Seznam článků Tag - příjmy

Skupina Inter Cars: nárůst červnových tržeb

Příjmy z prodeje skupiny Inter Cars v červnu 2020 činily 789,2 milionu PLN (cca 4,735 mld CZK – 189 mld. EUR). Ve srovnání se stejným měsícem v roce 2019 to znamená výrazný nárůst.

Hospodářské výsledky firmy Brembo za rok 2017

Finanční výsledky za rok 2017 byly odprezentovány na valné hromadě společnosti Brembo, která se uskutečnila v sídle společnosti v Stezzanu, provincie Bergamo. Schůzi předsedal Alberta Bombassei.