SAČR: Seminář „Jak mohou autoservisy legálně ušetřit na daních“

, 1. září 2014, 9:56

Jak mohou autorizovaní obchodníci, majitelé autorizovaných i nezávislých autoservisů legálně ušetřit na daních a vyhnout se některým právním problémům?
Celostátní daňově-právní seminář pod patronací Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR).

PROGRAM DAŇOVĚ-PRÁVNÍHO SEMINÁŘE :
7 klíčových témat, která souvisí s možností legálního snížení daňové zátěže obchodníků s automobily, autorizovaných i nezávislých autoservisů apod., s vyhnutím se rizikům trestní odpovědnosti a s ochrannou vlastního majetku

    ► Jaké jsou legální prostředky pro snižování daní obchodníků s automobily, autorizovaných i nezávislých autoservisů apod.?
    ► Jaké jsou změny v oblasti daně z příjmů související se zákonným opatřením senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (daňově uznatelné a neuznatelné náklady, nemovitosti atd.)?
    ► Jaké právní změny nastaly v oblasti záruk (záruka zákonná a záruka smluvní) a odpovědnosti za vady při prodeji a servisu motorových vozidel, přenášení záruky na výrobce nebo importéra, správného vyplňování a podepisování zakázkových listů a smluv, ale i zadržovacího práva, veřejných zakázek apod.?
    ► Jak se vyhnout trestní odpovědnosti při podnikání v oblasti prodeje a servisu motorových vozidel (trestní odpovědnost právnických osob a její omezení, hospodářské trestné činy a jejich prevence atd.)?
    ► Změnil se způsob vymáhání náhrady škody po zaměstnancích při trestných činech?
    ► Jaké jsou právní změny ve společnostech, skutečné, ne nějaké polopravdy či mýty (změny zakladatelských listin, správné převádění obchodních podílů, odpovědnost jednatelů a členů představenstva za škodu, půjčky společnosti, zajišťovací směnky atd.)?
    ► Chcete se odborníků na právní či daňové věci zeptat na nějaký konkrétní problém? V rámci semináře budete mít takovou možnost.
 

AUTOSERVIS AKADEMIE spol. s r.o. a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) Vás zvou na celostátní daňově-právní seminář:

úterý 21. října 2014
zahájení od 10:00
HRADEC KRÁLOVÉ
Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové

Cíl celostátního semináře
Cílem semináře je seznámit účastníky srozumitelnou formou, jasně a věcně především s legálními prostředky snižování daňové zátěže, jak se vyhnout rizikům trestní odpovědnosti, jak chránit svůj majetek apod.

Semináře a konference pořádané společností AUTOSERVIS AKADEMIE, spol. s r.o. mají v autobraži vysoké renomé a tradičně je o ně značný zájem. Odbornou gesci na tímto seminářem převzal Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR). Přednášejícími jsou renomovaní odborníci v oblasti právní i daňové (např. JUDr.Jakub Dohnal, Ph.D. z advokátní kanceláře DOHNAL PERTOT SLANINA, který se kromě činnosti v advokátní kanceláři a výukové činnosti na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci věnuje i publikování především v právních časopisech a na renomovaném portálu epravo.cz, vědecké práci, právnímu zastupování, poradenské činnosti a poskytování právní pomoci).

Klíčová témata avizovaného celostátního semináře jsou stručně shrnuta v části "PROGRAM DAŇOVĚ-PRÁVNÍHO SEMINÁŘE". Navíc bude, jak je při obdobných akcích obvyklé, určitý prostor věnovaný dotazům účastníků semináře.

Vice na sacr.cz

Související články

SAČR: Upozornění – daňově-právní seminář 21.října 2014 odložen
SAČR: Upozornění – daňově-právní seminář 21.října 2014 odložen

Daňově-právní seminář pod patronací Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) „Jak mohou autorizovaní obchodníci, majitelé autorizovaných i nezávislých autoservisů legálně ušetřit na daních a vyhnout se některým právním problémům?“ připravovaný na úterý 21. října 2014 (HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové centrum ALDIS), se z vážných personálních a technických důvodů odkládá. Nový termín bude v […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!