Výměna spojky na Audi A4 s motorem 2.0 TDi

24. září 2021, 14:59

Výrobci vozidel tradičně konfigurují motory a převodovky v rámci podvozku tak, že je montují příčně u vozů s pohonem předních kol a podélně u vozů s pohonem zadních kol. Jak správně na výměnu spojky u Audi A4 poradí technici z firmy Blue Print.

Značka Audi však již mnoho let a u mnoha svých modelů s pohonem předních kol využívá podélnou montáž motoru a převodovky s použitím mezinápravové převodovky. Toto Výměna spojky na Audi A4uspořádání se používá také u variant s pohonem všech kol “Quattro“, které jsou součástí většiny modelových řad.

Model uvedený v tomto článku je A4 Avant B7 2.0 TDi z roku 2008 vybavený šestistupňovou převodovkou 01X s pohonem předních kol. V autoservisu byl nahlášen problém, že u vozidla je za studena cítit chvění spojky a z oblasti převodovky vychází chrastivý zvuk. To si vyžádalo demontáž převodovky a kontrolu spojky a setrvačníku, aby bylo možné závadu plně diagnostikovat a odstranit.

Po přistavení vozidla do servisu byla otevřena kapota a sejmut kryt motoru. Po vypnutí zapalování byl odpojen akumulátor.

ProTip: Pokud již budete manipulovat s prostorem, kde se nachází akumulátor a pojistková skříňka, je vhodné zkontrolovat vývod pro vypouštění vody. U tohoto modelu se velmi často stává, že je vývod ucpaný nečistotami. Pokud je ucpaný, prostor pro baterii se naplní vodou, což může vést k mnoha elektrickým problémům!

Poté bylo vozidlo zvednuto do pracovní výšky, aby byl umožněn přístup ke všem ostatním dílům, které bylo nutné z pod vozidla odstranit. Následně se demontoval spodní kryt motoru a převodovky spolu s držákem (poznámka: tím se ochrání před poškozením při demontáži převodovky).

Všechny šrouby převodové skříně kromě dvou (drží startér) byly nalezeny, uvolněny a zajištěny podle potřeby. V tomto okamžiku je důležité si poznamenat, odkud který šroub pochází, protože šrouby se liší velikostí a délkou.

ProTip: Upozorňujeme, že motor a převodovka použité u tohoto auta se používají v mnoha dalších konfiguracích v rámci skupiny VAG. To znamená, že mnoho dalších montážních otvorů není použito.

Pak se odstranil tepelný štít (nad pravou poloosou) a poznačila se původní poloha každé poloosy. Následně se odšroubovaly všechny šrouby, které je připevňují k přírubě. Po jejich označení se uložily na stranu. (Obr. 1)

Výměna spojky na Audi A4 2

Na pravé straně převodovky je umístěný spínač zpětného světla. Kabeláž se rozpojila a poté zajistila. Nad tímto spínačem se nachází jeden konec táhla voliče převodovky. Zajišťovací šroub se odstranil a položil stranou. (Obr. 2)

Výměna spojky na Audi A4 3

Vlevo se nachází spojkový válec a druhý konec táhla voliče převodovky. Hydraulická hadice se přichytila k pomocnému válci, aby se zabránilo ztrátě kapaliny. Poté se hadice odpojila od pomocného válce a na konci uzavřela, aby se omezilo vnikání nečistot. Pak se odšroubovala a sejmula pojistná matice voliče převodovky. (Obr. 3)

Výměna spojky na Audi A4 4

Následně se převodovka podepřela a odšroubovaly se všechny upevňovací šrouby příčníku převodovky, protože i tento díl vyžadoval demontáž.

ProTip: Toho lze dosáhnout snížením výfuku. Buď se odšroubuje od svodů nebo se odstraní závěs výfuku (umístěný uprostřed výfuku), aby vznikl dostatečný prostor mezi výfukem a podlahou vozu. (Obr. 4)

Výměna spojky na Audi A4 5

Když se převodovka mírně spustila, uvolnila se tyč voliče převodovky. Před úplnou demontáží převodovky je důležité zkontrolovat, zda jsou odstraněny všechny upevňovací šrouby a zda jsou volné všechny elektrické kabely a trubky. Když bylo vše zkontrolováno a uvolněno, byla převodovka vyjmuta z vozidla.

Po vyjmutí převodovky se zajistil setrvačník, aby se motor nemohl otáčet. Původní samonastavovací spojka a dvouhmotový setrvačník byly po ujetí 225.000 km odšroubovány a demontovány za účelem kontroly. Nejprve se zkontroloval setrvačník, na jehož třecím povrchu bylo zjištěno určité zmodrání. To bylo způsobeno nadměrným teplem, které vznikalo v důsledku opotřebované spojky. Proto byla na setrvačníku provedena zátěžová zkouška, která však následně neprošla limitem 2,9 mm.

Pak se pozornost zaměřila na vypínací mechanismus. Z vypínací páky se demontovalo spojkové ložisko. To bylo používáním a stářím vysušené a hlučné.

Po kontrole všech částí spojkového mechanismu byl učiněn závěr, že je třeba vyměnit spojkovou sadu a setrvačník. Jako náhrada původní samonastavitelné spojky byla vybrána spojková sada Blue Print SMARTFIT Solution ADV1830146.

Poznámka k výrobku: Výhodou této sady je, že nemá citlivý nastavovací mechanismus, což znamená, že nevyžaduje žádné počáteční nastavení pomocí speciálního nástroje. Sada SMARTFIT také nahrazuje obě možné spojkové sady, které mohly být původně namontovány na toto vozidlo, což usnadňuje servisu práci.

Před montáží nových dílů byly všechny styčné plochy na zadní části motoru a skříni převodovky vyčištěny, zbaveny veškeré mastnoty, nečistot a starých třecích vláken z předchozí spojky. Spolu s novou spojkou byl na motor namontován nový dvouhmotový setrvačník ADV183508 pomocí upevňovacích šroubů ADV183315. Pak se všechny šrouby rovnoměrně a postupně dotáhly doporučenými utahovacími momenty a následně se všechny součásti zajistily a správně seřídily. (Obr. 5)

Výměna spojky na Audi A4 6

Před opětovnou montáží převodovky na motor se nové spojkové ložisko smontovalo s vypínací pákou a poté se pro usnadnění ovládání osadilo předem promazanými šrouby. (Obr. 6)

Po výměně všech spojkových součástí se motor podepřel přídavným zvedákem převodovky. Všechna lanka, trubky a táhlo voliče převodovky se zajistily, aby se při zpětné montáži převodovky neznečistily. Poté se převodovka znovu namontovala na motor. Následovalo opětovné upevnění všech dílů v horní části převodovky, poté příčníku (pro podporu její hmotnosti) a pak bylo možné odstranit podpěry. Všechny ostatní díly, které byly při demontáži převodovky odstraněny, byly znovu namontovány a všechny šrouby a upevňovací prvky byly řádně dotaženy. Vozidlo se opatrně spustilo a znovu se připojila logo Blue Printbaterie. Následně se doplnila nádržka brzdové/spojkové kapaliny čerstvou kapalinou, odvzdušnil se hlavní válec a resetovaly se hodiny a ovládání oken. Před předáním zpět majiteli se vozidlo podrobilo testovací jízdě, aby se zkontrolovala funkčnost spojky. Ta prokázala, že závada spojky je již odstraněna.

Spolehněte se na testované náhradní díly v kvalitě odpovídající OE od společnosti Blue Print. Celý sortiment dílů spojek naleznete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka Blue Print je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Další informace jsou k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!