ČOI potvrdila porušení zákona autoservisem

12. February 2018, 14:10

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila kontrolu autoservisu, kde zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele. Provozovatel neposkytl potvrzení o objednávce a odmítl přijmout reklamaci.

Kontrola autoservisu potvrdila porušení zákona

Česká obchodní inspekce provedla na základě podnětu spotřebitele kontrolu v autoservisu ve šluknovském výběžku. Stížnost se týkala nevydání písemného potvrzení o přijetí objednávky na opravu auta. Spotřebitel nebyl spokojen s provedenou službou a následně uplatnil reklamaci. Prodávající odmítl reklamaci přijmout.

Následně bylo provedeno kontrolní šetření, kdy do servisu byl přistaven osobní automobil a byla požadována výměna brzdových kotoučů a destiček na přední nápravě vozu. Servisní technik vyplnil zakázkový list, který nebyl inspektorům v roli spotřebitele předán. Prodávající tak v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele nevydal spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky, kdy služba nebyla poskytnuta na počkání. Dále byla kontrola zaměřena na šetření podnětu spotřebitele, kdy dle sdělení spotřebitele podnikatel odmítl převzít reklamaci.

Inspektoři provedeným šetřením zjistili, že prodávající reklamaci ústně zamítl. Nevydal písemné potvrzení o přijetí reklamace, včetně potvrzení o vyřízení reklamace. Porušení zákona bylo řešeno pokutou na místě.

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!