Příčiny poškození odporu vnitřního ventilátoru

25. září 2023, 11:45

Výměna vadného odporu ve ventilátoru často odstraní pouze zjevný problém, ale ne jeho příčinu. Společnost Mahle vypracovala příručku, která ukazuje, kde hledat zdroj poruchy.

Pokud motorek ventilátoru běží pouze na nejvyšší rychlost, znamená to, že je vadný odpor. Zpravidla se kontroluje, zda je na rezistoru napětí a zda je uzavřen elektrický obvod. Pokud odpor není připojený, například proto, že byl obvod přerušen tepelnou pojistkou, znamená to, že je tato součástka vadná a je třeba ji vyměnit. Situace se zdá být jednoduchá. Pokud se však vymění pouze jedna součástka, aniž by se odstranila příčina poruchy, vyměněná součástka se v blízké budoucnosti opět porouchá.

Příčina a následek

Vadná tepelná pojistka na odporu ventilátoru je často pouze následnou závadou. Příčinou může být například částečně zablokovaný nebo zcela zadřený motorek ventilátoru kabiny. K tomu může dojít v důsledku opotřebovaných nebo poškozených ložisek nebo deformovaného či poškozeného rotoru, který se tře o obal ventilátoru.

Překročení stanovených intervalů výměny kabinového filtru a jeho následné zanesení listím nebo jinými nečistotami je rovněž příčinou vyhoření tepelné pojistky. V důsledku používání méně kvalitních kabinových filtrů se mohou na výparníku časem hromadit usazeniny, což vede k výraznému snížení průtoku vzduchu a následně k problémům s tepelnou pojistkou.

Roztavený štítek v důsledku vysokého tepelného přetížení
Tepelně odbarvený spirálový odpor

Důležité!

Před výměnou odporu vnitřního ventilátoru se ujistěte, že rotor ventilátoru se otáčí volně, nedrhne a ani se neblokuje. Kromě toho je třeba zkontrolovat a případně vyčistit vzduchové kanálky vedoucí od kabinového filtru k ventilátoru.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!