Bosch: Hybná síla probíhajících změn v automobilovém průmyslu

20. června 2011, 0:00

Hybná síla probíhajících změn v automobilovém průmyslu – Přednáška k 60. mezinárodnímu kolokviu pro motoristický tisk – Dr. Bernd Bohr, předseda představenstva divize Automobilová technika Bosch.

Vážené dámy a pánové!

Existuje jedna konjunktura, které žádná krize nehrozí, a to trvalá konjunktura předpovědí budoucích změn v automobilovém průmyslu. Ale ohlašované změny již dávno probíhají. Třílitrové, dvoulitrové či jednolitrové auto, elektromobily nebo razantně rostoucí počty vozidel na asijských silnicích – cesty těmito směry již není nutné vyznačovat, my se na nich už dlouho pohybujeme. A Bosch představuje hybnou sílu v těchto posunech. Na mezinárodním kolokviu pro motoristický tisk, který se konal před dvěma roky, byly pro nás nejdůležitější dvě skutečnosti:
–  spotřebu paliva vznětových a zážehových motorů můžeme snížit o dalších minimálně 30 procent,
– k přechodu na elektrickou mobilitu budeme potřebovat společné soustředěné úsilí všech zainteresovaných stran, které povede k velkým počtům prodaných vozů.

V obou bodech dochází k rychlému vývoji poté, co byl celý proces jen krátce zbrzděn hospodářskou a finanční krizí. Právě tak se přibližujeme k cíli silniční dopravy bez nehod. O tom všem vás budeme s kolegy dnes informovat. Já bych chtěl nejdříve zdůraznit, proč je právě systémový dodavatel jako Bosch motorem změn v automobilovém průmyslu. Naše know-how není jen rozprostřeno do mnoha oborů – více než kdy jindy naše znalosti a poznatky vzájemně propojujeme a kombinujeme, čímž získáváme ještě větší inovační sílu, s níž můžeme podporovat a urychlovat obrovské proměny automobilového průmyslu. Bosch koncentruje své rozmanité přednosti.

Ekonomické ukazatele: rostoucí obrat, rostoucí počet zaměstnanců
K tomu, abychom si udělali přibližnou představu o tom, co dokážeme přinášet na silnice, postačí pohled na čísla. Obrat naší divize Automobilová technika překoná v letošním roce poprvé hranici 30 miliard eur. Očekáváme více než desetiprocentní růst. V prvním čtvrtletí 2011 vzrostl odbyt naší automobilové techniky meziročně dokonce o 15 procent. V důsledku toho roste rovněž zaměstnanost. Zatímco na začátku roku jsme měli v divizi Automobilová technika 167.000 zaměstnanců, koncem roku jich bude 177.000. Uvedený nárůst se odehrává především v asijsko-pacifické oblasti, ale počty zaměstnanců se zvyšují i v dalších částech světa. Všude na světě jsme nablízku našim zákazníkům, a to je pro nás velmi důležité. Platí to zejména pro naše inženýry. Z více než 26.000 zaměstnanců, kteří začátkem roku pracovali na výzkumu a vývoji naší divize Automobilová technika, působil každý druhý v Německu a již téměř každý třetí v Asii. Příslušný rozpočet pro tyto aktivity výrazně převyšuje průměr v automobilovém průmyslu. V roce 2011 vynaložíme na výzkum a vývoj automobilové techniky více než 3,2 miliardy eur.

Cíle pro hlavní obory činnosti: nižší spotřeba, vyšší bezpečnost
S těmito náklady musíme uspět ve víceboji, který spočívá nejen v zajištění budoucí mobility, ale i ve zvyšování čistoty, hospodárnosti, bezpečnosti a komfortu současné automobilové dopravy. Pozitivní rozvoj našeho podnikání je založen na skutečnosti, že námi vyráběná technika je „Stvořena pro život“, jak uvádí náš strategický slogan. Zdaleka to není jen letošní nárůst celosvětové výroby automobilů o sedm procent, z čeho bude profitovat naše divize Automobilová technika v hlavních oborech své činnosti. Silný růstový potenciál vidíme i pro následující roky: 

