Divize Automobilová technika Bosch hlásí silný růst

17. června 2011, 0:00

Automobilový průmysl prochází i nadále dynamickými proměnami. Bosch je jako velký dodavatel hybnou sílou velkých změn, mezi něž patří například cesta k elektromobilitě.

Na 60. kolokviu pro motoristický tisk, které se uskutečnilo ve zkušebním středisku společnosti Bosch v Boxbergu, zdůraznil tyto skutečnosti Dr. Bernd Bohr, předseda představenstva divize Automobilová technika Bosch. Bohr před 330 novináři z 35 zemí prohlásil, že se společnost Bosch dynamicky rozvíjí jak po ekonomické, tak i po technické stránce. V roce 2011 má obrat divize Automobilová technika poprvé překročit hranici 30 miliard eur, což by odpovídalo očekávaného nárůstu o deset procent. Bosch je úspěšný především s technikou, která umožňuje ekologickou mobilitu a zvyšuje bezpečnost silničního provozu.

Podle Bohra těží společnost Bosch na cestě k budoucnosti automobilové dopravy především ze svého mnohostranného know-how. „Více než kdy jindy naše znalosti a poznatky vzájemně propojujeme a kombinujeme, čímž získáváme ještě větší inovační sílu, s níž můžeme podporovat a urychlovat obrovské proměny automobilového průmyslu.“

Rostou také počty zaměstnanců
Pozitivní vývoj divize Automobilová technika Bosch se odráží také v zaměstnanosti. Počet zaměstnanců v průběhu roku pravděpodobně vzroste ze 167 000 na 177 000. Uvedený nárůst se odehrává především v asijsko-pacifické oblasti, ale počty zaměstnanců se zvyšují i v dalších částech světa. „Všude na světě,“ prohlásil Bohr, „jsme nablízku našim zákazníkům.“ To platí zejména pro nositele know-how. Z 26 000 inženýrů zaměstnaných začátkem roku v oblasti výzkumu a vývoje divize Automobilová technika Bosch, pracoval každý druhý v Německu – a již téměř každý třetí v Asii. Příslušný rozpočet pro tyto aktivity podle Bohrova odhadu „výrazně převyšuje průměr v automobilovém průmyslu“. V roce 2011 vynaloží Bosch na výzkum a vývoj automobilové techniky 3,2 miliardy eur. „S těmito náklady musíme uspět ve víceboji,“ prohlásil Bohr, „který spočívá nejen v zajištění budoucí mobility, ale i ve zvyšování čistoty, hospodárnosti, bezpečnosti a komfortu současné automobilové dopravy.“

Člen představenstva společnosti Bosch dodal, že Bosch tímto způsobem „využívá šance na dlouhodobý růst, aniž by opomíjel krátkodobé příležitosti“. Konkrétně jde například o další snížení spotřeby paliva vznětových a zážehových motorů minimálně o 30 procent. Co zvýší hospodárnost provozu, to se také prosadí na trhu. Bosch bude do roku 2015 zvyšovat počty vyrobených systémů přímého vstřikování common rail pro vznětové motory o více než deset procent ročně. Dodavatel automobilového průmyslu ztrojnásobí do roku 2013 odbyt přímého vstřikování benzinu, které ve spojení s přeplňováním turbodmychadlem umožní menším motorům dosáhnout nižší spotřeby paliva při stejném výkonu. Jako další příklad byl uveden systém Start/Stop, který snižuje spotřebu paliva o čtyři a více procent. Letos hodlá Bosch prodat přibližně 2,6 milionu systémů Start/Stop – dvakrát víc než v roce 2010. „Rozmanitými opatřeními,“ shrnul Bohr, „zvyšujeme účinnost spalovacích motorů na dosud nevídanou úroveň.“

