Školení MOTOR expert: Velký prázdninový speciál

1. července 2019, 9:49

Říká se, že nejlepší investicí, která nikdy neztratí na své hodnotě, je investice do své hlavy, tzn. do svého vzdělávání. Proto v MOTOR expert připravili velký prázdninový speciál odborných školení a seminářů v Přerově.

Základy autodiagnostiky

Startovní čára pro vstup do tajů autodiagnostiky; základní teoretické informace potřebné pro využití v praxi. Terminologie, pojmy, základní snímače a komponenty, palivová soustava, systémy přípravy směsi. Základní fyzikální vlastnosti, Ohmův zákon. Charakteristika napěťových a proudových průběhů snímačů.

 • pro koho: pro začínající autodiagnostiky a kontrolní techniky
 • kdy: úterý 16. 7. 2019
 • rozsah: 9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 16:00
 • místo: Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školící středisko MOTOR expert s.r.o.
 • lektor: Ondřej Bek, Dis.
 • cena: 2.500 Kč/osobu + DPH. V ceně oběd a občerstvení.
 • bonus: Každý další účastník z firmy 50% sleva
 • něco navíc: Každá firma získá poukázku na slevu 10 % z nákupu osciloskopů Hantek nebo MTPro, 10 % na nákup sériové diagnostiky Brain Bee nebo emisní sestavy Brain Bee.
 • platí pro objednávky do 31. 8. 2019

Metodika měření emisí a IS TP od A do Z

Postupné vysvětlení jednotlivých kroků měření emisí u různých emisních systémů, způsob hodnocení, nejčastější dotazy z praxe, připravované změny metodiky, IS TP, praktická ukázka měření emisí – benzín, nafta, LPG

 • pro koho: Především pro nové kontrolní techniky, kteří nemají s měřením emisí dost zkušeností, ale také pro stávající mechaniky, kteří se chtějí dovědět víc o novinkách, popř. konzultovat své zkušenosti z praxe
 • kdy: středa 17. 7. 2019, čtvrtek 25. 7. 2019, úterý 20. 8. 2019
 • rozsah: 9:00 – 12:00, oběd,  13:00 – 15:00
 • místo: Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školicí středisko MOTOR expert s.r.o.
 • lektor: Ondřej Bek, Dis., Štefan Kanovský
 • cena: 2.500 Kč/osobu + DPH. V ceně oběd a občerstvení.
 • bonus: Každý další účastník z firmy 50% sleva
 • něco navíc: Každá objednávající firma získá slevu 12 % na nákup emisních přístrojů Brain Bee
 • platí pro objednávky do 31. 8. 2019

Povinnosti provozovatelů SME a STK aneb jak být připraven na kontrolu SOD

Legislativa, systém řízení a příručka pro SME, jak být připraven na kontrolu SOD, nesrovnalosti v legislativních předpisech, krácení platnosti profesních osvědčení, prokazování odborné způsobilosti, střet zájmů, budoucnost samostatných SME z hlediska podnikání, budoucí emise v STK, co to bude obnášet, na co se připravit, diskuse.

 • pro koho: Pro provozovatele a vedoucí  SME a pro provozovatele STK provozujících SME
 • kdy: středa 31. 7. 2019, pátek 23. 8. 2019
 • rozsah: 9:00 – 12:00, oběd,  13:00 – 15:00
 • místo: Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školicí středisko MOTOR expert s.r.o.
 • lektoři: Ing. Irena Kanovská, Ondřej Bek, Dis., Štefan Kanovský, Bc. Vladimír Dušek – Poradenské centrum pro STK s.r.o.
 • cena: 2.500 Kč/osobu + DPH.  V ceně semináře oběd a občerstvení.
 • bonus: další účastník z firmy 50% sleva
 • něco navíc: 10 % na zpracování Příručky pro SME „na klíč“ nebo aktualizovaný vzor příručky, sleva 12 % na nákup emisních přístrojů Brain Bee
 • platí pro objednávky do 31. 8. 2019

Vedení Příručky pro SME

 • pro koho: vedoucí SME a pracovníky pověřené vedením příručky
 • kdy: pátek 26. 7. 2019, středa 21. 8. 2019
 • rozsah: 9:00 – 12:00
 • místo: Přerov, ul. 9. Května (areál STS) – školící středisko MOTOR expert s.r.o.
 • lektor: Ing. Irena Kanovská
 • cena: 1.200 Kč/osobu + DPH
 • bonus: navíc 2 hodiny konzultace v hodnotě 1.200 Kč zdarma

MOTOCYKLY: Povolené a nepovolené úpravy a přestavby motocyklů

Posluchači budou seznámeni s legálními úpravami motocyklů kategorie L3, 1) které nevyžadují zápis do technického průkazu, 2) úpravami, které podle posledních legislativních požadavků vyžadují zápis do TP a 3) úpravami, které jsou již považovány za přestavby, vyžadující schválení.