Nejprve zde máme vizi automobilové dopravy bez nehod. OSN vyhlásila „Dekádu bezpečnosti silniční dopravy“. Ambiciózním cílem je zachránit po celém světě do roku 2020 pět milionů lidských životů. Nezbytným předpokladem pro jeho dosažení je bezpečnostní technika dostupná pro každého – i v zemích, jako je Indie, kde roční počet obětí dopravních nehod vzrostl z 80.000 v roce 2000 na téměř 120.000 v současnosti. Jedním z našich opatření je snížení ceny protiblokovacího systému na úroveň dostupnou pro rozvíjející se trhy. Z toho důvodu jsme zahájili výrobu ABS v Indii a v Brazílii. Montáž bezpečnostních prvků je také v rostoucí míře vyžadována legislativou. Od letošního roku je například povinná výbava automobilů stabilizačním systémem ESP v Evropě, USA a Austrálii. To znamená, že brzy nebude již žádný nový automobil bez protismykového systému vyvinutého a uvedeného na trh poprvé společností Bosch

Náskok před legislativními požadavky máme také v oblasti ochrany životního prostředí a šetrného využívání přírodních zdrojů. Evropská unie například v rámci ochrany klimatu stanovila ctižádostivý cíl omezit do konce tohoto desetiletí průměrné emise oxidu uhličitého nových vozů na 95 gramů na kilometr. Tohoto cíle bude dosaženo především vylepšeními spalovacího motoru. Pokud totiž započítáme i hybridní pohony, bude v roce 2020 na celém světě více než 95 procent nových vozidel poháněno vznětovými a zážehovými motory. Právě proto je tak důležité, abychom jejich spotřebu snížili o dalších 30 procent. Tento krok dále povzbudí poptávku po naší hospodárné technice. Počet námi vyráběných vstřikovacích systémů common rail pro vznětové motory poroste do roku 2015 o více než deset procent ročně. A mezi roky 2010 a 2013 se ztrojnásobí odbyt našich systémů přímého vstřikování benzinu, které ve spojení s přeplňováním umožňují menším motorům dosáhnout při stejném výkonu nižší spotřeby. Náš společný podnik Bosch Mahle Turbo Systems zahájí proto koncem roku sériovou výrobu výfukových turbodmychadel. Rozmanitými opatřeními zvyšujeme účinnost spalovacích motorů na dosud nevídanou úroveň. Posledním, nikoli však nejméně důležitým příkladem, je systém Start/Stop, který snižuje spotřebu paliva v průměru o čtyři procenta. Letos prodáme přibližně 2,6 milionu kusů tohoto systému, dvakrát víc než loni. A vývoj jde dál. Pracujeme na automatickém systému Start/Stop, který bude přechodně vypínat motor pro jízdu setrvačností, například před vjezdem do obce s nižším rychlostním limitem. Tím bude možné snížit spotřebu paliva o dalších pět procent.

Cesta k elektromobilitě: společně jsme silnější
Navzdory veškerému zvyšování účinnosti spalovacího motoru patří budoucnost elektrickému pohonu. Zůstává jen otázka: Kdy nastane tato budoucnost? Zamyslíme-li se nad vysokými náklady na výrobu akumulátorů nebo nad omezeným dojezdem, zjistíme, že existuje mnoho skutečností, kvůli nimž bude přechod k elektrické mobilitě trvat déle než jedno desetiletí. A ještě více skutečností hovoří pro to, že se ještě dlouho nebudeme moci rozhodovat mezi spalovacím motorem a elektrickým pohonem ve stylu „buď – anebo“. Při diferencovanějším přístupu spatříme ve střednědobém výhledu dobré šance pro uplatnění hybridních vozů s vnějším dobíjením. Jejich relativně malý a cenově efektivní akumulátor pro jízdy po městě lze dobíjet ze zásuvky, zatímco kombinace se zážehovým nebo vznětovým motorem zajistí mobilitu na dlouhé vzdálenosti. Tato kombinace ovšem předpokládá rozsáhlé systémové znalosti z klíčových oblastí hnacího řetězce a podvozku, jimiž disponuje dodavatel, jakým je Bosch.

