Výsledek Dunlop průzkumu chování řidičů: Čechy baví řízení a porušují pravidla silničního provozu

2. July 2012, 0:00

Výrobce pneumatik značky Dunlop se v rozsáhlém průzkumu zaměřil na postoj motoristů k řízení automobilu a z něho vyplývajících radostí i strastí. Řidiči ve věku od 18 do 64 let odpovídali na otázky tykající se jejich vztahu k řízení, hodnotili faktory, které jim mohou pokazit požitek z jízdy, ale také se svěřili s tím, zda a jak často porušují základní pravidla silničního provozu.

„Cílem průzkumu bylo zjistit, jak čeští řidiči vnímají řízení automobilu a jak k němu přistupují. Výsledek se dá shrnout do dvou hlavních bodů – Češi berou řízení jako zábavu a možná díky tomu berou i jako zábavu dopravní předpisy, protože s jejich dodržováním si hlavu příliš nelámou,“ shrnuje hlavní závěry výzkumu Boris Tománek, Consumer Brand PR & Interactive Marketing Manager CSEE společnosti Goodyear Dunlop.

V rámci průzkumu realizovaného prostřednictvím společnosti Ipsos Tambor bylo napříč kraji České republiky osloveno celkem 1.000 řidičů. Z průzkumu vyplývá, že celých 55% českých motoristů bere řízení auta jako zábavu, ale s autem počítá pouze jako s dopravním prostředkem, který je přemístí z místa A do místa B. Navíc 31% respondentů odpovědělo, že se občas jezdí autem projet jen tak bez jasného cíle.

Největší skupině řidičů (86%) příjemný požitek z jízdy vždy spolehlivě pokazí nevyhovující stav vozovky a nebezpečné předjíždění ostatních automobilů (84%). České motoristy ve velké míře (77%) také trápí neukáznění chodci, kteří neuváženě a bez rozmyslu vstupují do vozovky a svým jednáním ohrožují nejen svůj, ale i život dalších účastníků silničního provozu. To, že se nejedná o zbytečné obavy, potvrzují i policejní statistiky, podle kterých zahynulo v loňském roce na tuzemských silnicích 156 pěších. Chodci byli téměř ve dvanácti stech případech také viníky dopravních nehod.

Alarmující výsledky byly zjištěny při otázkách týkajících se porušování pravidel silničního provozu. Téměř 30% dotázaných se přiznalo k častému překračování povolené rychlosti, přičemž dokonce 73% řidičů odpovědělo, že někdy pořušili maximální povolenou rychlost, 33% automobilistů pak občas poruší povinnost používání zařízení hands free při jízdě a stejné množství řidičů připouští, že občas nedají na přechodu přednost chodcům. Patrně nejvíce překvapivým výsledkem průzkumu je však přiznání každého sedmého řidiče k tomu, že pravidelně nedodržuje pravidlo používání bezpečnostních pásů, a bezmála poloviny motoristů, kteří již 2x až 3x sedli za volant pod vlivem alkoholu. „Tyto výsledky jsou pro nás zarážející především s přihlédnutím ke skutečnosti, že v průzkumu se k takovým přestupkům nepřiznají zdaleka všichni dotazovaní. Je tedy velmi pravděpodobné, že skutečná čísla jsou ještě mnohem vyšší,“ podotýká Boris Tománek.

1. Otázka: Co pro vás znamená řízení auta?

 Řízení auta mě baví, ale jezdím pouze cíleně z místa A do místa B  55%
 Řízení auta mě baví a občas se jezdím jen tak projet  31%
 Řízení auta je pro mne velice stresující záležitost  0,7%
 K řízení auta nemám pozitivní ani negativní vztah  11%
 Ani jedna z uvedených možností  2%

 

 

 

 

2. Otázka: Jaká z těchto pravidel silničního provozu porušujete pravidelně?

 3. Otázka: Porušil/a jste někdy zákaz řízení automobilu pod vlivem alkoholu?

 

 Zákaz jsem porušil/a jednou  34%
 Zákaz jsem porušil/a 2x až 3x  42%
 Zákaz jsem porušil/a 4x až 10x  14%
 Zákaz jsem porušil/a víc než 10x  6%
 Zákaz porušuji pravidelně  2%
 Nevím  2%

 

 

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!