Proč používat značková chladiva? Jak se vyhnout nákupu padělku?

20. května 2024, 15:56

Na trhu je dostupné velké množství chladiv pro klimatizační systémy automobilů. Ta však mají různou, a ne vždy vynikající, kvalitu. Jak rozeznat kvalitní chladivo od levného padělku? Na tuto otázku odpověděli odborníci značky DENSO.

Proč se na trhu objevují padělaná chladiva?

Používání padělaných nebo nelegálních chladiv s sebou nese četná rizika, která však autoservisy často podceňují. Odborníci společnosti DENSO na klimatizace připravili následující informace, které pojednávají o důsledcích používání padělaných chladiv a o tom, jak je rozpoznat.

Na úvod je vhodné vysvětlit, proč se na trhu s náhradními díly objevují padělaná chladiva. V roce 2014 Evropská komise rozhodla, že se produkce fluorovaných skleníkových plynů (F-plynů), včetně fluorovaných uhlovodíků (HFC), musí důkladně kontrolovat. V návaznosti na to Evropská unie přijala dva právní předpisy: nařízení o F-plynech a směrnici o mobilních klimatizačních zařízeních (“směrnice MAC”). Cílem obou právních předpisů je prosadit používání plynů s koeficientem globálního oteplování (GWP) nižším než 150.

EU v roce 2015 nastínila harmonogram postupného vyřazování chladiv s vysokým GWP, jako je R134a. Podle těchto pokynů by v roce 2030 měla být na trhu k dispozici pouze pětina celkového objemu prodeje HFC s vysokým GWP z roku 2014. R134a je HFC s GWP 1430, zatímco oxid uhličitý (CO2) má GWP 1. Uvolnění jednoho kg chladiva R134a do atmosféry odpovídá 1430 kg CO2. Po uvolnění do atmosféry trvá v průměru 12 let, než se chladivo R134a rozloží přirozenými procesy, jako jsou atmosférické reakce a absorpce vegetací. Je však třeba poznamenat, že koncentrace R134a v atmosféře se bude nadále zvyšovat, dokud se bude používat a vypouštět do atmosféry. Pro srovnání, chladivo R1234yf zůstane v atmosféře pouze 11 dní.

Jak je patrné z výše uvedeného grafu, v roce 2023 mělo být na trhu k dispozici pouze 45 % celkového objemu chladiva R134a z roku 2014 a v roce 2024 to bude pouze 31 %. V důsledku postupného ukončování prodeje cena chladiva R134a prudce vzrostla, zejména v roce 2018, kdy jeho dostupnost klesla z 93 % na 63 % a na trhu nastala panika. Proto se v Evropě výrazně zvýšila aktivita tzv. šedého trhu: dovoz nebo pašování padělaných a nelegálních chladiv, zejména ze zemí mimo EU.

Jaký je rozdíl mezi padělkem a originálem?

Padělaná chladiva jsou definována jako kontaminované směsi, které se obvykle skládají z jiných zakázaných chladiv, jako je R12 nebo R22, a které se snaží napodobit originální chladiva. Jak již bylo uvedeno, jsou kontaminovaná, nebezpečná a obvykle se prodávají v jednorázových lahvích za zvýhodněné ceny. Obchod s padělanými chladivy je na vzestupu a jeho důsledky sahají od špatného výkonu klimatizačních systémů přes nákladné poškození dílů a zařízení až po vážné ohrožení bezpečnosti a životů kvůli riziku výbuchu.

Padělaná chladiva jsou obvykle nabízena v jednorázových lahvích kvůli jejich relativně nízké ceně a malé dohledatelnosti. Používání těchto jednorázových lahví je v EU zakázáno od roku 2007. Navzdory zákazu jsou v Evropě stále populárnější také podomácku vyrobené nádoby. Mezi nejčastější důsledky používání padělaných chladiv patří:

  • zamrzání klimatizačního systému: nekvalitní chladiva se vyznačují nadměrnou vlhkostí a mohou poškodit klimatizační systém tím, že zmrznou na ledové krystalky a zablokují průtok chladiva v expanzních ventilech a trubkách výparníku,
  • koroze a tvorba kyselin: nadměrná vlhkost chladiva reagující s kompresorovým olejem může vytvářet vysoce korozivní kyseliny, které mohou poškodit kompresor klimatizace,
  • tvorba kalu: přítomnost kyselin v klimatizačním systému může způsobit tvorbu kalu, který může ucpat expanzní ventily a potrubí. Kal může také narušovat výměnu tepla ve výměnících a negativně ovlivňovat výkon klimatizačního systému,
  • selhání klimatizačního systému: padělané chladicí prostředky mohou obsahovat chemikálie/látky, které nejsou kompatibilní s klimatizačním systémem vozidla a mohou vést k selhání klimatizačního systému.

Jak se vyhnout padělaným nebo nelegálním chladivům?

  • odebírejte chladiva z renomovaných zdrojů, od ověřených dodavatelů a výrobců
  • za každou cenu se vyhněte výrobkům prodávaným v jednorázových lahvích
  • ověřte zdroj a pravost chladiva
  • kupujte pouze chladiva dodávaná v ekologicky šetrných, dohledatelných a znovu naplnitelných lahvích

Jak poznáte, že se jedná o falešné chladivo?

Poměrně jednoduchou zkouškou je kontrola závislosti mezi teplotou a tlakem chladiva v tlakové láhvi nebo ve vozidle. Pomocí aplikace Danfoss nebo měřáku DENSO lze snadno zkontrolovat, zda je závislost mezi teplotou a tlakem chladiva odpovídající. Správný tlak chladiva při teplotě 20 °C je přibližně 4,7 bar.

Jiným, přesnějším řešením je použití analyzátoru plynů. Analyzátor plynu poskytne podrobnější informace o obsahu lahve s chladivem (na jedno použití), je však třeba mít na paměti, že analyzátor nedokáže odhalit všechny typy padělaných chladiv. Analyzátor plynů změří chladivo R134a a R1234yf s přesností ±1 %, s procentuálním rozdělením na R1234yf, R134a, R22, HC a vzduch.

Levnější alternativou je použití identifikátoru chladiva, který však ukazuje pouze pozitivní nebo negativní výsledek.

Jaká jsou nebezpečí spojená s používáním padělaných chladiv?

Nejběžnější směsi chladiv v jednorázových lahvích jsou shrnuty v následující tabulce:

V závislosti na použitém chladivu mohou vyvstat další rizika, která jsou uvedena v následující tabulce:

Stojí nízká cena padělaného chladiva za takové riziko? Při odpovědi na tuto otázku je třeba mít na paměti všechna nebezpečí spojená s používáním padělaných chladiv. Další otázkou je záruka. Pokud jsou v kompresoru DENSO při vyřizování reklamace zjištěny stopy padělaných chladiv nebo pokud kompresor selhal v důsledku jejich použití, záruka přestává platit. To je další důležitý důvod, proč se vyhýbat padělaným a nelegálním chladivům.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!