Co je třeba zkontrolovat při výměně drážkového řemene?

20. října 2023, 11:12

Nový drážkový řemen nebude správně plnit svou funkci, pokud před instalací nezkontrolujete stav řemenic alternátoru a klikové hřídele. SKF tuto skutečnost připomíná a vysvětluje, proč jsou tyto součástky tak důležité.

Symbióza řemene a napínáků s kladkami

Drážkový řemen, známý také jako pomocný řemen pohonu příslušenství, je obvykle široký a dlouhý. Konstruktéři dbají na to, aby během provozu nevibroval a vyrovnával účinky rychlých změn otáček motoru (např. při start/stop nebo hybridním provozu) na příslušenství. To umožňuje nejen vhodná konstrukce samotného řemene, ale také vhodná konstrukce napínáku a řemenic přenášejících pohon. Mezi ně patří například malá řemenice alternátoru, která je vybavena volnoběžkou, a dvouhmotová řemenice, která je umístěna na klikové hřídeli. Obě tyto součástky by se měly zkontrolovat před každou výměnou drážkového řemene.

Zkontrolujte funkčnost řemenice alternátoru

Existuje široká škála různých typů řemenic alternátoru. Nejoblíbenější je tzv. volnoběžná (jednosměrná) řemenice (OWC – One-Way Clutch). Jak již název napovídá, přenáší pohon pouze v jednom směru, a tím eliminuje škodlivé účinky vibrací řemene na alternátor. Řemenice umožňuje alternátoru zpomalovat nezávisle na otáčkách motoru, které se někdy velmi rychle mění při řazení nebo při spuštění funkce start/stop. Právě řemenice alternátoru způsobuje, že alternátor reaguje na pokles otáček motoru se zpožděním a zpomaluje své otáčky mnohem plynuleji. Volnoběžná řemenice alternátoru nejen chrání alternátor, ale také výrazně snižuje přetížení, kterému je vystaven samotný drážkový řemen a prodlužuje tak jeho životnost. Opotřebení nebo zadření řemenice alternátoru se projevuje zvýšenou hlučností systému a také vibracemi řemene. Konečným výsledkem je obvykle přetržený řemen.

„Kontrola volnoběžné řemenice alternátoru se provádí po demontáži drážkového řemene. Je-li volnoběžka v pořádku, otáčení řemenice alternátoru v jednom směru bude alternátor pohánět, ale otáčení v opačném směru nikoli a řemenice by neměla klást žádný odpor. Pokud se alternátor otáčí nezávisle na směru otáčení řemenice, je volnoběžka poškozená. Příznakem závady je samozřejmě i to, když alternátor není poháněn ani v jednom směru otáčení řemenice,“ říká Marcin Czajka Vehicle Aftermarket Sales Manager South SKF Polska S.A.

Zkontrolujte řemenici s tlumičem torzních vibrací

Odpružené řemenice (řemenice s tlumičem torzních vibrací) poháněné drážkovým řemenem se obvykle skládají ze dvou souosých řemenic spojených tlumičem torzních vibrací – např. v podobě pružné hmoty. Tato konstrukce snižuje vibrace přenášené z klikové hřídele na řemen příslušenství. Řemenice klikové hřídele se časem opotřebovávají – pružný tlumič vibrací se rozvrství. Opotřebení je jasně viditelné. Při demontáži drážkového řemene stačí řemenici uchopit do ruky. Znatelná vůle mezi oběma částmi řemenice ji kvalifikuje k výměně.

Společnost SKF doporučuje provádět pravidelnou kontrolu drážkového řemene, stejně jako řemenice klikové hřídele a alternátoru, a to nejméně jednou ročně. Včasná diagnostika závady prodlouží životnost ostatních spolupracujících součástek a ochrání řidiče před možným rizikem poškození rozvodů přetrženým drážkovým řemenem.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!