„Srdce“ pro filtrování vody made in Germany

18. února 2011, 0:00

Specialista na filtraci MANN+HUMMEL vyvíjí v Ludwigsburgu prvky membránových filtrů pro efektivní a ekonomicky výhodnou úpravu vody.

Membrány jsou základní součástí systémů na úpravu vody. Membránová technika filtruje metodou mechanické separace, má nižší spotřebu energie než obvyklé termické systémy, nabízí lepší filtrační výkon a vyžaduje méně prostoru. Díky vysoce rozvinuté membránové technologii separují umělá dutá vlákna vyvinutá společností MANN+HUMMEL bakterie z více než 99,999 procent a poskytují trvale nezávadnou a kvalitní vodu. Membrány vyvinuté v budoucnu budou efektivně zachycovat zárodky a viry.

Ústředí obchodní sekce pro filtraci vody sídlí v Singapuru. Zde koncern buduje druhou výzkumnou laboratoř, jejíž specialisté na membrány podpoří výrobu a distribuci přímo na místě. K tomu se přidává vývoj aktuálních ultrafiltračních membrán, například pro decentralizované čističky odpadních vod, vývoj nanofiltračních membrán a příslušných modulů pro přívody pitné vody a další vývoj stávajících systémů pro vysokomodulární jednotky. Ty lze jako jednotlivé moduly jednoduše připojit k jednotkám pro předběžnou nebo následnou úpravu vody, například za účelem chlorování, aby kvalita vody vydržela co nejdéle.

Úkolem obou vývojových divizí MANN+HUMMEL, předvývoje v Ludwigsbugu a aplikačního vývoje v Singapuru, bude nacházet další možnosti použití membránové techniky. Týmy budou zkoumat upotřebení technologie v automobolovém průmyslu i mimo něj, a přitom budou těžit z desetiletí vytvářeného know-how zpracování plastů.

Společnost MANN+HUMMEL vstoupila na trh filtrace vody v roce 2009 a v roce 2010 převzala společnost Ultra-Flo Pte. Ltd. v Singapuru,specializující se na výrobu membrán. Tím podnik rozšířil svou technologickou základnu a portfolio pro-duktů a pomocí referenčních výrobků vytvořil podmínky pro urychlený přístup na trh. „Dokončení propojené vývojové kapacity Singapur/Ludwigsburg je dalším významným krokem v naší strategii růstu a diverzifikace“, říká jednatel divize průmysl, Manfred Wolf. „Chceme dále růst na všech úrov-ních koncernu, a přitom zvýšit podíl divize mimo oblast automotive. Celosvětově trh s filtrací generuje objem zhruba 40 miliard eur. Z toho přibližně 23 procent činí aplikace pro automobilový průmysl a zhruba 9 procent připadá na strojírenství a stavbu elektráren. Úprava vody zaujímá téměř jednu čtvrtinu celkového objemu a tato tendence silně stoupá. Tento obchodní potenciál chceme využít a navíc prozkoumat nové oblasti použití.“ Podíl obratu obchodu z aplikací mimo oblast automotive má růst silněji než podíl obratu z automobilového průmyslu, který v současnosti činí zhruba 90 procent. V střednědobé perspektivě by měl být náš obrat tvořen rovnoměrně zhruba jednou třetinou podílem z oblasti automotive, třetinou podílem z trhu s náhradními díly a třetinou z výrobní divize mimo automobilový průmysl.

„Zvyšující se industrializace a růst obyvatelstva v Asii vede k permanetnímu nárůstu spotřeby vody a jejímu znečištění“, říká jednatel MANN+HUMMEL Singapur, Ulrich Winter. „Jednou z mnoha předností našich systémů je velmi jednoduchá obsluha. V mnoha oblastech Asie nelze najít dostatečně vyškolený odborný personál a pro provoz našich systémů to ani není třeba. Vedle jihovýchodní Asii budou cílovými trhy pro naše systémy filtrace vody regiony Severoamerické dohody o volném obchodu NAFTA a Evropa. Přísnější zákonné požadavky, všeobecný nedostatek vody i nutnost zvýšit kvalitu výrobků, například ve farmaceutickém průmyslu, medicíně nebo elektronice, povedou k obrovské potřebě spolehlivé a ekonomicky výhodné úpravy vody.“

Cílovými skupinami zákazníků systémů pro filtraci vody od společnosti MANN+HUMMEL jsou například obce, ropný průmysl, plynárenství, elektrárny, potravinářský, stavební a báňský průmysl a další. MANN+HUMMEL nabízí rovněž pro-dukty vhodné pro nasazení v oblastech katastrof. Thajská královská armáda a thajské námořnictvo obdržely darem od společnosti MANN+HUMMEL Singapur robustní a solidní filtry s ručními čerpadly pro obyvatelstvo v odlehlých zapla-vených oblastech. Tyto filtry lze snadno a dobře transporto-vat a vodu upravují i bez použití elektřiny.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!