Viskozita nebo hustota – co je u motorového oleje důležitější?

18. července 2022, 12:02

Mnoho majitelů vozů s vysokým nájezdem zvažuje výměnu motorového oleje za levnější, s horšími parametry. V praxi to znamená přechod ze “syntetického” na “polosyntetický” nebo z “polosyntetického” na minerální. Existuje také abstraktní argument: “Dám hustší olej, měla by se snížit jeho spotřeba.” Elf však varuje: tímto způsobem můžete nejen zvýšit spotřebu oleje, ale také zničit motor. Navíc zde použitý význam slova “hustota” není správný.

Na začátek by proto bylo dobré, věnovat se “hustotě oleje”. Stále existuje mnoho motoristů a bohužel i mechaniků, kteří se domnívají, že olej, který se v balení jeví jako “hustší”, bude lépe mazat nebo utěsňovat motor. To je bohužel velmi mylný předpoklad, který nemá žádné opodstatnění.

I voda má větší hustotu než olej

Je třeba připomenout, že hustota je pouhým určením specifické hmotnosti. To lze dokonale ilustrovat srovnáním vlastností oleje a vody. Voda má vyšší hustotu než olej (“při smíchání olej plave nahoře”), ale olej má mnohem vyšší viskozitu (např. při pokojové teplotě). Z tohoto důvodu klesá předmět vhozený do sklenice s vodou ke dnu rychleji než ve sklenici s olejem.

Viskozita oleje je klíčová

Zjistili jsme tedy, že parametr, který řidiče a mechaniky podvědomě zajímá, je viskozita oleje. Právě ta určuje, jak snadno olej při určité teplotě teče. Čím vyšší je viskozita, tím větší je vnitřní odpor, tj. kapalina proudí pomaleji. Viskozita olejů na trhu se určuje podle norem SAE, např. SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40 nebo 10W-60.

Jak číst označení motorového oleje?

Klasifikace olejů se dělí na zimní (označené čísly a písmenem “W”) a letní (označené pouze čísly). Vzhledem k tomu, že dnešní automobily používají vícestupňové oleje, jsou proto na obalu uvedena obě čísla oddělená písmenem “W” (např. 0W-20). První udává zimní třídu a tekutost oleje při nízkých teplotách. Druhé číslo (za písmenem “W”) označuje letní třídu a chování při vysokých teplotách.

Například olej 0W-20 při nízkých teplotách velmi rychle prostupuje motorem, což usnadňuje například startování v zimě. V létě také nebude klást příliš velký odpor. Při vysokých teplotách bude viskóznější například olej 0W-30, což nám ukazuje vyšší číslo za písmenem “W”. To znamená, že olejový film bude silnější a lépe bude utěsňovat motor (laicky řečeno).

Viskóznější neznamená lepší

Bohužel se zvyšující se viskozitou se zvyšuje také vnitřní odpor motoru, což může mít za následek snížení výkonu a zvýšení spotřeby paliva. Kromě toho oleje s vyšší viskozitou hůře chladí motor, což je u nejnovějších výkonných pohonných jednotek velmi důležité.

Jaký motorový olej by se neměl používat?

U některých motorů se bez ohledu na stáří a počet ujetých kilometrů nesmí používat oleje s příliš vysokou viskozitou. Je to dáno například možnými problémy s hydraulickými napínáky rozvodů, hydraulickým nastavením ventilové vůle nebo s hydraulickým ovládáním fázových změn časování. Navíc tento článek řeší pouze problém viskozity. Přitom starší motory mohou být vybaveny moderním příslušenstvím, např. vstřikovači nebo filtrem pevných částic, které rovněž kladou na olej specifické nároky a náhrada jakýmkoli levnějším produktem je nepřípustná.

Aditiva a vlastnosti oleje

Moderní technologie umožňují olejům zachovat si velmi dobré mazací vlastnosti i při relativně nízké viskozitě. Navíc právě takový olej je pro motor nejpříznivější. Ideálním produktem je často olej s nízkou viskozitou, který zároveň poskytuje vynikající mazání v širokém rozsahu teplot a stabilní olejový film. Je to vysněná kombinace dvou zdánlivě protichůdných požadavků. Nižší viskozita přece přináší nižší spotřebu paliva.

Vyšší viskozita teoreticky poskytuje lepší ochranu proti opotřebení. Nicméně využití moderní technologie aktivních aditiv proti opotřebení zajišťuje ochranu motoru, avšak použití oleje s vyšší viskozitou, než je doporučeno, vede ke zvýšení spotřeby paliva a ztrátě výkonu.

V případě značky Elf ukázal cestu k vývoji těchto olejů výzkum parametru vysokoteplotní viskozity HTHS, měřeného při 150 °C. Aby se zabránilo negativním účinkům snížené viskozity HTHS v místech, kde se vyskytují velmi vysoké tlaky (např. mezi vačkou a zdvihátky), používá společnost Elf do olejů balíčky přísad proti opotřebení, které reagují s třecími plochami a vytvářejí mazací film. Těmito aditivy se podařilo snížit viskozitu HTHS bez negativního vlivu na životnost motoru.

„Rozdíly v chování oleje se projevují s rostoucí teplotou oleje v motoru. To, jak olej vypadá a jak se chová při pokojové teplotě, nemá žádný vliv na to, co se s ním stane po zahřátí na provozní teplotu. Z tohoto důvodu je velmi důležité používat oleje s kvalitativními a viskozitními parametry přesně podle údajů výrobce vozidla, tj. používat olej s příslušným schválením výrobce. A tyto informace jsou uvedeny na etiketách olejů,“ vysvětluje Andrzej Husiatyński, expert společnosti Elf.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!