Budoucnost patří elektromobilitě
I přes veškerou hospodárnost vznětových a zážehových motorů patří podle Bohra budoucnost elektrickému pohonu. Bohr však vyslovil rétorickou otázku: „Kdy nastane tato budoucnost?“ Přechod k elektromobilitě bude trvat výrazně déle než jedno desetiletí, už jen kvůli vysokým nákladům na trakční akumulátory a omezenému dojezdu na jedno nabití. Ještě dlouho se nebudeme moci jednoduše rozhodovat mezi spalovacím motorem a elektrickým pohonem ve stylu „buď – anebo“. Bohr připustil, že v bližší budoucnosti budou mít dobré šance na úspěch hybridní vozidla s vnějším dobíjením, která kombinují relativně malý a cenově dostupný akumulátor pro jízdu po městě s elektrickým pohonem a zážehový nebo vznětový motor na dlouhé trasy. „Tato kombinace,“ objasnil Bohr, „ovšem předpokládá rozsáhlé systémové znalosti z klíčových oblastí hnacího řetězce a podvozku, jimiž disponuje dodavatel, jakým je Bosch.“

Společnost Bosch zvolila pro elektromobilitu velkou šíři záběru s velkým důrazem na odborné znalosti a dovednosti. Vyrábí výkonovou elektroniku včetně nezbytných polovodičů a elektromotory. A koncem roku 2010 byla zahájena výroba lithium-iontových akumulátorů v závodu SB LiMotive, společném podniku společností Bosch a Samsung SDI. Bohr uvedl, že Bosch „do roku 2013 zahájí sériovou výrobu téměř 20 projektů pro dvanáct automobilových výrobců v rámci celého svého portfolia produktů pro elektromobilitu.“ Výdaje na tyto pionýrské práce jsou ovšem značné. Bosch vynakládá každý rok na elektrifikaci hnacího řetězce přibližně 400 milionů eur. Cílem je dosáhnout co nejrychlejšího rozprostření těchto výdajů na velký počet vyrobených kusů, a realizovat tak úspory z rozsahu. Z tohoto důvodu přivítal Bohr kooperační projekty v automobilovém průmyslu, jejichž účelem je zvyšovat výrobní počty. Samotný Bosch plánuje společně s koncernem Daimler založení společného podniku na vývoj a výrobu elektromotorů pro elektricky poháněná vozidla. Podle Bohra z toho budou mít zisk obě strany.

Cílem je jízda bez nehod
Stejně intenzivně jako na elektromobilitě pracuje Bosch na uskutečnění vize silniční dopravy bez nehod. Bohr v této oblasti naznačil krátkodobé a dlouhodobé perspektivy. Poukázal například na legislativní předpisy, které od letošního roku zavádějí v Evropě, USA a Austrálii povinnost výbavy nových vozidel elektronickým stabilizačním systémem ESP. V těchto regionech nebude v budoucnosti jediný nový automobil bez protismykového systému, který Bosch jako první vyvinul a uvedl na trh. „V následujících dvou desetiletích,“ uvedl Bohr, „bude vývoj směřovat k autonomnímu řízení.“ Rozhodujícím krokem tímto směrem je rozvoj asistenčních systémů. Bosch na tom pracuje již dnes s více než 600 vývojáři. Autonomní řízení se prosadí nejprve v přehledných situacích, například při parkování nebo v popojíždějících kolonách. V budoucích generacích vozidel se budou zvyšovat rychlosti, v nichž budou tyto systémy schopny pracovat. „Autonomní řízení bude přicházet postupně,“ řekl Bohr.

Bosch cíleně vyvíjí inovace pro rozvíjející se země v Asii a Jižní Americe, v nichž je kupní síla a cenová úroveň výrazně nižší než v průmyslových zemích. Podle Bohra lze zkušenosti získané z uspokojování zvláštních nároků těchto trhů často přenášet také na globální platformy a zároveň je využívat jako zdroj nových impulzů pro snižování nákladů. „Mezi našimi vývojáři v průmyslových a rozvíjejících se zemích neexistuje jednosměrný provoz,“ zdůraznil Bohr. „Je to spíš dálnice, po které se jezdí v obou směrech.“ Úspěch dává společnosti Bosch za pravdu. Podíl Asie na obratu podnikové divize Automobilová technika Bosch vzrostl během uplynulých dvanácti let na více než čtyřnásobek z 6 na 26 procent a obrat se v tomto regionu vyšplhal z 1,0 na 7,4 miliardy eur.

Zdroj: Bosch

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!