Dále budou posluchači seznámeni se světovými systémy prokazování plnění technických požadavků na konstrukci vozidel (USA versus Evropa) a s nejnovějšími technickými předpisy na konstrukci motocyklů (NK (EU) č. 168/2013 a jeho prováděcími předpisy + Předpisy EHK OSN), které se naučí posluchači vyhledávat na internetu v českém jazyce. V přednášce budou uvedeny ukázky nejčastějších nepovolených úprav motocyklů a způsob hodnocení těchto závad při technické prohlídce v STK.

pro koho: Pro techniky typu „K“, kontrolní techniky STK, úředníky ORP, příslušníky dopravní policie ČR, specializované servisy, školy, ale i pro pouhé motocyklové nadšence.

 • kdy: středa 7. 8. 2019, čtvrtek 22. 8. 2019
 • rozsah: 9:00 – 12:00, oběd,13:00 – 15:00
 • místo: Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školicí středisko MOTOR expert s.r.o.
 • lektor: Bc. Vladimír Dušek – Poradenské centrum pro STK s.r.o.
 • cena: 2.600 Kč/osobu + DPH. V ceně oběd a občerstvení.
 • bonus: Každý účastník obdrží aktualizované vydání publikace „Nepovolené úpravy     motocyklů“ s podpisem autora

Autodiagnostika v praxi

Paralelní a sériová diagnostika přímo na vozidle, použití různých diagnostických přístrojů, jednoduchá a efektivní metodika testování motorů a zjišťování závad, ukázky nejzajímavějších diagnostických případů z dílny Motor expertu

 • pro koho: kontrolní techniky, pro pokročilejší autodiagnostiky, pro učitele škol, ale i pro pouhé nadšence. Kurz není vhodný pro úplné začátečníky. Ty zveme na základní kurz (viz 16. 7. 2019 Základy autodiagnostiky)
 • kdy: čtvrtek – pátek 8. 8. 2019 – 9. 8. 2019
 • rozsah: 9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 16:00, 2. den: 8:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 15:00
 • místo: Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školicí středisko MOTOR expert s.r.o.
 • lektor: Ondřej Bek, Dis., Bc. Dalibor Plischke, Dis.
 • cena: 5.000 Kč/osobu + DPH. V ceně 2x oběd a občerstvení.
 • bonus: Každý další účastník z firmy 50% sleva
 • něco navíc: Každá firma získá poukázku na slevu 10 % z nákupu osciloskopů Hantek nebo MTPro,10 % na nákup sériové diagnostiky Brain Bee, 10 % na nákup emisní sestavy Brain Bee.
 • platí pro objednávky do 31. 8. 2019

Diagnostika vozidel s EOBD – akreditovaný kurz MŠMT

Základy paralelní a sériové diagnostiky vozidel s EOBD – zážehové a vznětové motory, bloky teorie a praktických ukázek přímo na autě, použití různých diagnostických přístrojů, jednoduchá a efektivní metodika zjišťování závad, ukázky nejzajímavějších diagnostických případů z dílny Motor expertu s možností využití pro výuku žáků odborných automobilních škol

 • pro koho: Pro učitele škol a mistry odborného výcviku, nové kontrolní techniky, audiagnostiky
 • kdy: středa – čtvrtek 28. 8. 2019 – 29. 8. 2019
 • rozsah: 1. den: 9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 16:00 – zážehové motory, 2. den: 8:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 15:00 – vznětové motory
 • místo: Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školící středisko MOTOR expert s.r.o.
 • lektor: Ondřej Bek, Dis., Bc. Dalibor Plischke, Dis.
 • cena: 5.900 Kč/osobu + DPH. V ceně oběd a občerstvení.
 • bonus: každý další účastník z firmy 50% sleva.
 • něco navíc: Každá firma / škola získá poukázku na slevu 10 % z nákupu osciloskopů Hantek nebo MTPro, sériové diagnostiky Brain Bee, emisní sestavy Brain Bee. Každá škola získá navíc slevu 10 % na nástěnné výukové tabule.
 • platí pro objednávky do 31. 8. 2019

Klimatizace vozidel

Základy klimatizačních soustav, popis součástí klimatizace, řídící jednotka klimatizace, testy tlaků v systému a diagnostika závad, přehled diagnostiky závad – test tlaků, provozní cyklus spojky kompresoru, poměr teploty a tlaku chladiva, zkouška těsnosti klimatizačního systému, kabinové pylové filtry, pokyny pro výměnu kompresoru klimatizace.

 • pro koho: Pro servisní automechaniky
 • kdy: úterý 13. 8. 2019
 • rozsah: 9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 16:00
 • místo: Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školící středisko MOTOR expert s.r.o.
 • lektor: Ondřej Bek, Dis.
 • cena: 2.500 Kč/osobu + DPH. V ceně oběd a občerstvení.
 • bonus: Každý další účastník z firmy 50% sleva
 • něco navíc: Každá firma získá poukázku na slevu 10 % z nákupu osciloskopů Hantek nebo MTPro,10 % na nákup sériové diagnostiky Brain Bee,10 % na nákup emisní sestavy Brain Bee.
 • platí pro objednávky do 31. 8. 2019

V případě, že máte o školení zájem, kontaktujte přímo zástupce MOTOR expert, nebo se objednejte skrze přiložený formulář ve formátu xls.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!