Odvzdušnění palivového systému po výměně filtru

9. května 2022, 14:41

Pokud ve vozidle vyměňujete palivový filtr, je třeba zvážit několik důležitých aspektů, aby nedošlo k problémům. Jednou z nejčastějších příčin závad na vstřikovacím systému je vzduch, který v něm zůstal.

Při nedostatečném nebo nesprávně provedeném odvzdušnění může dojít k závažným škodám. Především si musíme uvědomit, že moderní vznětové motory jsou velmi citlivé a bez mazání naftou brzy začnou vstřikovače a vysokotlaké čerpadlo pracovat na sucho.

Většinu motorů lze odvzdušnit pomocí palivového čerpadla, např. několikanásobným zapnutím a vypnutím zapalování, pomocí diagnostického přístroje nebo přímým přivedením elektrického proudu na palivové čerpadlo. Jednou z typických metod je také ruční odvzdušnění.

Odvzdušnění palivového sytému
Odvzdušnění pomocí běžně dostupné podtlakové pumpy

U některých vozidel je ruční čerpadlo integrováno do palivového systému. V ostatních případech je nutné vzduch ze systému odsát ručně pomocí vývěvy. Obecně platí, že nový filtr by měl být před instalací naplněn čistým palivem, aby se zabránilo chodu na sucho, čímž se dále sníží nároky na odvzdušnění.

Těsnění vypouštěcí zátky naftového filtru KL 154

Aby nedošlo k nežádoucímu vniknutí vzduchu, je třeba si počínat opatrně také při odvodňování naftového filtru (např. filtru KL 154). Po odšroubování a odčerpání vody je třeba vypouštěcí zátku znovu utáhnout správným utahovacím momentem. Při nadměrném utažení se těsnicí kroužek deformuje, což způsobí únik paliva a vniknutí vzduchu.

Správným odpojením hadiček zabráníte vniknutí vzduchu do palivového systému

Důležité: Před otevřením systému je nutné odpojit palivové potrubí pomocí vhodného nástroje. Aby nedošlo k poškození startéru v důsledku přetížení, důrazně se nedoporučuje odvzdušňovat systém pouhým startováním motoru!

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!