Růst registrací vozidel v ČR se v roce 2009 téměř zastavil

15. února 2010, 0:00

Růst registrací vozidel v ČR se v roce 2009 téměř zastavil. Obnova vozového parku je dlouhodobě nedostatečná.

I. OSOBNÍ AUTOMOBILY

Počet v ČR registrovaných osobních automobilů se za rok 2009 zvýšil pouze o 11 682 ks, to je o 0,26 %. K 31.12.2009 bylo v ČR registrováno 4 435 052 ks osobních automobilů. První registrace za rok 2009 činily 314 598 ks (z toho 161 659 ks nových a 152 939 ojetých z dovozu). Těmto číslům by odpovídalo vyřazení více než 300 000 ks osobních aut z registru. Vykázaný údaj o počtu z registru vyřazených osobních automobilů uvádí číslo 251 753 ks (239 712 ks zrušeno a 12 041 ks exportováno). Oproti roku 2008, kdy bylo vyřazeno 168 837 ks osobních automobilů, došlo k výraznému nárůstu počtu z registru vyřazených osobních automobilů (téměř o 50 %).

I přes tento pozitivní fakt se však počet osobních automobilů ve věku nad 10 let opět zvýšil a k 31.12.2009 dosáhl 2 630 239 ks, to je 59,30 % všech v ČR registrovaných osobních automobilů (v konci roku 2008 to bylo 58,92 %).

Průměrný věk osobních automobilů registrovaných v ČR (stále téměř 14 let) a podíl vozidel ve věku nad 10 let svědčí o dlouhodobě nedostatečné obnově vozového parku.

V roce 2009 dosáhl podíl obnovy hodnoty 3,65 %, což je hluboko pod optimální hodnotou, která je pro nové vozy uváděna na úrovni min. 8 % až 10 %. Ani při zahrnutí dovozů ojetých osobních automobilů (jejichž přínos k obnově je však značně diskutabilní), nedosáhla v roce 2009 obnova vozového parku minimální 8% hodnoty.

Nevyhovující věková struktura vozového parku osobních automobilů v ČR má vliv i na bezpečnost silničního provozu. Jak vyplývá z údajů Policie ČR i teoretických studií, je míra ochrany osádky vozidla ve starších vozidlech výrazně nižší (tedy následky nehod jsou tragičtější). V roce 2009 se osobní automobily ve věku nad 10 let podílely zhruba na polovině nehod všech osobních automobilů, avšak podíl usmrcených dosáhl 63,7 %.

V obou skupinách sice došlo ke snížení počtu usmrcených osob (u vozidel do 10 let věku o 21,3 %, u vozidel nad 10 let o 15,4 %). Podíl usmrcených osob ve vozidlech nad 10 let se však zvýšil o 1,7 % na 63,7 %.

Dle celé řady odhadů je přitom průměrný roční proběh km u starších vozidel (nad 10 let věku) cca 2,6 x nižší než u vozidel mladších. Pokud vztáhneme následky nehod na počty ujetých km, je poměr v neprospěch starších vozidel ještě výraznější.

Na nehodách osobních automobilů se vozy ve věku nad 10 let podílejí jak výše uvedeno zhruba 50 % a na celkovém proběhu km jen cca 35 %. Po přepočtu na přepravní výkon (ročně ujeté km) se však na počtu usmrcených osob v osobních automobilech podílejí téměř 70 %! K obdobným poměrům se dojde i při porovnání počtů těžce či lehce zraněných osob.

II. AUTOBUSY

Průměrný věk autobusů se v průběhu roku 2009 nepatrně snížil a na konci roku 2009 činil 14,19 roku (k 31.12.2008 to bylo 14,31 roku). Počet registrovaných autobusů se snížil o 432 ks. Z CRV bylo vyřazeno 2 500 autobusů, první registrace v roce 2009 v ČR však činily jen 983 ks.

III. UŽITKOVÉ AUTOMOBILY

Počty registrovaných užitkových vozidel se snížily o celkem 6 017 ks, nárůst byl zaznamenán pouze v kategorii malých užitkových vozidel (kat. N1).

V předchozím roce (v roce 2008) přitom došlo k nárůstu počtu registrovaných užitkových vozidel v souhrnu o 60 105 ks.

IV. MOTOCYKLY

Za rok 2009 přibylo v registru 10 550 motocyklů (včetně registrací mopedů), což je zhruba o 2/3 méně než za rok 2008 (v roce 2008 to bylo +32 665 ks motocyklů). 

SOUHRNNÉ ÚDAJE (celkové registrace silničních vozidel)

Dle údajů CRV bylo k 31.12.2009 v ČR registrováno celkem 7 119 323 ks vozidel všech kategorií, k 31.12.2008 to bylo 7 081 145 ks. Celkový meziroční nárůst registrací činil pouze 38 178 ks vozidel (v roce 2008 to bylo 274 813 ks vozidel).

Průměrný věk celého vozového parku v ČR se v podstatě nezměnil a činí 16,92 roku (ke konci roku 2008 to bylo 16,13 roku).

I z údajů o počtech registrovaných vozidel v jednotlivých kategoriích je patrné, které kategorie vozidel byly v roce 2009 nejvíce zasaženy ekonomickou recesí. Výrazný pokles registrací u kategorie užitkových vozidel kategorie N2 a N3 (o více než 12 000 ks) a u přípojných vozidel kat. O4 (o více než 3 500 ks) ukazuje, že v těchto kategoriích vozidel byla v roce 2009 obnova vozového parku byla v podstatě zastavena. To se projevilo i ve zvýšení průměrného věku v těchto kategoriích vozidel – např. u užitkových vozidel kat. N3 se průměrný věk zvýšil na 13,38 roku (o 0,24 roku) a u přípojných vozidel kategorie O4 o 0,76 roku na 15,08 roku.

Celá tisková zpráva Sdružení AP i s grafy v příloze.


 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!