Uvedené odborné znalosti neustále rozšiřujeme. A to tak, že i v oblasti elektromobility děláme přesně to, co je již naší silnou stránkou u spalovacího motoru: tj. sázíme na široké a zároveň detailní know-how:
– Zaprvé vyrábíme výkonovou elektroniku. V našem novém závodě na výrobu polovodičových desek v Reutlingenu, který vzniká investicí 600 milionů eur, si dokonce sami vyrábíme výkonové polovodiče.
– Zadruhé vyrábíme elektromotory v našem závodě v Hildesheimu.
– A zatřetí jsme koncem roku 2010 zahájili v korejském Ulsanu produkci lithium-iontových akumulátorů v našem společném podniku SB LiMotive.

Správnost naší strategie založené na širokém záběru a detailních znalostech potvrzuje úspěch: Do roku 2013 zahájíme sériovou výrobu téměř 20 projektů pro dvanáct automobilových výrobců v rámci celého našeho portfolia produktů pro elektromobilitu. Kromě toho pracujeme na nových službách pro elektromobily. Navigovat řidiče k nejbližší dobíjecí stanici, zajistit vyúčtování s dodavatelem elektrické energie – to vše nazýváme termínem „řešení pro mobilitu“. Tento druh obchodních modelů založených na internetu zkoušíme v rámci našeho systému elektrické mobility v Singapuru, jehož zkušební provoz byl právě zahájen.

Ovšem výdaje na tyto pionýrské práce pro elektromobilitu jsou značné. Bosch ročně vynakládá 400 milionů eur na elektrifikaci hnacího řetězce. V této oblasti u nás pracuje 800 vývojářů. Naším zřejmým cílem je dosáhnout co nejrychlejšího rozprostření těchto výdajů na velký počet vyrobených kusů, a realizovat tak úspory z rozsahu. A to znamená slučování výroby a standardizaci dílů. Navzdory veškeré konkurenci vzrůstá v současnosti v automobilovém průmyslu ochota ke spolupráci. Dokladem této skutečnosti není pouze Národní platforma pro elektromobilitu v Německu. Již dlouho existují i velmi konkrétní kooperační projekty mezi samotnými výrobci i mezi výrobci a dodavateli. Společně s koncernem Daimler plánujeme například založení společného podniku na vývoj, výrobu a prodej elektromotorů pro elektromobily. Tím vzroste počet vyráběných kusů a vývojové náklady se výhodněji rozdělí mezi zúčastněné strany. Obě strany se navíc vzájemně obohacují o technické know-how a rozšiřují své celkové systémové kompetence. Je to situace „win-win“, z níž nakonec profitují všichni naši zákazníci.

Obecně vzato bude probíhat také konkurenční boj o podíly na tvorbě přidané hodnoty. Automobilový průmysl se nachází stále ve fázi, v níž se mnozí pokoušejí o mnohé, aby získali vlastní know-how v oblasti elektromobility. Ve střednědobém horizontu půjde ovšem o vytížení výrobních závodů, respektive o zaměstnanost. Dodavatelé jako Bosch mají v zásadě dobré vyhlídky na úspěch v tomto konkurenčním boji. Jejich doménou jsou totiž elektrické a elektronické systémy, jejichž podíl na přidané hodnotě je v dosavadních vozidlech 40 procent, ale v budoucích elektromobilech vzroste na 75 procent.

To však není žádnou zárukou našeho růstu. Technologické změny v automobilovém průmyslu dávají totiž příležitost k získání podílů na přidané hodnotě také nováčkům v našem oboru. Příkladem může být lithium-iontový akumulátor, u něhož využíváme zkušenosti našeho partnera Samsung SDI z oblasti spotřební elektroniky. Úkolem dodavatele, jako je Bosch, je ovšem zajistit kvalitu a robustnost zásobníku elektrické energie v celkovém systému vozidla. A my k tomu přidáme ještě další významné kroky. Máme například připraveny ještě výkonnější systémové architektury. Navíc musíme přizpůsobit životnost a bezpečnost akumulátorů automobilovému prostředí, v němž vládnou extrémní podmínky vyžadující velké zkušenosti s konstrukcí systémů. Je to know-how, které cíleně přenášíme z jiných oblastí do nového odvětví techniky automobilových akumulátorů.

Tato problematika, která možná působí jen jako technický detail, je minimálně stejně důležitým faktorem pro úspěch elektromobility jako náklady na výrobu akumulátorů. K zajištění potřebné kvality je sice zapotřebí také spojení silných partnerů, zároveň však musí efektivně spolupracovat také různá odborná oddělení v rámci naší společnosti.

