Clepa Data Digest: Automobilový průmysl v číslech

6. června 2022, 12:33

Data Digest je nová měsíční publikace společnosti CLEPA, která osvětluje stav a odolnost evropského dodavatelského řetězce pro automobilový průmysl prostřednictvím nejnovějších faktů a čísel.

Tlak na náklady ohrožuje soukromou inovační sílu

Třetí a pravděpodobně i čtvrtý rok krize poznamenané tlakem na náklady, narušením dodavatelského řetězce a snížením objemu výroby vozidel ohrozí investice EU do oblasti výzkumu a vývoje, kdy automobilový průmysl představuje 34 % těchto investic v Evropě.

1 – Náklady na suroviny a energie nadále rostou

Ceny plynu se od 21. dubna neustále zvyšují a během jednoho roku se zčtyřnásobily, ceny elektřiny vzrostly více než třikrát. Ropa vykazuje pozvolnější nárůst a obchoduje se o 80 % nad hranicí zaznamenanou 21. dubna. Dodavatelé pro automobilový průmysl, kteří zpracovávají kovy, budou čelit krizi kvůli energetické náročnosti svého podnikání a budou tímto bezprostředně ovlivněni. Tyto společnosti jsou obvykle menší, a proto zranitelnější.

Zvýšení cen plynu a elektřiny má přímý dopad na ceny hliníku a oceli, což ovlivní všechny dodavatele. Ceny niklu se neustále zvyšují a po invazi na Ukrajinu zaznamenaly výrazný skok, vzhledem k tomu, že Rusko je jeho hlavním vývozcem. 69 % dodavatelů uvedlo, že mají problémy s přenesením zvýšení nákladů také na své zákazníky.

2 – Ziskovost je pod tlakem

Nárůst nákladů a potíže s jejich pokrytím vedou k tomu, že značná část dodavatelů očekává v průběhu roku 2022 ztráty, a to větší než v předchozích dvou letech, kdy došlo k nedostatku polovodičů kvůli COVID-19. Téměř 1/5 dodavatelů vykázala v roce 2021 ztráty vyšší než 5 % a téměř 1/3 očekává ztráty v průběhu roku 2022. Ostatní dodavatelé (často z oblasti digitálních technologií a elektroniky) vykazují odolnost, přičemž podíl dodavatelů se ziskovostí vyšší než 5 % se mezi lety 2020 a 2021 zdvojnásobil.

Zvýšené náklady a narušení dodavatelského řetězce pravděpodobně sníží provozní ziskovost v průměru o 3procentní body. Průměrné marže se v roce 2020 pohybovaly kolem 2,6 % a v roce 2019 kolem 5 %.

3 – Finanční stabilita vykazuje problémy

Více než čtyři z deseti dodavatelů v automobilovém průmyslu vykazují známky finančních potíží, což snižuje odolnost vůči vnějším vlivům. Toto číslo se v posledních třech letech zhoršilo, což je nepochybně následek pandemie COVID-19 a nedostatku surovin a polovodičů.

4 – Eko mobilita čelí výzvám

Téměř polovina dodavatelů považuje nedostatek surovin a omezenou přepravní kapacitu za kritické, přičemž 19 %, resp. 17 % z nich uvedlo, že to již má dopad na jejich podnikání. 29 % dodavatelů se kriticky obává bankrotu svých subdodavatelů, přičemž 15 % uvádí, že k němu již došlo.

5 – Klíčem jsou investice do výzkumu a vývoje

Navzdory finančním tlakům investice do výzkumu a inovací mezi dodavateli automobilového průmyslu pokračují, jak potvrdil nejnovější průzkum Pulse Check společnosti CLEPA. Zejména v Evropě jsou inovace považovány za skutečný klíč k udržení konkurenceschopnosti na trzích. Přetrvávající tlaky by však mohly ovlivnit budoucí investice.

6 – Nejistoty přetrvávají

Důraz na inovace se odráží i v obecném pocitu připravenosti na změnu. Pokud jde o trendy autonomních, propojených, elektrických a sdílených vozidel (ACES), ve srovnání s obdobím, kdy před dvěma lety vypukl COVID-19, se společnosti cítí být na změny v tomto odvětví stále připravenější. Nicméně téměř 60 % se necítí dobře připraveno na elektrifikaci a digitální transformaci automobilového průmyslu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!