Znáte brzdovou kapalinu DOT 4?

11. prosince 2017, 11:03

Výměnu a výběr této opomíjené provozní kapaliny raději každý motorista svěří autoservisu. Bohužel i v těchto kruzích se většina pracovníků domnívá, že brzdová kapalina DOT 4 je jen jedna. Že tomu tak není, o tom vás přesvědčí Jan Skolil ze společnosti CLASSIC Oil s.r.o.

Brzdová kapalina DOT 4

Nemáte-li kapalinu do ostřikovačů nebo Vám bude chybět chladicí kapalina, lze si krátkodobě pomoci obyčejnou vodou. Také motor se nouzově spokojí s každým motorovým olejem na trhu. Brzdovou kapalinu však jinou tekutinou nenahradíte a rozhodně se nevyplatí ji dolévat ničím jiným než brzdovou kapalinou klasifikace DOT.

Všechny ostatní tekutiny by totiž svým nízkým bodem varu mohly způsobit přímé selhání brzd (tím, že stlačujete plyn v nich varem vzniklý) nebo svou agresivitou poškodit těsnění a uniknout z brzdového systému ven.

Složité na záměnu
Brzdové kapaliny mají naopak oproti ostatním provozním kapalinám (vyjma kapalin do ostřikovačů) jednu obrovskou výhodu – pokud dolijete do svého vozidla jiný typ této tekutiny, těžko mu můžete krátkodobě uškodit.

Standardní brzdové kapaliny, rozdělené dle normy (a bodu varu) na DOT 3, DOT 4 (LV) a DOT 5.1, mají totiž velmi podobné chemické složení. Liší se hodnotou bodu varu a viskozitou, což je dáno poměrem použitých složek a obsahem zbytkové vody.

Samozřejmě při kombinaci různých typů získáte výsledné vlastnosti té horší z nich, ale pro krátkodobý provoz to nejsou parametry nijak zásadní a na dojezd do servisu se lze s nimi spokojit. To vše ale platí, jen pokud nebudete brzdy nijak extrémně zatěžovat.

Rozdělení brzdových kapalin
Hodnota bodu varu určuje základní rozdělení kapalin podle jednotlivých norem. Základní kapalinu DOT 3 už dnes nikdo do nového vozidla nepoužije, zbývají nám tak nejrozšířenější tekutiny DOT 4 a DOT 5.1. Bohužel u těchto kapalin se kromě bodu varu porovnává ještě jeden důležitý, pro laika však v praxi těžko měřitelný parametr, a to tekutost – viskozita.

Moderní brzdové systémy si totiž kromě vyšší teploty varu vyžádaly menší závislost viskozity na teplotě, zejména pak pod bodem mrazu, což je důležité pro automobily vybavené pomocnými elektronickými nadstavbovými systémy brzd. Podíváte-li se do přiložené tabulky 1, vidíte, že obyčejná brzdová kapalina disponuje pouze hodnotou <1.800 mm2s-1, a to i tehdy, plní-li známou normu SAE J1704. Pokud zároveň splňuje i mezinárodní standard ISO 4925 Class 4, moc jste si se snížením její viskozity také nepomohli. Takové obyčejné brzdové kapaliny DOT 4 prosím do současných automobilů nepoužívejte.

Tabulka 1: Vybrané požadavky norem na brzdové kapaliny.

Tabulka rozdělení brzdových kapalin

Viskozita tekutiny (už nejen DOT 4)
Brzdová kapalina odpovídající normě DOT 4 a zároveň plnící i ISO 4925 Class 6, v odborných kruzích známá jako DOT 4 LV (low viscosity), nebo kapalina DOT 5.1 jsou tekutiny, které mají při teplotě -40 °C přibližně poloviční hodnotu viskozity – tekutosti oproti obyčejné brzdové kapalině DOT 4.

Důvodem jsou totiž požadavky moderních osobních a lehkých užitkových vozidel, resp. jejich dvouokruhových hydraulických brzdových systémů vybavených integrovanou elektronickou nadstavbou typu ABS, ASR, EDS, ESP apod.

Hydraulické agregáty těchto soustav mají velké množství drobných vrtů a kanálků. Při brzdění za všech provozních podmínek a ve všech kritických situacích musí brzdová kapalina ve zlomcích sekundy projít těmito kanálky. Přitom špatné viskózní vlastnosti brzdové kapaliny mohou být příčinou, že v kritických situacích reakční doba brzdové soustavy bude mnohonásobně delší. Tato skutečnost může mít nedozírné následky z hlediska bezpečnosti provozu vozidla.

Kontrola brzdových kapalin
Ačkoliv se špatná volba brzdové kapaliny projeví u modernějších vozidel nejdříve chybovou Kontrola brzdové kapalinyhláškou na displeji vozidla nebo v diagnostice tím, že elektronické nadstavbové systémy nebudou pracovat správně, ne vždy je každému hned zřejmé, že za tím stojí špatná volba obyčejné brzdové kapaliny DOT 4.

Stalo se to také před několika lety nejmenované složce Policie ČR, která ve výběrovém řízení velmi levně nakoupila brzdové kapaliny. Po jejich použití v nových služebních vozidlech značky Škoda však došlo k hromadným poruchám systémů ABS a ESP. Ukázalo se, že byla nakoupena běžná brzdová kapalina, nikoliv předepsaná kapalina DOT 4 LV s nižší viskozitou při záporných teplotách.

Mimochodem, víte, že Slovensko je jedinou zemí v Evropě, kde je při STK povinná kontrola brzdové kapaliny – jejího bodu varu?

Podle Světové zdravotnické organizace WHO ročně zahyne při automobilových nehodách 1,2 milionu lidí a přes 50 milionů se zraní. Podle odhadů si automobilismus vyžádal v dějinách celkem na 30 milionů obětí. Není známo, kolik z nich způsobil špatný stav brzdového systému, nicméně nabízí se otázka, kolik vašich zákazníků si ve svém voze nechá vyměnit nebo přeměřit brzdovou kapalinu.

Autor a foto: Jan SKOLIL, CLASSIC Oil s.r.o.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 24. ledna 2020, 12:17 0 0

Slovensko není jedinou zemí, kde se kontroluje bod varu brzdové kapaliny, Rakousko rovněž...

Odpověď