Bosch nabízí zkušební a testovací systémy pro údržbu a opravy moderních

14. září 2011, 0:00

Vývoj automobilové techniky staví i servisy před stále nové výzvy. Údržba a opravy moderních osobních vozů vyžadují v současnosti od servisů rozsáhlé know-how a používání elektronických testovacích zařízení.

Nová automobilová technika navíc vyžaduje nezřídka také investice do nových servisních systémů orientovaných na budoucnost. Aktuálním příkladem je přechod na nové chladivo používané v automobilových klimatizacích. Nový přístroj Bosch ACS 9000 pro údržbu klimatizací umožní servisu bezpečnou a nerizikovou manipulaci s novým ekologičtějším chladivem. Dalším příkladem je rostoucí počet vozidel s hybridními a elektrickými pohony. S kompaktním diagnostickým testerem FSA 050 umožní Bosch servisům provádět servisní a opravárenské práce na nových vysokonapěťových systémech a jejich komponentech. Bosch uvedl na trh rovněž nové zařízení FWA 4630 pro 3D měření geometrie náprav, které pracuje rychle a s nejvyšší precizností.

Nové chladivo zvyšuje požadavky na údržbu klimatizací
Klimatizace v osobních a užitkových vozech s celkovou hmotností až 3,5 tuny, jimž bylo uděleno typové schválení od začátku roku 2011, musí být provozovány s novým chladivem R1234yf. Údržba klimatizací s chladivem R1234yf, které přispívá k ochraně klimatu, vyžaduje vyšší úroveň bezpečnostních opatření. Nový přístroj Bosch ACS 9000 pro údržbu klimatizací splňuje veškeré nezbytné bezpečnostní a ekologické požadavky a umožňuje servisu bezpečnou manipulaci s novým chladivem. Mechanik je automaticky prováděn celým průběhem zkoušky v rámci údržby klimatizace. Inovativní technika a precizní měřicí technika ACS 9000 zajišťuje velmi vysoký stupeň recyklace, menší ztráty a přesné plnění chladiva. Přístroj je vhodný pro servis klimatizací jak vozidel poháněných konvenčním spalovacím motorem, tak i vozidel s hybridním a elektrickým pohonem.

Technika a know-how pro práce na vozidlech s hybridním a elektrickým pohonem
Praktický přenosný tester Bosch FSA 050 je koncipován především pro rychlé používání v servisní dílně a provádění základní kontroly vozidel s hybridním a elektrickým pohonem. Jako samostatný přístroj umožňuje provádět vysokonapěťové testy, jakož i zkoušky izolace například při kontrole kabelových spojů. Prostřednictvím bezdrátového připojení lze tento přístroj použít ke komplexní analýze vozidlových systémů v kombinaci se systémy Bosch FSA 500 a FSA 720/740/760.

Bosch navíc poskytuje potřebné know-how pro práce na vozidlech s hybridním a elektrickým pohonem. Program školení Bosch nabízí například odborné školení věnované provádění prací na vozidlech se samozabezpečovacími vysokonapěťovými systémy. Pro všechna běžná hybridní vozidla jsou navíc v servisním softwaru Bosch Esitronic uvedena technická data a pokyny k provádění diagnostiky a oprav.

3D měření geometrie náprav velmi přesnými kamerami CCD
Jediný servisní mechanik potřebuje s přístrojem FWA 4630 pouhých sedm minut k preciznímu změření geometrie náprav osobního automobilu. To znamená 50% časovou úsporu v porovnání s běžnými přístroji. Tato rychlost se navíc pojí s vysokou kvalitou. Měření probíhá prostřednictvím dvou velmi precizních kamer CCD pro každé kolo. Komplikovaná kalibrace náchylná k chybám není u nejmodernějšího 3D systému pro měření geometrie náprav nutná. Kontrola je zahájena již v okamžiku, kdy mechanik najíždí s vozem na plošinu pro kompenzaci házení ráfku. Vozidlo není nutné zvedat a díky tomu lze při výměně pneumatik provádět bez velkých vícenákladů rovnou přeměření geometrie náprav.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!