Jak zvýšit bezpečnost při práci

11. května 2018, 14:44

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se každoročně koná 28. dubna upozorňuje na skutečnost, že každý den lidé na světě ohrožují své zdraví při práci. Ochranný oděv je jedním z opatření proti pracovním rizikům. Může chránit vaše zdraví nebo dokonce zachránit život.

Umístění piktogramů na viditelném místě na vnější straně ochranného oděvu pomáhá rychle zjistit, zda je použit správný ochranný oděv
Foto: MEWA

K tomu však musí být vybavení přizpůsobeno nebezpečí daného pracoviště. Pro většinu nebezpečí existuje vhodný ochranný oděv. Ochranné funkce jsou znázorněny pomocí symbolů.

Následující symboly jsou povinné:

 Označení CE ochranného oděvu
Každý ochranný oděv na evropském trhu vyžaduje označení CE. Značkou CE výrobce prohlašuje, že jím vyrobené osobní ochranné prostředky splňují evropské právní předpisy. Tento symbol je obvykle umístěn na vnitřní straně oděvu.

Tyto symboly označují nejčastější ochranné funkce:

 Ochranný oděv s elektrostatickými vlastnostmi (EN 1149-5)
Symbol označuje ochranný oděv, který zabraňuje vzniku elektrostatického výboje a tím vznícení výbušného prostředí.

 Ochranný oděv proti tepelnému účinku elektrického oblouku (IEC 61482-2)
Tento piktogram označuje ochranný oděv, který chrání proti tepelným účinkům elektrického oblouku.

 Ochranný oděv při svařování a podobných pracích (EN ISO 11611)
Tento oděv chrání nositele před malými rozstřiky roztaveného kovu a před krátkodobým kontaktem s plameny.

 Ochranný oděv proti teplu a plameni (EN ISO 11612)
Tento ochranný oděv nabízí ochranu proti teplu a plameni. Norma zahrnuje různé testy, které pomocí kódových písmen udávají, jaké požadavky na teplo a plameny oděv splňuje.

 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím (EN 13034, Typ 6)
Tento ochranný oděv poskytuje ochranu proti lehkému postřiku nebo kapalným aerosolům, kde není požadována naprostá kapalinová bariéra.

Správná a odborná péče

Ochranný oděv se musí prát a udržovat odborným způsobem, aby se zachovala jeho ochranná funkce. Rovněž jakákoli změna, jako je například připevnění loga společnosti nebo jmenovky zaměstnance na oděv, musí být provedena v souladu s normami. Provedení, materiál, velikost a místo umístění loga musí být přizpůsobeno ochranným funkcím daného osobního ochranného prostředku. Poskytovatelé textilních služeb, jako je společnost MEWA, nabízejí podrobné poradenství.

Díky našim komplexním službám – praní, údržbě, dodatečného vybavení ochranného oděvu – podporujeme naše zákazníky. Chráníme tak zaměstnance a ulehčujeme zaměstnavateli“, říká Silvia Mertens, inženýrka oděvní technologie a vedoucí oddělení produktového managementu ve společnosti MEWA.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!