Růst výroby motorových vozidel v ČR zvolňuje tempo

20. August 2012, 0:00

V České republice bylo za leden až červenec 2012 vyrobeno celkem 744.085 ks motorových vozidel. Celkový nárůst produkce motorových vozidel za uvedené období dosáhl hodnoty 3,74%.

„Situace na evropských automobilových trzích se dle reálných statistik nevyvíjí příznivým směrem. Dle řady zahraničních studií se očekává, že k zásadnímu obratu nedojde ani v příštím roce. To má samozřejmě negativní dopad na evropské výrobce, české nevyjímaje“, uvádí prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.

Osobních automobilů bylo za leden až červenec 2012 na území ČR vyrobeno celkem 740.071 ks, což oproti stejnému období 2011 představuje nárůst produkce o 3,63%. „Důležité je, že v ČR zatím nedošlo k meziročnímu poklesu celkové výroby, i když vývoj v jednotlivých tuzemských automobilkách je rozdílný“, poznamenává dále prezident AutoSAP. Zatímco u společnosti HMMC Nošovice i ŠKODA Auto dochází stále k růstu výroby, u TPCA Czech se produkce snížila.

 

Autobusů bylo za leden až červenec 2012 v ČR vyrobeno 1.760 ks, což představuje mírný pokles produkce (o 0,40%, to je o 7 ks autobusů méně). Na uvedeném celkovém počtu se podíleli tři výrobci – Iveco Czech Republic (1.543 ks), SOR Libchavy (197 ks) a KH motor Centrum Opava (20 ks).

K nárůstu výroby o 18,83% (o 129 ks) došlo u nákladních vozidel. Růst výroby je dán zejména pokračujícím pozitivním vývojem u společnosti AALM (Avia Ashok Leyland Motors), jejíž výroba se zvýšila o více než 80%. Celkem bylo v ČR za dané období roku 2012 vyrobeno 814 ks nákladních automobilů, toho 65% právě ve společnosti AALM.

Relativně vysoký růst výroby byl dosažen též u motocyklů, kde firma JAWA Moto dosáhla produkce ve výši 1.440 ks, což je o 116,87% (o 776 ks) více než vyrobila za stejné období roku 2011.

 

 Kategorie vozidel

 1-7 2012

 1-7 2011

 rozdíl

 osobní + malá užitková (M1+N1)

740 071

714 148

3,63%

 užitková/nákladní, tahače, podvozky (N2+N3)

814

685

18,83%

 autobusy (M2+M3)

1 760

1 767

-0,40%

 motocykly (L)

1 440

664

116,87%

 CELKEM MOTOROVÁ VOZIDLA

 744 085

717 264

3,74%

 

Zdroj: autosap.cz

 

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!