Jaké jsou první příznaky poškození turbodmychadla?

3. ledna 2022, 16:01

Turbodmychadlo je navzdory všeobecnému mínění velmi odolné zařízení. Navzdory práci v neuvěřitelných teplotách a provozních rychlostech je schopno fungovat po dlouhou dobu. Stejně jako samotný motor i turbodmychadlo však potřebuje při svém provozu péči a ochranu, aby si zachovalo co nejdelší životnost.

Pokud nebudeme dodržovat základní poučky, jako například:

  • vyvarovat se vysokých otáček motoru ihned po nastartování,
  • nechat motor po jízdě chvíli běžet, aby se turbodmychadlo ochladilo,
  • pravidelně a včasně měnit olej,

které vyplývají z poznání prostředí, v němž se turbodmychadlo nachází a pracuje, rychle si začneme všímat alarmujících příznaků, které předznamenávají jeho poškození.

Jedním z prvních příznaků poškození turbodmychadla, kterého si můžeme všimnout, je znatelný pokles výkonu motoru. Je cítit, že vůz nezrychluje tak rychle jako dříve (to je charakterizováno tím, že turbo nedává patřičnou energii v rozmezí přibližně 1.000 – 1.500 otáček za minutu) nebo nedosahuje maximální rychlosti tak rychle, jak by mělo. To může být způsobeno například poškozením rotujících částí turbodmychadla nebo netěsnostmi mezi turbodmychadlem a sacím potrubím. Pokles výkonu často doprovází kromě rozsvícení kontrolky „Check Engine“ také rušivé zvuky a vibrace vycházející zpod kapoty.

Všechna turbodmychadla vydávají určitý hluk („pískání“), kterého si většina lidí ani nevšimne. Pokud je však tento zvuk hlasitější, výraznější nebo se jakkoli mění, může být příznakem mnoha různých problémů, například:

  • poškození turbínového kola cizím materiálem,
  • nevyvážení rotačního systému turbodmychadla,
  • porucha mezichladiče nebo netěsnosti ve výfukovém nebo sacím systému,
  • průchod výfukových plynů těsněním výstupní potrubí turbodmychadla.

Další snadno zjistitelnou závadou turbodmychadla je zvýšená kouřivost. Podle barvy výfukových plynů lze předběžně určit typ poškození. Modrý i černý kouř může znamenat nesprávnou funkci nebo poruchu turbíny.

  • Černý kouř znamená příliš bohatou palivovou směs, což v případě vadného turbodmychadla může znamenat, že v důsledku jeho poruchy nebo netěsnosti v sacím systému je do spalovacího prostoru přiváděno příliš málo vzduchu a palivo není zcela spáleno. Mezi další příčiny černého kouře patří vadné nebo opotřebované vstřikovače nebo poškození systému recirkulace výfukových plynů (EGR).
  • Modrý kouř znamená, že dochází ke spalování motorového oleje, což v případě vadného turbodmychadla znamená, že došlo k netěsnosti rotačního systému na straně komprese a olej se dostal do spalovacího prostoru přes mezichladič. Další příčinou modrého kouře může být pronikání oleje přes opotřebované nebo poškozené těsnění ventilového víka.

Dalším příznakem, který může naznačovat poškození turbíny, je znatelný, příliš vysoký úbytek motorového oleje. Nejčastějšími příznaky poruchy turbodmychadla spojené s výraznou ztrátou oleje jsou: stopy oleje v potrubí sacího a/nebo výfukového systému, které dokazují nadměrné opotřebení těsnicích kroužků, což se navíc projevuje nadměrným kouřem z výfukového potrubí. Poškozeným těsněním proniká olej do sacího a/nebo výfukového systému. V extrémních případech, kdy je únik z kompresní strany velmi velký a do válců se přes mezichladič dostává značné množství oleje, může dojít k nekontrolovatelnému spalování a vytáčení motoru.

Kdy je jasné, že turbodmychadlo nelze opravit?

V současné době se stále rostoucím počtem přeplňovaných motorů roste i počet náhradních dílů pro turbodmychadla a dostupnost technologií potřebných k jejich opravě. Přestože výrobci „originálních“ turbodmychadel stále trvají na tom, že turbodmychadla např. s proměnnou geometrií by se neměla opravovat, ale pouze vyměňovat za nové, počet servisů, které tuto službu nabízejí, neustále roste. Důvodem je mimo jiné mnohem snazší dostupnost náhradních dílů (i když se často jedná o díly neznámého původu a nízké kvality) a také postupný výskyt specializovaných strojů pro nastavení mechanismu s proměnnou geometrií v autoservisech. Jinými slovy, situace, kdy turbodmychadlo nelze opravit, může nastat tehdy, když pro něj nejsou k dispozici náhradní díly, což je v dnešní době poměrně vzácné. Zákazník je přece náš pán a vždy dostane to, co chce.

Jak poznat neodbornou opravu turbodmychadla?

V současné době je v Česku a na Slovensku celkem dost servisů, které se zabývají generálními opravami turbodmychadel (nepočítaje autoservisy, které je „opravují“ na vlastní pěst). Můžete na ně narazit od velkých měst až po malé vesnice. Každý z těchto servisů má přístup k širokému sortimentu náhradních dílů od různých výrobců a může si libovolně vybrat, které z nich při opravě použije. Již před několika lety začaly nové opravny turbodmychadel snižovat ceny, aby se prosadily na trhu, což znamenalo, že i stávající začaly snižovat své ceny. To samozřejmě ovlivnilo kvalitu používaných náhradních dílů a celkovou kvalitu poskytovaných služeb. Nejlepším příkladem je, když se např. při kontaktu se servisem ohledně generální opravy turbodmychadla okamžitě dozvíme, že díly pro opravu pocházejí pouze od originálních výrobců, což je v kombinaci s podezřele nízkou cenou služby mírně řečeno nesmysl. Přesycení trhu s repasovanými výrobky v předchozích letech však nakonec vedlo k jeho roztříštění, a to i díky větší informovanosti konečného zákazníka.

Často nejsme na první pohled schopni posoudit, jaké díly byly při opravě použity a zda byla oprava provedena v souladu s požadavky na kvalitu. Proto bychom při předávání turbodmychadla ke generální opravě měli věnovat pozornost tomu, zda má servis vhodné vybavení, jako je vysokorychlostní vyvažovačka nebo stroj pro nastavení proměnné geometrie. To by měly potvrdit výtisky protokolů z těchto strojů s našimi údaji a číslem našeho turbodmychadla. Je třeba také poznamenat, že samotné náklady na vysoce kvalitní díly často převyšují atraktivní ceny kompletní opravy turbodmychadla, které nabízejí některé servisy.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!