Výroba motorových vozidel v ČR se v roce 2009 zvýšila

13. ledna 2010, 0:00

V roce 2009 byl v ČR vyroben rekordní počet vozidel, opatření přijatá v řadě zemí Evropské unie českému autoprůmyslu pomohla.

V roce 2009 bylo podle údajů firem v ČR vyrobeno celkem 975 111 ks motorových vozidel, což je o 2,85 % více než v roce 2008. Největší podíl má samozřejmě výroba osobních automobilů (včetně malých užitkových vozů kat. N1), kterých bylo vyrobeno 970 410 ks, což je o 3,20 % (o 30 076 ks) více než v roce 2008. Nárůst výroby je dán zvýšením produkce ve firmě TPCA Czech (+ 8 200 ks, to je nárůst o 2,53 %) a zahájením výroby ve firmě HMMC (Hyundai Motor Manufacturing Czech) Nošovice (výroba v roce 2009 činila 118 000 ks).

Dále bylo vyrobeno 1 091 nákladních automobilů (pokles o 60,14 %), 3 068 ks autobusů (pokles o 12,24 %) a 542 ks motocyklů (pokles o 65,28 %).

Od 1.1. 1989 do konce roku 2009 bylo v České republice vyrobeno 9 935 902 ks motorových vozidel.

Vývoj výroby osobních automobilů v ČR a odbytu vozidel českých značek v zahraničí po jednotlivých čtvrtletích roků 2007 až 2009 je uveden v grafické příloze. V této příloze je uveden též vývoj výroby osobních automobilů od roku 2004 do roku 2009. Z tohoto grafu vyplývá, že výroba osobních automobilů v ČR se za uplynulých 5 let (oproti roku 2004) více než zdvojnásobila. Za potěšující pro český automobilový průmysl můžeme označit též skutečnost, že od roku 2004 nebyl v ČR zaznamenán pokles výroby motorových vozidel a i v krizových letech 2008 a 2009 došlo k mírnému nárůstu produkce vozidel.

Je přitom faktem, že na tomto vývoji se podílela především výroba osobních automobilů. Nutno zdůraznit, že českým výrobcům osobních automobilů a dodavatelům v roce 2009 značně pomohla protikrizová opatření zavedená v roce 2009 řadou zemí EU.

Ke značnému poklesu výroby došlo i u přívěsů a návěsů kat. O3 a O4. V roce 2009 bylo v ČR vyrobeno celkem 761 ks vozidel těchto kategorií, což oproti roku 2008 představuje pokles výroby téměř o 70 %. K poklesu výroby došlo též v kategorii malých přípojných vozidel (kat. O1 a O2) a to zhruba o 22 %.

Celková výroba silničních vozidel (= motorová + přípojná) v ČR tak dosáhla hodnoty 991 689 ks, což je o 2,15 % více než v roce 2008.

Podrobnější údaje budou zveřejněny na internetových stránkách Sdružení AP (www.autosap.cz).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!