Servis klimatizace rychleji až o 80%

10. června 2019, 15:41

V případě velkých vozidel, jako jsou autobusy nebo tramvaje, může servis klimatizace trvat 3 až 10 hodin. Firma WAECO, patřící do skupiny Dometic, vyvinula řešení, které výrazně zkrátilo dobu nutnou pro servis klimatizačního systému a zároveň snížila ztráty chladicího média. Pro servisy to znamená významné úspory.

Odpověď na rostoucí ceny chladiva

Na autobusy a kolejová vozidla (včetně tramvají) se nevztahují nové předpisy týkající se F-plynů. To znamená, že v tomto segmentu, na rozdíl od osobních automobilů, není nutná změna na nové chladicí médium R1234yf. Servisy opravující takové stroje se proto musí potýkat se systematickým zvyšováním cen starého chladiva – R134a. Společnost WAECO nemůže měnit zákony, ale může nabídnout moderní, nízkoemisní technologii, která snižuje náklady díky zredukování ztrát chladiva.

Během každého servisu klimatizace dochází u většiny standardních klimatizačních stanic ke ztrátě chladicího média od několika po desítky procent. Odborníci ze společnosti WAECO provedli testovací servis klimatizace u autobusu pomocí jedné z konkurenčních stanic dostupných na trhu. Klimatizační systém vozidla obsahuje 9,5 kg chladiva. Ztráty, které vznikly během výměny, se měřily pomocí nainstalovaných speciálních balónků. Konečné ztráty způsobené uvolněním chladiva do atmosféry skrze odvzdušňovací otvory nádrže na použitý olej byly odhadnuty na 506 g. Ztráty přes výstup z vakuové pumpy na 226 g. Celkem došlo při servisu klimatizace jediného autobusu ke ztrátě až 732 g chladiva.

Klimatizační stanice WAECO díky technologii LowEmmision snižují ztráty chladiva téměř na nulu. Standardní klimatizační stanice používají třístupňový proces plnění chladiva – odsátí chladiva, vytvoření podtlaku v systému a jeho následné naplnění. V zařízeních používajících technologii LowEmission probíhá ještě jeden krok. Během tohoto procesu spolupracuje vakuové čerpadlo s kompresorem klimatizace, aby bylo možné získat chladivo také z oleje. Více o principu fungování klimatizační stanice WAECO LowEmmision naleznete zde.

Klimatizační stanice WAECO LowEmmision
Klimatizační stanice WAECO LowEmmision

Servis klimatizace rychleji než kdykoliv předtím

Kromě metody snižování ztrát chladicího média vyvinula firma WAECO další inovativní způsob. Díky tomuto řešení je možné zkrátit dobu údržby klimatizačního systému až o 80 %. Tím pádem je možné obsloužit více vozidel za stejný čas.

Metoda firmy WAECO je založena na odstranění klasického nedostatku, se kterou se potýkají zejména mechanici servisující autobusy nebo kolejová vozidla. Během procesu odsávání chladiva dochází po několika desítkách minut k výraznému poklesu teploty a tím i tlaku v nádobě (foto: namrzlá nádoba), což zpomaluje a nakonec znemožní odsávání chladiva. Aby se proces obnovil, musí se chladivo znovu v nádobě ohřát. Může k tomu dojít díky okolní teplotě, jedná se však o dlouhodobý proces.

V současné době se mnoho servisů snaží proces urychlit použitím různých vlastních zlepšováků, jako je například použití ohřívače. Bohužel taková řešení nejsou zcela bezpečná a nejsou v souladu s předpisy BOZP, a přitom je jejich účinnost velmi nízká. Vzhledem k umístění nádoby je přístup k její spodní části obtížný, zatímco ohřev pouze horní části nepřináší výsledky (chladivo se hromadí v dolní části). Řešením od firmy WAECO je speciální nahřívací pás, instalovaný okolo spodní části nádrže. Má samostatnou zástrčku, která se připojuje k zásuvce na klimatizační stanici. Řešení je k dispozici u vybraných modelů stanic (ASC 3300 G a 3500 G LE).

Pás je k dispozici ve třech velikostech, přizpůsobený nádobám konkrétních vozidel. Díky plné integraci s klimatizační stanicí je generovaná teplota pod stálou kontrolou a je automaticky regulována podle potřeby.

Rychleji, levněji a šetrně k životnímu prostředí

Díky stanicím WAECO LowEmmision můžeme při servisu klimatizačního systému získat úspory snížením ztrát chladiva téměř na nulu. Díky nahřívacímu pásu můžeme také výrazně snížit dobu servisu klimatizačního systému a za jeden den tak obsloužit více vozidel. To vše se promítá do finančního zisku pro servis a díky úspoře chladiva i do ochrany životního prostředí. Pamatujte, že čím více vozidel servisujete, tím větší je potenciální zisk, generovaný díky řešením WAECO. Následující tabulka to nejlépe ilustruje:

Úspory s Waeco nahřívacím pásem

Výrobky WAECO nakoupíte u těchto autorizovaných distributorů:

UNIVER, spol s r.o.
Přepeřská 1809
511 01 Turnov
Tel: +420-481-323381, 481 540 915
Fax: +420-481-321272
www.univer.cz

AD TECHNIK, s.r.o.
Moskevská 63
101 00 Praha 10
Tel: +420 272 072 331
Mail: info@adtechnik.cz
www.adtechnik.cz

Homola distributor WAECO

HOMOLA AUTOSERVISNÁ TECHNIKA
Radovan Novanský
vedúci obchodného oddelenia
Mobil: +421 905 343 086
Prevádzka:
Krajná 49, 821 04 Bratislava
novansky@homola.sk
www.homola.sk

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!