První registrace osobních automobilů v zemích EU

19. července 2010, 0:00

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) zveřejnilo údaje o prvních registracích osobních automobilů za 1. pololetí roku 2010 v zemích EU27 a EFTA (EFTA = Norsko, Island a Švýcarsko).

Úvodem znovu upozorňujeme, že prosté meziroční porovnání stejných období mezi roky 2010 a 2009 nemá v současné době dostatečnou vypovídací schopnost o skutečném vývoji na trhu osobních automobilů, neboť v roce 2009 působila v řadě zemí EU podpůrná opatření („šrotovné“) s různým termínem náběhu a ukončení (v některých zemí pokračují i v roce 2010). Z tohoto důvodu vidíme jako mnohem objektivnější pohled na situaci porovnání vývoje trhu v delší časové řadě.

Celkově bylo v zemích EU27 + EFTA za 1. pololetí 2010 poprvé zaregistrováno 7 495 520 ks nových osobních automobilů, což je o 0,6 % více než ve stejném období roku 2009. Možno konstatovat, že prodeje (první registrace) nových osobních automobilů jsou na úrovni roku 2009, tedy pod hodnotami z let 2005 až 2008.

Čtyři v současné době největší trhy (Německo, Itálie, Francie a Velká Británie) tvoří 66,1 % trhu osobních automobilů v zemích EU27 + EFTA, přičemž v roce 2009 to bylo o 4,6 % více (70,7%). V těchto čtyřech zemích bylo za 1. pololetí 2010 poprvé zaregistrováno 4 953 491 ks nových osobních automobilů, což představuje pokles o 5,9 %. Vývoj na těchto 4 trzích oproti roku 2009 byl však rozdílný. V Německu byl zaznamenán pokles o 28,7%, v ostatních třech zemích došlo k růstu (ve Francii o 5,4 %, v Itálii o 2,9 % a ve Velké Británii o 19,9 %).

Výsledky za 1. pololetí na trhu zemí EU27+EFTA byly tedy nejvíce ovlivněny trhem Německa, jehož podíl na celkovém trhu zemí EU27+EFTA se oproti roku 2009 snížil o 8,0 %. 

Na prvních registracích osobních automobilů za 1. pololetí 2010 v zemích EU27 + EFTA se podílejí z více než 71 % značky vozidel ze 6 skupin – VW Group, PSA Group, RENAULT Group, FORD Group, GM Group a FIAT Group. Oproti roku 2009 došlo ke zvýšení podílu na trhu zemí EU27 + EFTA především u francouzských značek ze skupiny RENAULT Group a PSA Group.

Rovněž u jednotlivých výrobců byl zaznamenán rozdílný vývoj. Ke zvýšení prvních registrací oproti 1. pololetí roku 2009 došlo např. u značek ze skupiny RENAULT Group (783 013 ks = + 20,5 %), PSA Group (1 029 871 ks = + 7,2 %) a BMW Group (382 086 ks = + 7,6 %). Naopak u řady výrobců došlo k větším či menším poklesům, např. VW Group (1 576 524 ks = – 1,2 %), FORD Group (754 769 ks = – 1,2 %), FIAT Group (607 603 ks = – 9,7 %) a TOYOTA Group (326 791 ks = – 11,3 %).

Podíl značky ŠKODA na trhu EU27+EFTA v 1. pololetí 2010 činil 3,24 % (v roce 2009 to bylo 3,36 %, v roce 2008 dosahoval 3,08 % a v roce 2007 byl 2,97 %).

Zdroj: autosap.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!