Snímače otáček kola – Informace o montáži a demontáži

7. března 2022, 15:32

Snímače otáček kola hrají zásadní roli ve fungování mnoha bezpečnostních systémů vozidel, jako jsou ABS a ESC. Přímo přispívají k vysoké bezpečnosti jízdy, vyšší jízdní dynamice, většímu komfortu během jízdy, menší spotřebě paliva nebo nižším hodnotám emisí, a proto je důležité o nich vědět základní informace.

Snímače otáček kol SNR

Snímače otáček kol se na základě svého funkčního principu dělí na:

 • Aktivní snímače, které pracují s magnetickým enkodérem integrovaným do ložiska kola.
 • Pasivní snímače, které pracují s ABS kroužkem (ozubené kolo) obvykle umístěné na hnací hřídeli nebo v zadní části náboje kola.

Snímače otáček kol SNR rozdělení

Proč vyměňovat snímače otáček kol?

Varovná kontrolka ABS nebo ESC na přístrojové desce je často příznakem poškození snímače otáček kola.

Prostředí kolem snímačů otáček kola

Nachází se v blízkosti kola, proto jsou snímače otáček vystaveny velmi drsným podmínkám, které mohou způsobit problémy jako:

 • Kabel snímače může být poškozen nečistotami ze silnice.
 • Připojení snímače může být poškozeno vniknutím vody, bláta, sněhu a ledu.

Pokud se mění ložisko kola na vozidle, může dojít k poškození snímače, pokud není snímač demontován před montáží ložiska. Při výměně ložiska kola se doporučuje zkontrolovat, zda snímač otáček kola správně funguje a nevykazuje jakékoliv známky poškození vedení a konektoru.

Bezpečnost

Poškozený snímač otáček kola může způsobit, že řidič ztratí kontrolu nad vozidlem. Pokud je snímač poškozen nebo je vadný, nemusí správně fungovat bezpečnostní systémy, jako jsou systém ESC nebo systém ABS. Po rozsvícení výstražné kontrolky je nutné provést diagnostiku systému. Závady se vyhledávají pomocí diagnostického přístroje, multimetru a osciloskopu.

Doporučení pro demontáž

 • Proveďte diagnostiku vadného snímače (diagnostický nástroj).
 • Demontujte kolo.
 • Odšroubujte/odpojte upevnění snímače.
 • Odpojte konektor kabelu snímače.
 • Snímač otáček může být umístěn v krytu: při demontáži snímače zkontrolujte, zda nějaký tlak z ložiska kola nepůsobí na magnetický snímač.

POZOR: Aktivní snímače otáček mohou být poškozeny elektrostatickými výboji. Dávejte pozor, abyste se nedotkli kontaktů snímačů.

Doporučení pro montáž

 • Očistěte přípojky na kabeláži vozidla a na přípojce snímače.
 • Namontujte nový snímač do jeho krytu, zajistěte ho podle montážního návodu výrobce a utáhněte upevnění předepsaným utahovacím momentem.
 • Zajistěte, aby byla kabeláž snímače bezpečně upevněna plastovými nebo pryžovými sponami.
 • Zapojte konektor snímače do zásuvky na vozidle.
 • Vymažte všechny chybové kódy, které mohou být zobrazeny na přístrojové desce vozidla (diagnostické nástroje).
 • Proveďte testovací jízdu s vozidlem pro kontrolu správné funkce snímače. Kontrolky ABS nebo ESC by neměly svítit.

Společnost NTN Europe nabízí kompletní řadu snímačů rychlosti kol. Nabídka snímačů otáček kol značky SNR zahrnuje téměř 350 referencí. 65 % z nich jsou aktivní senzory a 35 % pasivní senzory, které pokrývají celé spektrum technologií dostupných na trhu. Sortiment pokrývá více než 7.000 modelů automobilů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!