Koroze olejových filtrů způsobená chybou při montáži

19. září 2022, 16:15

Nesprávná montáž může způsobit poškození šroubovacích olejových filtrů (SPIN-ON) a jejich následnou korozi, což může vést k úniku oleje.

Montáž olejového filtru

Olejové filtry jsou dostupné ve formě filtračních vložek a šroubovacích olejových filtrů. Ty se liší nejen konstrukcí, ale také způsobem výměny. U filtračních vložek se víčko obalu olejového filtru odšroubuje pomocí příslušného nářadí, např. nástrčného klíče, a po výměně vložky se znovu utáhne stejným nářadím.

Klíč na utahování olejového filtru

U šroubovacích olejových filtrů je situace poněkud odlišná. Vyměňovaný filtr se vyšroubuje pomocí speciálního klíče na olejové filtry. Tento nástroj se však nesmí používat k montáži nového filtru. Šroubovací filtry lze dotáhnout pouze ručně a v souladu s pokyny výrobce vozidla.

montáž nového olejového filtru

Utahování filtrů klíčem na olejové filtry může poškodit povrchovou vrstvu, což může mít vážné následky. Vzhledem k velmi exponovanému umístění v motoru je šroubovací olejový filtr vystaven vysokému namáhání způsobenému stříkající vodou, vysokými teplotami výfukového systému, nárazy kamenů apod.

Pokud je ochranný povlak poškozen, mohou se během krátké doby objevit známky koroze. Neustálé změny teplot a působení silniční soli v zimě mohou urychlit proces koroze do té míry, že dojde k netěsnosti filtru a úniku oleje.

Koroze olejových filtrů

Kromě pokynů výrobce vozidla je třeba při montáži šroubovacích olejových filtrů dodržovat následující pravidla:

  • V případě potřeby odstraňte staré těsnění z příruby olejového filtru a očistěte těsnicí plochu
  • Navlhčete těsnění nového filtru čistým motorovým olejem
  • Nasaďte filtr a zašroubujte jej, přičemž proveďte předepsaný minimální počet otáček, dokud nedojde ke kontaktu s těsněním
  • Ručně utáhněte filtr a dodržujte stanovený utahovací moment nebo úhel otáčení
  • Doplňte motorový olej, nastartujte motor a zkontrolujte hladinu oleje
  • Nakonec zkontrolujte těsnost

Důležité!

Šroubovací olejové filtry lze vyšroubovat pouze pomocí klíče na olejové filtry. Filtry lze dotahovat pouze ručně a v souladu s pokyny výrobce vozidla.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!