Jak nastavit geometrii u vozu se vzduchovým odpružením?

20. února 2023, 13:23

Když hovoříme o seřízení geometrie, máme na mysli nastavení součástí zavěšení tak, aby byla kola správně vedena vzhledem k podélné ose vozidla v souladu s továrním nastavením. Špatné nastavení může být důsledkem například nárazu do obrubníku, vjetí do výmolu ve vysoké rychlosti nebo havárie. Dalším důvodem pro seřízení geometrie kol je také oprava nebo výměna součástí zavěšení nebo odpružení vozidla, což platí i pro vzduchové odpružení.

Ne všechny součásti vzduchového odpružení ovlivňují geometrii. Komponenty, jako je kompresor, rozdělovač, zásobník vzduchu nebo hadice, nemají žádný vliv na sbíhavost nebo odklon kol. Vzduchové pružiny naopak hrají důležitou roli, protože představují spojení mezi koly a vozidlem.

Vliv kalibrace na geometrii

Společnost Arnott doporučuje, aby se nastavení geometrie kol provedlo vždy po výměně vzduchového odpružení. Přední zavěšení má na geometrii největší vliv, takže po výměně zadních měchů nebo pružin se geometrie dělat nemusí. Zadní zavěšení má ve většině případů pevné montážní body, které nelze upravovat, takže výměna dílů na nich namontovaných nemá na geometrii vliv. Mějte na paměti, že pokud se vymění vzduchová pružina předního zavěšení a musí se vyšroubovat její spodní uchycení, ovlivní to geometrii, zejména pokud se demontovalo i rameno zavěšení.

Rozdíly oproti odpružení s vinutými pružinami

Hlavním rozdílem v nastavení geometrie zavěšení u vozidla s konvenčním a vzduchovým odpružením je nutnost provést kalibraci výšky vozidla. Kalibrace se musí provést před zahájením seřízení. Snímače výšky musí být řádně kalibrovány, aby bylo zajištěno správné nastavení vozidla v souladu s doporučeními výrobce.

Kalibrace výšky je specifická pro každé konkrétní vozidlo, což znamená, že hodnoty se mohou u jednotlivých modelů stejné značky lišit. Někdy jsou hodnoty jiné i u stejného modelu v závislosti na verzi. Vždy se řiďte doporučeními a pokyny výrobce vozidla týkajícími se kalibračních hodnot a výšek. Pokud není vůz správně vyrovnaný, bude prakticky nemožné nastavit jeho geometrii kvůli špatnému referenčnímu nastavení. Důvodem je rozdílný úhel ramen zavěšení na levé a pravé straně. Protože vzduchové odpružení má schopnost měnit výšku vozidla, nastavení geometrie na základě špatně ustaveného vozidla bude ovlivňovat automatické vyrovnávání výšky.

U většiny zařízení pro seřízení geometrie je naštěstí kalibrace vzduchového odpružení součástí postupu. Po jeho zahájení se zařízení s největší pravděpodobností zeptá, zda bylo vozidlo vyrovnáno. Kritéria pro nastavení geometrie zavěšení u modelu se vzduchovým odpružením se budou lišit od kritérií u modelu bez něj. Proto je důležité zvolit parametry geometrie odpovídající modelu se vzduchovým odpružením. Nezapomeňte tedy, že klíčem ke správné geometrii je kalibrace podvozku.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!