E-mail v autě: informační a zábavní systémy a autonomní řízení
Ohromné jsou nejen technické výzvy, i trh se razantně mění. Vyrůstá nová generace řidičů – generace, která je utvářena jak internetem, tak automobilem. V každém případě klesá stupeň motorizace mladých lidí ve věku do 30 let, poptávka se posouvá k menším vozidlům. A v neposlední řadě se stává prodejním argumentem ekologie. Proto je tak důležité, abychom dokázali převést ohleduplnost k životnímu prostředí a výkon motoru na jeden společný jmenovatel. Příkladem může být zachování úrovně elasticity i při nižším zdvihovém objemu nebo vysoký točivý moment, který elektromobily vytvářejí hned od rozjezdu. Podle novějších studií se však zároveň stává rozhodujícím kritériem pro nákup vozidla jeho propojení s okolím. Mladí zákazníci se chtějí účastnit dění na internetu i za jízdy, a to pokud možno stejně tak bezpečně a normálně jako doma. A zde přichází do hry dvě témata, na nichž Bosch intenzivně pracuje: informační a zábavní systémy a autonomní řízení. 

Podívejme se nejprve na oblast mobilní komunikace. S přístroji, jako je smartphone, se do aut dostává stále častěji internet. Nejde ani tak o to, jak se internet dostává do auta, jako spíš o to, jak se auto dostává na internet. Konkrétně to znamená, že musíme nové funkce spotřební elektroniky vkládat do vozidel tak, aby je řidiči mohli snadno ovládat. Za tím účelem vyvíjíme head-up displeje nebo volně programovatelné sdružené přístroje. Rozhodující je uspořádání centrální ovládací jednotky. Její architektura musí být otevřená pro ovládání funkcí a přístrojů založených na internetu, jejichž inovační cykly jsou výrazně kratší než životnost automobilu. Po technické stránce se nám podaří začlenit do našich výrobků komponenty spotřební elektroniky a open-source software jako například operační systém Linux. Jasné je ovšem také to, že jakkoli takové komponenty zvyšují atraktivitu pracoviště řidiče, jejich kvalita neodpovídá standardům a specifikacím automobilového průmyslu. Zde nesou zodpovědnost společně výrobci a dodavatelé. „Konektivita“ vyžaduje především nové ovládací koncepty, mezi něž patří například akustické „psaní“ a „čtení“ e-mailů, které výrazně snižují zatížení řidiče. 

Řidičům usnadní práci také další trend v podobě dalšího vývoje asistenčních systémů. Nová vylepšení zvyšují jak komfort, tak i bezpečnost. V následujících dvou desetiletích bude vývoj směřovat k autonomnímu řízení – bude to změna, kterou bychom mohli v podstatě přirovnat k přechodu na elektrický pohon. Akceptace asistenčních systémů poroste s již naznačeným přístupem internetové generace k mobilitě. Zároveň budou příslušné systémy a komponenty cenově dostupnější, už jen díky úsporám z rozsahu. V porovnání s předešlým rokem zvýšíme letos například prodej radarových senzorů na čtyřnásobek. Navíc předpovídáme velké skoky ve vývoji technologií, ať už v oblasti slučování dat z ultrazvukových, radarových a kamerových senzorů, nebo v neustálém zrychlování a zpřesňování analýzy obrazu. Již nyní dokážeme analyzovat obraz v reálném čase, 25krát za sekundu, pomocí čipu, který je integrován do kamery. Celá jedna skupina našich vývojářů vytváří potřebné algoritmy jak pro kamerovou senzoriku určenou do automobilů, tak i pro produkty kamerového monitorování vyráběné naší obchodní divizí Bezpečnostní systémy – u Bosche jde všechno ruku v ruce. Celkově pracuje v naší společnosti více než 600 vývojářů na asistenčních systémech. Kam však směřuje vývoj těchto produktů? Podle našeho názoru se autonomní řízení prosadí nejprve v přehledných situacích – nejen při parkování řízeném neviditelnou rukou, ale i automatickým řízením vozidla v podélném i příčném směru při popojíždění v koloně nebo v hustém provozu. Takové specifické aplikace budeme v každé následující generaci vozidel dále rozvíjet směrem k vyšším rychlostem a komplexnějším situacím. Autonomní řízení bude přicházet postupně.

