NSK: Rady pro výměnu ložisek nábojů kol

21. července 2020, 11:25

Firma NSK dodává sadu NSK ProKIT, která obsahuje 100% originální ložiska kol a k nim všechny komponenty potřebné pro rychlou a kvalitní výměnu ložisek. Ložiska nábojů kol se nevyměňují právě snadno, a proto NSK přináší tipy, které pomáhají vyhnout se častým omylům.

Prvním doporučením je porovnat před montážím obě ložiska, staré a nové. Výběr špatného ložiska je asi nejčastější chyba, kterou automechanici dělají.

Zabránit poškození magnetického snímače

Některá ložiska nábojů nesou magnetický kotouč (enkodér) snímače polohy pro signál ABS, a proto je při jejich montáži třeba zvýšená opatrnost. Kryt ložiska s magnetickým kotoučem nese permanentní magnety umístěné tak, že se po obvodu střídají severní a jižní póly. Ty snímá senzor rychlosti  Jestliže se póly magnetů při montáži poškodí, může to vést k selhání ABS.

Rady pro výměnu ložisek nábojů kol

To, zda ložisko náboje nese magnetický kotouč, mohou automechanici zjistit pomocí detekční karty. Stejnou detekční kartu mohou použít pro zjištění, zda nejsou póly magnetů vyměňovaného ložiska poškozené (potom výsledek nevypadá jako na obrázku 2), a to jim pomůže identifikovat příčinu případných problémů signálu ABS.

NSK ložiska

Magnetický kotouč udržujte v čistotě a mimo silná magnetická pole

Dalším tipem je zamezit kontaktu magnetického kotouče s nástroji, jako jsou klíče nebo šroubováky, i pouhému přiblížení k nim, protože to může zeslabit magnetizaci pólů a následně způsobit problémy se signálem ABS. S ohledem na to se doporučuje ložiska vybalit z jejich ochranného obalu až těsně před montáží.

Zajistěte správnou orientaci ložiska

Snímací kotouče jsou umístěny jen na jedné straně ložisek první generace, označené Hub I – stranu s magnetickým kotoučem lze identifikovat detekční kartou – a proto je důležité ložisko před nalisováním do hlavy čepu kola správně orientovat. Před lisováním vždy zkontrolujte, aby byl magnetický kotouč snímače po montáži orientován k senzoru.

Vyhněte se tlaku na povrch magnetického kotouče

Pro lisování používejte nástroj, který se dotýká jen čela vnějšího kroužku ložisek první generace Hub I (obrázek 3). Nikdy netlačte na těsnění, v němž je umístěn magnetický kotouč, a nikdy netlačte na vnitřní kroužek ložiska, protože to vede k jeho selhání již po několika kilometrech jízdy. Poté, co si vyberete vhodný nástroj, usaďte ložisko na díru v hlavě čepu kola a ve svislé poloze je zalisujte.

NSK ložiska

Další tipy pro správnou instalaci ložisek

Je mnoho obecných tipů, které musíte respektovat, chcete-li ložisko namontovat správně. Například je třeba dávat pozor na všechny sejmuté části, aby nedošlo ke zbytečnému poškození. Navíc, aby se zajistilo správné uchycení ložiska, je zvláště důležité během montáže kontrolovat náboj i otvor v čepu kola, protože všechny plochy, které přicházejí do kontaktu s ložiskem, musí být předem očištěny (obrázky 4 a 5).

NSK ložiska NSK ložiska

Jako poslední bod lze uvést, že pro bezpečnou montáž musí servisní technici používat utahovací momenty doporučené výrobcem vozidla. Zvláště příliš velký utahovací moment na matici stejnoběžného kloubu (CVJ) může vést k poškození ložiska (obrázek 6).

NSK ložiska

Správné usazení ložisek nábojů kol první generace Hub I s magnetickým snímačem je zvláště náročné. Proto NSK připravilo ukázku:

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!