prostoru pro různý výklad, což vytváří právní nejistotu a vysoké riziko soudních sporů. AFCAR zdůrazňuje, že pouze odvětvové právní předpisy v této oblasti poskytnou právní jistotu a pobídku, kterou nezávislý automobilový trh potřebuje k investicím do nových služeb založených na datech, které budou přínosem pro spotřebitele a celou společnost tím, že poskytnou inteligentnější, bezpečnější a udržitelnější řešení mobility.

Automobilová branže dále zdůrazňuje, že pět let rozsáhlého shromažďování důkazů Evropskou komisí za přispění zúčastněných stran ukázalo, že možnosti využití údajů generovaných vozidly jsou sice potenciálně neomezené, ale zcela závislé na účinném přístupu k těmto údajům. Zde zase dochází ke střetu zájmů mezi výrobci vozidel a zbytkem automobilového průmyslu. Ti první chtějí na údajích vydělat velké peníze a nemají zájem je s nikým sdílet, ba dokonce jsou silně proti, ačkoli se zdá, že je právem řidiče rozhodnout, kdo údaje použije, zejména pokud je to v jeho širším zájmu.

„Vyzýváme proto Evropskou komisi, aby urychleně navrhla důkladnou odvětvovou legislativu tak, aby bylo možné zahájit proceduru spolurozhodování na podzim tohoto roku a ukončit ji v dubnu 2024. Zpoždění při zavádění této legislativy bude mít bohužel negativní důsledky pro odvětví, což pocítí i spotřebitelé, konkrétně řidiči,“ dodává Tomasz Bęben.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!