Ztráta komunikace

2. srpna 2021, 9:00

Mnoho řídicích jednotek sdílí informace poskytované snímači zabudovanými do infrastruktury vozidla a poskytuje tak důležitou zpětnou vazbu, která ovlivňuje emise, výkon, komfort, aktivní a pasivní bezpečnost vozidla a mnoho dalšího. Při výměně baterie vozidla může být nutné resetovat některé snímače a akční členy. Běžná komfortní výbava, jako je rádio, hodiny a jednodotykové nastavení oken, je většinou univerzální.

Mnoho dalších položek, které ovlivňují brzdový systém, řízení a navigaci, jsou však obvykle specifické pro dané vozidlo a závisí na plné funkčnosti všech systémů. Pokud je některá část systému vadná, nemusí být možné provést reset nastavení. To byl případ popisovaného vozidla Volkswagen Golf V, u kterého byla nedávno provedena výměna baterie. Rozsvítily se kontrolky asistence řízení, elektronického řízení výkonu (EPC) a elektronického stabilizačního systému (ESP).

Program kontroly stability vozidla je integrovanou součástí řídicí jednotky brzd. Zpracovává data sdílená mnoha dalšími řídicími jednotkami během řízení, brzdění a zrychlování, přičemž pomáhá řídit vozidlo.

Snímač otáček kola je namontován v náboji v pravém úhlu k magnetickému snímacímu kroužku, který se nachází na ložiskové sestavě kola. Aktivní snímač otáček využívá magnetického odporového efektu; magnet ve snímači vytváří magnetické pole, jehož čáry magnetického toku probíhají v pravém úhlu k povrchu snímače. Vychýlení těchto čar impulzním kolem způsobuje změny odporu v tenké feromagnetické vrstvě snímače.

Snímač převádí změny odporu na napětí. Čtvercovou vlnu napětí detekuje brzdová řídicí jednotka, čímž měří rychlost jednotlivých kol, která se používá k odvození zrychlení a zpomalení a je rozhodující pro ovládání brzd.

Došlo k pokusu o reset snímače úhlu natočení volantu diagnostickým přístrojem, což se nepodařilo. Proto se rozsvítila výstražná kontrolka a bezpečnostní stabilizační systém přestal fungovat. To si vyžádalo další šetření.

Nejdříve byla provedena celková kontrola chybových kódů všech systémů, která odhalila závadu snímače úhlu natočení volantu v elektromechanické řídicí jednotce řízení. Při kontrole údajů v řídicích jednotkách brzd a řízení se však ukázalo, že snímač úhlu natočení volantu funguje správně, ale není schopen se vrátit do známé základní polohy. Závěr byl, že v systému musí být jiná závada, která způsobuje poruchu. Po krátké testovací jízdě se zjistilo, že otáčky levého zadního kola vykazují jinou hodnotu než otáčky ostatních kol.

Po vrácení vozidla do servisu byl ke snímači otáček levého zadního kola připojen osciloskop, aby se zkontrolovala integrita signálu a zjistilo se, zda se nejedná o klasický případ vadného snímače. Při kontrole signálu byla zjištěna nekonzistence čtvercového signálu.

Bylo nutné provést vizuální kontrolu snímače, aby se zjistilo, zda nedochází k mechanickým problémům, které způsobují nesoulad signálu. To zahrnovalo demontáž kola, brzdového kotouče, destiček a třmenu. Poté bylo nutné vyjmout náboj kola s integrovaným snímacím kroužkem.

Po vyjmutí ložiska kola z osy bylo zřejmé, co bylo příčinou problému. Koroze mezi železným tělem náboje kola a magnetickým kroužkem způsobila jeho deformaci a popraskání, čímž došlo ke zúžení mezery mezi kroužkem a snímačem rychlosti kola. To byla hlavní závada na vozidle.

Jako náhradní díl se použila sada ložiska kola febi (23320) a snímač otáček kola (23810), protože došlo k jeho lehkému poškození deformovaným magnetickým kroužkem.

Po montáži nového ložiska a snímače otáček se opětovně sestavily brzdové elementy a nasadilo kolo. Po dokončení těchto prací bylo možné provést resetování snímače úhlu natočení volantu. To spočívalo v testovací jízdě s asistentem, který obsluhoval diagnostický přístroj.

Zahrnovalo to jízdu rovně rychlostí nejméně 20 km/h, otočení volantu nejméně o 15° doleva a pak doprava a následné zastavení vozidla. Poté se volant otočil zcela doleva a držel se nejméně 3 sekundy, pak se vrátil zpět do středu. Následovalo otočení volantu zcela doprava a jeho podržení po dobu 3 sekund a opětovné vrácení do středu. Po provedení tohoto postupu byl snímač resetován a všechny systémy byly opět plně funkční.

Spolehněte se na náhradní díly febi v kvalitě odpovídající OE. Kompletní sortiment ložisek kol pro osobní automobily najdete na: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Kompletní leták k problematice ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!