Rostoucí asijský region: úspěch díky lokálnímu vývoji
Naším úkolem není jen stát na špičce technického vývoje. Musíme zajistit také rozšíření inovativní techniky do cenově dostupných segmentů. A to v neposlední řadě znamená zaměřit se na cílený vývoj inovací určených pro rozvíjející se země, v nichž je cenová úroveň místních nejžádanějších produktů střední třídy v průměru o 30 až 60 procent nižší než v průmyslových zemích. Doby, kdy bylo možné přenášet řešení z Evropy beze změn do ostatních světových regionů, jsou dávno pryč. Právě proto zaměstnáváme velký tým inženýrů v asijsko-pacifickém regionu, v němž působí 18 z 51 výzkumných a vývojových středisek naší podnikové divize Automobilová technika. Zároveň sázíme na lokální výrobu, která se zdaleka netýká jen systému ABS, o němž se už zmínil. Na našich systémech pro vznětové motory pracuje například již každý třetí zaměstnanec v asijsko-pacifické oblasti. Do roku 2017 bude tato oblast trhu v Číně růst pravděpodobně tempem 25 procent ročně. A v Indii počítáme mezi roky 2010 a 2014 se zdvojnásobením výroby našich systémů common rail pro osobní vozy. Dlouhodobé vývojové ukazatele dokládají význam těchto rostoucích regionů pro společnost Bosch. Podíl Asie na obratu naší divize Automobilová technika se během dvanácti let více než zečtyřnásobil z 6 na 26 procent. V absolutních číslech to znamená nárůst z necelé 1,0 na 7,4 miliardy eur.

K našemu úspěšnému růstu přispívá rovněž stále silnější propojení našich mezinárodních aktivit. Spolupráce mezi našimi inženýry v průmyslových a rozvojových zemích probíhá v zásadě ve dvou úrovních:
– Zaprvé získáváme nové rostoucí trhy uváděním produktů, které vyhovují místním potřebám.
– Zadruhé přenášíme nově získané lokální poznatky na globální platformy s cílem snížit náklady nebo zjednodušit specifikace.
Díky tomuto systematickému přístupu jsme zmenšili počet parametrů evropské řídicí jednotky motoru pro emisní normu Euro 4 téměř na polovinu na základě zkušeností z Indie, kde jsme dosáhli emisní normy Euro 3 s pouhou třetinou původního počtu parametrů. Naše asijské zkušenosti přinášejí tedy ovoce také v ostatních hlavních ekonomických regionech. Mezi našimi vývojáři v průmyslových a rozvíjejících se zemích neexistuje jednosměrný provoz. Zůstaneme-li u obrazné řeči, pak je to spíš dálnice, po které se jezdí v obou směrech.

Široká působnost společnosti Bosch se správným zaměřením
Na závěr z uvedeného plyne, že divize Automobilové techniky Bosch má jak z hlediska mezinárodní struktury, tak i z hlediska technických dovedností široký záběr se správným zaměřením. Dokládají to hned dvě skutečnosti:

– Zaprvé v rostoucí míře vidíme přínosy plynoucí z propojení mezi jednotlivými regiony a odvětvími. Inovační síla systémového dodavatele vzniká více než kdy jindy kombinací kompetencí – ať se jedná o elektrické systémy, elektronické systémy a výkonové polovodiče, o radarovou techniku, analýzu obrazu nebo regulaci jízdní dynamiky.
– Zadruhé neztrácíme z očí současné automobily kvůli přílišné koncentraci na budoucnost automobilu – a opačně. Jsme silně zastoupeni v průmyslových zemích i v rozvíjejících se zemích, v oblasti spalovacích motorů i elektromobility. Využíváme šance na dlouhodobý růst, aniž bychom opomíjeli krátkodobé příležitosti.

Stejně jako každá strukturální změna přinese i přelom v automobilovém průmyslu zřejmě své vítěze a poražené. Mnohé skutečnosti hovoří ve prospěch názoru, že by Bosch jako systémový dodavatel mohl patřit k první skupině. Ale my se nespoléháme na konjunktiv takových prognóz, děláme již nyní všechno pro to, aby se optimistické předpovědi staly skutečností. 

Zdroj: Bosch

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!