Automobilový průmysl dosáhl v roce 2017 historických úspěchů, pro rok 2018 se očekává zpomalení

22. června 2018, 13:26

Český automobilový průmysl dosáhl v roce 2017 vynikajících výsledků a přinesl celou řadu historických rekordů ve výrobě vozidel. Zároveň byl rok 2017 zřejmě vrcholem současného ekonomického cyklu a v letošním roce se očekává, že český autoprůmysl mírně oslabí. Výsledky přestavilo sdružení AutoSAP na výroční tiskové konferenci.

Výroční tisková konference AutoSAP

Rok 2017 byl historicky nejlepším rokem pro automobilový průmysl v ČR, když výroba motorových vozidel dosáhla na číslo 1.421.324 kusů. Produkce překonala o 70.000 ks, tedy o 5,2 %, výsledek předchozího rekordního roku 2016. Po započtení produkce přípojných vozidel je celkový počet silničních vozidel vyrobených v roce 2017 v ČR rekordních 1.446.543 kusů.

Produkce motorových vozidel v ČR za rok 2017

Prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar k historickému úspěchu řekl:
„Rok 2017 byl rekordním rokem v celé historii výroby motorových vozidel v ČR a totéž platí pro celý český autoprůmysl včetně subdodavatelského sektoru. Tyto velmi příznivé výsledky automobilového průmyslu jsou ovlivněny pozitivním vývojem evropské i světové ekonomiky a rostoucí spotřebitelskou poptávkou po vozidlech v ČR i v Evropě. Autoprůmysl byl v roce 2017, vzhledem ke své váze v české ekonomice, podstatnou součástí jejího dynamického růstu, který podle očekávání analytiků dosáhl přibližně 4,5 %. Rok 2017 však byl zároveň zřejmě vrcholem současného ekonomického cyklu. Lze očekávat, že v letošním roce tempo růstu české ekonomiky zhruba o jeden procentní bod oslabí a zpomalení čekáme i v Evropě a na dalších trzích. V České republice bude mezi významné faktory působící tlak na pokles tempa růstu v roce 2018 patřit zejména napětí na trhu práce, kde česká ekonomika naráží na hranici svých produkčních možností a zmiňované nabídkové omezení trhu práce se významně dotkne i řady firem automobilového průmyslu. Očekáváme proto, že dynamika českého autoprůmyslu bude sice i letos vysoká, avšak růstu výroby motorových vozidel o více než 5 %, jako v roce 2017, se již letos nedočkáme.“

Tržby členů AutoSAP se v loňském roce přiblížily hranici 1,1 bilionu Kč a při nárůstu o 7,1 % dosáhly na rekordních 1.094,1 mld. Kč. Podíl tržeb firem AutoSAP na celkové průmyslové výrobě ČR činil 24,4 %. Objem exportu členů AutoSAP se v loňském roce zvýšil o téměř 6,2 % (z 864,6 mld. Kč na 917,9 mld. Kč). Podíl exportu firem AutoSAP na celkovém exportu ČR činil 21,8 %. Na českém HDP se automobilový průmysl podílí 9 %.

Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu ve firmách AutoSAP vzrostl a dosáhl hodnoty 126.375 osob. Oproti roku 2017 to představuje meziroční zvýšení o 5,8 % (o 6.929 osob). Nárůst zaměstnanců zaznamenaly všechny kategorie − finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace. Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2017 vzrostla o 7,1 % na 37.399 Kč, v dělnických profesích o 8,4 % na 31.272 Kč. Celkově je průměrná mzda u členů AutoSAP o 26,8 % vyšší než průměrná mzda v ČR (v dělnických profesích je to 6 % nad průměrnou mzdou v ČR).

Rok 2018

Do května bylo v ČR vyrobeno celkem 627.664 motorových vozidel, což znamená mírný pokles. Dařilo se výrobě a odbytu autobusů, produkce nákladních aut ovšem zaznamenala výrazný propad.

Produkce motorových vozidel v ČR za leden-květen 2018

Osobní automobily
Celkem bylo za 1. − 5. měsíc 2018 vyrobeno 624.779 ks osobních automobilů (-0,03 %). Největší podíl na tuzemské výrobě osobních automobilů má mladoboleslavská automobilka ŠKODA AUTO, která vykázala nejvýraznější růst výroby v tuzemsku (+3,4 %). Meziroční přírůstek výroby zaznamenala i kolínská automobilka TPCA (+1,8 %).

Autobusy
Za leden až květen 2018 bylo vyrobeno celkem 1.956 autobusů, tj. proti stejnému období loni o 158 ks více (+8,8 %). Největší výrobce autobusů Iveco ČR vyrobil 1.736 ks, a tím zaznamenal meziročně růst výroby o +5,5 %. Druhý výrobce SOR vyrobil za leden až květen 203 kusů (+58,6 %). SOR zvýšil především dodávky pro tuzemsko (+119 ks).

Nákladní automobily
Nákladních vozidel bylo za prvních pět měsíců roku 2018 vyrobeno 356 kusů. Poprvé se ve statistice AutoSAP objevuje obnovená výroba firmy AVIA s 19 vyrobenými kusy. Vozů TATRA všech provedení bylo vyrobeno za prvních 5 měsíců 2018 celkem 337 kusů.

Motocykly
Motocyklů značky JAWA bylo za leden až květen letošního roku vyrobeno 573 ks.

Budoucnost automobilového průmyslu

Již blízká budoucnost přinese automobilovému průmyslu mnoho výzev, se kterými se bude muset vyrovnat. Obor se už v současné době potýká s kritickým nedostatkem zaměstnanců, a to jak kvalifikovaných tak nekvalifikovaných. Tržby, resp. zisk budou pod tlakem několika faktorů. Zmiňovaný nedostatek pracovních sil se promítne do zvyšování mezd, vliv bude mít také kurz koruny, inflační tlaky a růst cen komodit.

Automobilového průmyslu se jistě dotkne nástup Průmyslu 4.0, nové trendy, jako jsou např. konektivita a elektromobilita, ale hlavně tlak EU na snižování emisí CO2. V listopadu 2017 předložila Evropská komise návrh na další zpřísnění limitů do roku 2030. Tento návrh však podle AutoSAP není reálný a sdružení bude dále bojovat za jeho reálnější podobu.

Je toho opravdu hodně, s čím se bude muset automobilový průmysl do budoucna vypořádat, nicméně představitelé sdružení AutoSAP jsou opatrnými optimisty.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!