SWAG: Chybějící článek

4. října 2021, 11:42

Řetězový systém, který spojuje vačkovou hřídel s klikovou hřídelí a pohání další součásti motoru, se osvědčil již před mnoha lety u různých výrobců vozidel, zejména u BMW. Některé motory s tímto systémem jsou však známé svými častými závadami a motor N47 je jedním z nich.

Tento článek popisuje problém týkající se vozu BMW E61 520d, který měl najeto 180 000 km a jehož motor se náhle zastavil s podezřením na poruchu řetězového rozvodu.

Rozvodový řetěz je umístěn v zadní části motoru, v blízkosti převodovky, a proto je nutné motor demontovat, aby se zajistil dobrý přístup pro identifikaci problému.

Po vyjmutí motoru se odmontovalo ventilové víko, aby bylo možné prohlédnout případné poškození. Řetěz vačkové hřídele nebyl vidět, po důkladné prohlídce se našel ve spodní části krytu rozvodového řetězu. Také pět vahadel bylo zlomených.

Držák vačkové hřídele byl nalomený, což ukazuje, že součásti rozvodů motoru absorbovaly značnou torzní sílu. (Obr. 1)

Po zajištění klikové hřídele byly ke kontrole demontovány spojka, setrvačník a vana.

Po demontáži krytu rozvodového řetězu bylo zjištěno další poškození. Horní řetěz měl jeden přetržený článek, řetězové kolo vysokotlakého palivového čerpadla mělo vylomené zuby a vodicí lišta řetězu byla rovněž zlomená. (Obr. 2)

Toto je typický příklad poruchy řetězového rozvodu motoru N47.

Bylo nutné provést důkladnou prohlídku motoru a zjistit, zda nedošlo k dalšímu poškození. V tomto případě se sací vačková hřídel neotáčela volně, byla zkroucená, nedoléhala správně na ložiska a byla nutná její výměna.

Vzhledem k již zjištěnému poškození bylo nutné zkontrolovat, zda se sací a výfukové ventily nepotkaly s písty. Hlava válců se demontovala a zkontrolovaly se ventily. Ty však do kontaktu s písty nepřišly, takže zde další problémy nebyly zjištěny.

Po důkladné prohlídce motoru byly všechny poškozené díly určeny k výměně.

Při výměně rozvodového řetězu je nezbytné, aby se nahradily všechny součásti rozvodového řetězu bez výjimky. Pokud se některé součástky nevymění, může to vést k vážným následkům při provozu motoru.

Sada rozvodového řetězu SWAG 20102040 pro tento motor obsahuje všechny potřebné díly pro opravu. Sada obsahuje horní a spodní řetěz, vodicí lišty řetězu, napínáky a řetězová kola pro vstřikovací čerpadlo a vačkové hřídele a také olejovou trysku pro spodní řetěz.

Tato sada odpovídá nejnovějšímu technickému vývoji, který zabraňuje opětovnému přetržení řetězu. Má vylepšenou verzi vodicích lišt a řetězy nejvyšší kvality ošetřené povrchovou úpravou TRITAN®. Tento povlak zlepšuje třecí vlastnosti, čímž snižuje opotřebení a optimalizuje spotřebu paliva motoru.

Hlava válců byla připravena k opětovné montáži s novým držákem vačkové hřídele, vačkovou hřídelí a novými vahadly (SWAG 20930132). Poznámka: Utažení šroubů držáku nesmí překročit 20 Nm a je důležité zajistit, aby ložiska vačkové hřídele byla před montáží namazána.

Poté byla hlava válců znovu smontována a připevněna k bloku motoru pomocí nových šroubů (SWAG 20939805).

Pak se zkontrolovalo časování vačkových a klikových hřídelí, což je nezbytné pro správnou funkci motoru. Ozubená kola vačkových hřídelí mají časovací značky, které musí být umístěny proti sobě rovnoběžně s hlavou válců. (Obr. 3) Kliková hřídel je uchycená pomocí čepu v setrvačníku, který se odstraní. Doporučujeme jej dočasně znovu namontovat pro kontrolu aretace.

Nejprve byl namontován spodní řetěz s novým řetězovým kolem vstřikovacího čerpadla a poté vodicí lišty připevněné příslušnými šrouby.

Před montáží hydraulického napínáku byly všechny styčné plochy s blokem motoru důkladně očištěny. Byl namontován spodní řetěz a řetězové kolo olejového čerpadla, přičemž byl dodržen správný postup montáže.

Horní řetěz se namontoval od řetězového kola vstřikovacího čerpadla k řetězovému kolu vačkové hřídele sání. Poté bylo možné namontovat horní vodicí lištu, přičemž se na závity nanesl zajišťovač závitů, aby se během provozu neuvolnily.

Po instalaci všech řetězů byl odstraněn zajišťovací kolík z hydraulického napínáku spodního řetězu.

Po nasazení všech řetězů a zajištění setrvačníku bylo zkontrolováno seřízení značek AAC na hlavě válců. Protože bylo vše v pořádku, bylo řetězové kolo vačkové hřídele dotaženo třemi upevňovacími šrouby. Pokud seřízení není správné, lze to napravit otočením výfukové vačkové hřídele pomocí klíče o průměru 32 mm. Poté zkontrolujte správné utažení řetězového kola vstřikovacího čerpadla.

Po dokončení montáže sady rozvodového řetězu SWAG 20102040 se motor ručně několikrát protočil, aby se zkontrolovalo, zda se volně otáčí.

Vyměnilo se těsnění klikové hřídele a pak se znovu nasadil kryt rozvodového řetězu s novým těsněním.

Po opětovném sestavení rozvodů byly před uložením motoru do motorového prostoru smontovány všechny ostatní díly.

Po namontování motoru se vyměnil olejový filtr a motor se naplnil olejem správné specifikace. Pravidelná výměna motorového oleje a filtru je nezbytná pro dlouhou funkci všech součástí motoru, zejména rozvodového řetězu, který je závislý na neustálém mazání.

Po instalaci motoru a naplnění chladicího systému čerstvou chladicí kapalinou byl motor nastartován a byla zkontrolována jeho těsnost a správná funkce.

Vozidlo bylo podrobeno zkušební jízdě, aby se ověřil jeho výkon a aby mohlo poskytnout ještě mnoho kilometrů potěšení z jízdy.

SWAGSpolehněte se na testované náhradní díly společnosti SWAG odpovídající kvalitě OE. Celý sortiment náhradních dílů rozvodového řetězu naleznete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka SWAG je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Další informace jsou k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com nebo www.swag.de.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!